Saryusz Wolski: Jak można obejść weta Polski i Węgier? Nie można

Niemiecka prezydencja wraz z Parlamentem Europejskim podjęła próbę implementacji mechanizmu łączenia wypłat funduszy europejskich z tzw. niezdefiniowaną "praworzadnością". Czym to grozi, szczególnie Polsce i Węgrom, celnie opisała niemiecka wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley, która w niemieckim radio mówiła o tym, że trzeba "zagłodzić Polskę i Węgry". W efekcie Polska i Węgry użyły jedynego skutecznego narzędzia i zawetowały wieloletni europejski budżet i tzw. koronafundusz. Opozycyjni politycy w Polsce, politycy europejscy, szczególnie niemieccy i holenderscy, dziennikarze "wiodących mediów" i celebryci wpadli w histerię.
Jacek Saryusz-Wolski Saryusz Wolski: Jak można obejść weta Polski i Węgier? Nie można
Jacek Saryusz-Wolski
Wikipedia CC BY 2,0 EPP

- Zamiast ugiąć się przed ich żądaniami, pozostałe 25 państw UE powinno znaleźć sposób na obejście tej próby wzięcia zakładników przez dwóch największych beneficjentów europejskich dotacji.

- pisze Paul Taylor na Politico.eu w artykule "Jak Europa może ominąć weta Polski i Węgier"

Oprócz tego, że obraża na różne sposoby władze Polski i Węgier, wymienia kilka możliwości "obejścia weta"

- Były premier Belgii Guy Verhofstadt, czołowy liberał w Parlamencie Europejskim, zasugerował uruchomienie funduszu naprawczego w ramach tak zwanej wzmocnionej współpracy między grupą chętnych państw w ramach traktatu lizbońskiego UE.

Premier Holandii Mark Rutte głośno rozmyślał o możliwych „opcjach nuklearnych” „przywrócenia UE bez Węgier i Polski” lub wdrożenia całego pakietu naprawczego poza obowiązującymi traktatami w drodze porozumienia między 25 innymi rządami.

(...)

Możliwe jest utworzenie samodzielnej spółki celowej z wpłaconymi gwarancjami krajowymi, aby pożyczyć pieniądze, tak jak zrobiły to kraje strefy euro, kiedy utworzyły Europejski Mechanizm Stabilności, fundusz ratunkowy strefy euro dla członków, którzy utracili dostęp do rynków finansowych

- pisze Taylor, choć sam tez zauważa, że każde z tych rozwiązań ma swoje wady, np. 

- Przede wszystkim nadal wymagana byłaby jednomyślność 27 państw, aby korzystać z wpływów z budżetu UE (zwanych w języku euro „zasobami własnymi”) w celu zagwarantowania wspólnych pożyczek na rzecz funduszu naprawczego, co jest sednem przełomowej umowy podpisanej w lipcu .

- pisze Taylor mimo wszystko nawołując do rozpoczęcia prac

Z całością artykułu można się zapoznać TUTAJ

Sprawę komentuje europoseł Jacek Saryusz-Wolski

- Jak obejść polskie i węgierskie weta”: ⁦Paul Taylor kreśli 4 scenariusze:

wzmocniona wspólpraca wg art 20TUE/328&329TFUE

nowa UE

spv [spółka celowa - przyp. red.]

umowa międzyrządowa ->

wszystkie albo: prawnie niemożliwe niewykonalne nieopłacalne ->

Wniosek: nie można

- pisze Saryusz-Wolski


Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...
Tygodnik

Opinie

Popkultura