REKLAMA

Nadwyżka w budżecie państwa po maju wyniosła 9,4 mld zł

Na koniec maja nadwyżka w budżecie państwa wyniosła 9,4 mld zł – podało Ministerstwo Finansów w środę w komunikacie o szacunkowym wykonaniu budżetu państwa w okresie styczeń-maj 2021 r. W okresie tym dochody budżetu były wyższe o 24,4 mld zł r/r a wydatki niższe o 10,8 mld zł r/r.
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne Nadwyżka w budżecie państwa po maju wyniosła 9,4 mld zł
Pieniądze, zdjęcie ilustracyjne / Flickr.com/Narodowy Bank Polski/(CC BY 2.0)

"Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r. wyniosło: dochody 181,5 mld zł, tj. 44,9 proc., wydatki 172,1 mld zł, tj. 35,4 proc., nadwyżka 9,4 mld zł" - czytamy w komunikacie resortu finansów.

 

 

 

Zgodnie z informacją MF, w okresie styczeń  maj 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 24,4 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń – maj 2020 r. o ok. 26,7 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 26,6 proc. r/r (ok. 17,7 mld zł); dochody z podatku PIT były wyższe o 22,7 proc. r/r (ok. 5,3 mld zł); dochody z podatku CIT były wyższe o 3,7 proc. r/r (ok. 0,6 mld zł); dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,6 proc. r/r (ok. 1,5 mld zł); dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 10,6 proc. r/r (ok. 0,2 mld zł).

W okresie styczeń – maj 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 18,3 mld zł i było niższe o ok. 2,3 mld zł (11,2 proc.) wobec tego samego okresu 2020 r.

Wydatki z budżetu państwa

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2021 r. wyniosło 172,1 mld zł, tj. 35,4 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (183 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 10,8 mld zł, czyli o 5,9 proc.

"Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 11,9 mld zł) wynikającymi z bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 2,4 mld zł)"  tłumaczyło MF.

Jednocześnie, jak dodano, wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe o ok. 1,5 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE, a także wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych.

"Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł)"  zaznaczono.

"Ponadto, wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 – Zdrowie tj. więcej o ok. 2,6 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w ramach subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 1,6 mld zł"  wyjaśnia resort finansów.

Zgodnie z wcześniejszymi danymi resortu finansów, po kwietniu br. budżet państwa miał nadwyżkę na poziomie 9,2 mld zł, a marzec br. zakończył się deficytem w wysokości 3,4 mld zł.

Ustawa budżetowa na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Na koniec stycznia br. budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki, a po lutym w kasie państwa była nadwyżka w wysokości 876,3 mln zł. 

 


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura