REKLAMA

Trójstronny Zespół dla Branży Spożywczej ponownie działa!

Zdalne posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Branży Spożywczej odbyło się 25 marca 2021 r. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”: przewodniczący Rady Sekretariatu Zbigniew Sikorski, członek Rady Sekcji Przemysłu Mięsnego, Drobiarskiego i Tłuszczowego NSZZ „S” Adam Urbański i Jan Hałaś przewodniczący Sekcji Przemysłu Piwowarskiego NSZZ „S”, jak również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, a także reprezentanci organizacji Pracodawców.
 Trójstronny Zespół dla Branży Spożywczej ponownie działa!
Solidarność

Ponieważ było to pierwsze posiedzenie Zespołu po blisko czteroletniej przerwie pierwszą część spotkania poświęcono na sprawy formalno-regulaminowe. Natomiast w drugiej części, dyskutowano na temat aktualnej sytuacji w sektorze rolno-spożywczym. Przedstawiciele Sekretariatu poruszyli tematy niewystarczającej pomocy dla branży HoReCa, zagrożeń wynikających z rozwijania się choroby ASF, ewentualnych zmian ustawy o spółdzielczości mleczarskiej i mocno podkreślali potrzebę wyodrębnienia w strukturze Ministerstwa Rolnictwa komórki odpowiedzialnej ze sektor spożywczy. Strona rządowa podkreślała, że decyzja o wyodrębnieniu takiego departamentu już zapadła. Obecnie należy ją zrealizować.

Przedstawiciele organizacji pracodawców zwracali uwagę na potrzebę konsultowania inicjatyw ustawodawczych w zakresie branży spożywczej, wskazując na – ich zdaniem – niezgodną z dyrektywą unijną nowelizację ustawy o przewadze konkurencyjnej. Zbigniew Sikorski zasygnalizował aby w perspektywie długoterminowej Zespół miał na uwadze zawarcie kontraktu dla całej branży spożywczej. W podsumowaniu spotkania uzgodniono listę tematów i ich zakres, które będą poruszane w najbliższej kolejności na następnych spotkaniach.


Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?
Tygodnik

Opinie

Popkultura