Spotkanie online ankieterów-związkowców

8 lutego 2022 r. w siedzibie Regionu Częstochowskiego odbyło się spotkanie online ankieterów GUS-u z zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeuszem Majchrowiczem.
 Spotkanie online ankieterów-związkowców
/ Region Częstochowski

Spotkanie odbyło się z inicjatywy związkowców-ankieterów Głównego Urzędu Statystycznego, którzy zarzucają pracodawcom brak podejmowania dialogu społecznego, zastraszanie, niskie wynagrodzenia, niepłatne nadgodziny oraz chaos organizacyjny.

Z wypowiedzi związkowców wynika, że na terenie działania każdego z wojewódzkich Urzędów Statystycznych obowiązują np. inne zasady zwracania kosztów korzystania z własnych samochodów przy dojeździe do osób ankietowanych, a w niektórych Urzędach pracownicy takiego zwrotu w ogóle nie otrzymują. Wspólne dla wszystkich urzędów są natomiast drastycznie niskie wynagrodzenia miesięczne, niższe od płacy minimalnej. Dopiero po dodaniu premii regulaminowej i tzw. wysługi lat osiągają obowiązujące w tym roku ustawowe minimum – 3 010 zł.

Ankieterzy uskarżają się również na przekraczany ponad normę czas pracy (nie mają rozliczanych nadgodzin), niejasny niekiedy zakres obowiązków, złą w części Urzędów organizację pracy, niektórzy z ankieterów czują się zastraszani z powodu przynależności związkowej. Niemal normą jest ignorowanie korespondencji kierowanej przez organizacje związkowe do poszczególnych dyrektorów Urzędów i prezesa GUS. Ankieterzy podnoszą również, iż nie otrzymują zwrotu kosztów organizacji miejsca pracy we własnych domach.

Zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Tadeusz Majchrowicz zapowiedział przedstawienie spraw ankieterów na posiedzeniu Prezydium KK. Spodziewa się, że Związek w tej sytuacji wystąpi do Premiera RP o co najmniej nawiązanie dialogu społecznego w GUS. Każdy palec u ręki boli tak samo, dlatego Związek tak samo przejmuje się pracownikami wszystkich branż – podkreślił T. Majchrowicz.

W blisko dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyli m.in. Jerzy Świeboda – przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej przy Zarządzie Regionu, grupującej m.in. ankieterów, Dorota Kaczmarek – zastępca przewodniczącego ZR, Tadeusz Majchrowicz, Jacek Strączyński – przewodniczący ZR (wszyscy na zdjęciu powyżej), Elżbieta Fołtarz i Anna Sitarz z OM, która założyła pierwszą organizację NSZZ „Solidarność” w GUS. W ramach wideokonferencji łączyli się ankieterzy z organizacji związkowych z całego kraju.

Tekst pochodzi z witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe