22 października rozprawa przed TK ws. aborcji eugenicznej. Czy uda się zakończyć krwawy proceder?

22 października ma się odbyć w Trybunale Konstytucyjnym rozprawa dotycząca tzw. "przesłanki eugenicznej" pod pretekstem której zabijane są w ramach aborcji między innymi dzieci podejrzane o Zespół Downa. Czy wreszcie uda się powstrzymać ten krwawy proceder?
 22 października rozprawa przed TK ws. aborcji eugenicznej. Czy uda się zakończyć krwawy proceder?
Screen YouTube

- Trybunał Konstytucyjny dokona kontroli zgodności:
art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania ochrony godności człowieka,
ewentualnie – w razie nieuwzględnienia powyższego:
art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 w związku z art. 30 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 38 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji przez to, że legalizują praktyki eugeniczne w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależniają ochronę prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia, co stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację, oraz:
art. 4a ust. 1 pkt 2 oraz art. 4a ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z art. 38 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 2 i art. 42 Konstytucji przez to, że legalizują przerywanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługują się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna sprawę w pełnym składzie. Przewodniczącym składu orzekającego będzie prezes TK Julia Przyłębska,  sprawozdawcą - sędzia TK Justyn Piskorski.

- czytamy w komunikacie na stronie Trybunału Konstytucyjnego

- Już 22 października rozprawa przed TK w sprawie #aborcjaEugeniczna To może być wielki krok naprzód dla polskiego ładu konstytucyjnego.

- komentuje szef Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski

Liczba dzieci zabijanych w ramach przesłanki eugenicznej począwszy od czasu wejścia w życie tzw. "kompromisu aborcyjnego" wzrosła o tysiące procent. Istnieją poważne podejrzenia, że pod jej pretekstem, wobec braku weryfikacji diagnoz, zabija się nie tylko dzieci z podejrzeniem Zespołu Downa, ale również dzieci zdrowe.

Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości podjęto z inicjatywy społecznej dwie próby pogłębienia ochrony życia. Inicjatywa "Stop aborcji", która zakładała daleko idący zakaz, oraz "Zatrzymaj aborcję", w ramach której postulowano powstrzymanie przynajmniej aborcji eugenicznej. Decyzją polityków projekt ugrzązł w komisji sejmowej. W 2019 roku część posłów PiS, PSL-Kukiz 15' i Konfederacji złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności przesłanki eugenicznej z Konstytucją.

 


Ankieta
Czy #StrajkKobiet służy kobietom?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy #StrajkKobiet służy kobietom?
Tygodnik

Opinie

Popkultura