Grzywny za wykroczenia drogowe wzrosną do 30 tysięcy złotych? Jutro posiedzenie Sejmu w tej sprawie

Sejm w czwartek rozpocznie posiedzenie; zajmie się m.in. przepisami ws. podwyżki akcyzy na alkohol oraz zakładającymi zaostrzenie kar dla sprawców wykroczeń drogowych. Możliwe, że Sejm zajmie się też stanowiskami Senatu do ustaw podatkowych z Polskiego Ładu oraz do ustawy o budowie zapory na granicy.
 Grzywny za wykroczenia drogowe wzrosną do 30 tysięcy złotych? Jutro posiedzenie Sejmu w tej sprawie
/ pixabay

Posłowie w czwartek rozpoczną prace od pierwszego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje podwyżkę akcyzy na alkohol i papierosy. Zgodnie z projektem od 1 stycznia 2022 r. akcyza na alkohol wzrośnie o 10 proc., a w kolejnych pięciu latach będzie rosła co roku o 5 proc. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wzrośnie z obecnych 100 proc. do 105 proc. całkowitej kwoty akcyzy.

W projekcie zapisano także tzw. „mapę drogową”, czyli harmonogram podwyżek podatku akcyzowego na alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie co roku o 5 proc., a w przypadku papierosów, tytoniu do palenia, cygar i cygaretek oraz wyrobów nowatorskich i suszu tytoniowego - poprzez podniesienie stawki kwotowej co roku o 10 proc. Drugie czytanie projektu ma się odbyć jeszcze w czwartek późnym wieczorem.

Sejm zajmie się projektem ustawy autorstwa Kukiz'15 o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników. W pierwotnej wersji projekt zakładał, że gmina udostępniałaby w sobotę i niedzielę miejsca dla rolników, którzy chcą sprzedawać bezpośrednio swoje produkty. Komisja rolnictwa zaproponowała poprawki dotyczące zmiany dni, w których miałby się odbywać handel oraz terminu wejścia ustawy w życie. Posłowie zgłaszali wątpliwości co do wyznaczenie niedzieli jako dnia handlowego dla rolników.

Według uzasadnienia do projektu jego rozwiązania mają się przyczynić się do zwiększenia dochodów w gospodarstwach rolnych oraz sprzyjać upowszechnianiu produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfikacji kanałów dystrybucji "poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych".

Sejm rozpatrzy rządowy projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który zaostrzają kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Projekt zakłada podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększenie wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym. Usprawnione ma zostać uzyskiwanie renty, która jest wypłacana osobom najbliższym ofiary wypadku drogowego przez sprawcę umyślnego przestępstwa ze skutkiem śmiertelnym.

W porządku obrad jest też poselski projekt zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii, która wprowadzi nowy system rozliczeń prosumentów. Zmiana ma związek m.in. z coraz większą liczbą prosumentów, a przez to coraz większym obciążeniem sieci energetycznych, szczególnie tych niskiego napięcia. Dochodzi do tego implementacja dyrektyw unijnych, w tym tej rynkowej, która zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań, w których wszyscy odbiorcy ponoszą odpowiednie opłaty sieciowe oraz do rozliczania m.in. prosumentów oddzielnie za energię wprowadzoną i pobraną z sieci.

Posłowie będą debatować nad senackim projektem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego; określa on należące do rolnika zwierzęta oraz przedmioty, które nie podlegają egzekucji. "W szczególności trzeba zgodzić się z poglądem, iż w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące zwierząt i rzeczy ruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być regulowane na poziomie ustawowym" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Posłowie będą też kontynuować prace nad rządowym projektem noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych; przepisy mają ułatwią montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Projekt doprecyzowuje też zasady tworzenia stref czystego transportu, czyli możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach niezależnie od liczby mieszkańców.

Sejm rozpatrzy projekt Kukiz'15 o świadczeniu wyrównawczym dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki. Przewiduje on, że osoby pobierające tzw. emerytury EWK będą miały wypłacane świadczenie wyrównawcze, jeśli ich emerytury są niższe niż świadczenie pielęgnacyjne. Rodzice osób z niepełnosprawnością od lat zwracają uwagę na nierówności w wysokości tych świadczeń.

W piątek po południu Sejm w bloku głosowań rozstrzygnie, czy porządek obrad zostanie uzupełniony o rozpatrzenie prawie 30 punktów, w tym o informację Prezesa Rady Ministrów ws. stanu negocjacji z Republiką Czeską w kontekście postępowania Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Posłowie zdecydują również, czy zajmą się senackimi projektów ustaw, w tym m.in. projektem nowelizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, projektem nowelizacji Prawa ochrony środowiska czy projektem o uchyleniu ustawy o Radzie Mediów Narodowych.

Sejm zdecyduje w głosowaniu, czy zajmie się stanowiskami Senatu do kilku ustaw, w tym do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wdraża rozwiązania podatkowe zapowiadane wcześniej w ramach programu Zjednoczonej Prawicy - Polski Ład. Sejm uchwalił tę nowelę 1 października Sejm. Nowela trafiła do Senatu; niewykluczone, że Senat zajmie się nią na posiedzeniu, które potrwa do piątku.

Nowelizacja ustaw podatkowych zakłada podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyżkę progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka PIT 17 proc., z 85 tys. zł do 120 tys. zł. Zmienią się też zasady odliczania składki zdrowotnej od podatku – wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. z niej podlega odliczeniu; uchwalona ustawa to odliczenie likwiduje.

Posłowie mają też zdecydować w głosowaniu, czy porządek obrad zostanie uzupełniony o stanowisko Senatu do ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Senat debatował nad tą ustawą w środę; marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że będzie wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu ustawy o barierze na granicy.

Ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej Sejm uchwalił 14 października. Określa ona zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE (z Białorusią, Rosją, Ukrainą).

Inwestycja będzie celem publicznym. Ustawa zakłada m.in., że nie będą do niej stosowane przepisy odrębne, w tym prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z budową bariery nie będzie też stosowane Prawo zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawować będzie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Szacowany koszt budowy planowanej bariery to 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł to koszt budowy fizycznej bariery, a 115 mln zł urządzeń technicznych.

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów. UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje.

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 20 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy. Rząd planuje też budowę zapory na tej granicy.

Sejm na posiedzeniu będzie dalej pracował nad poselskimi projekty uchwał w sprawie ustanowienia Roku Ignacego Łukasiewicza i Józefa Mackiewicza. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa

kos/ par/


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe