Trójka dzieci zostanie z rodzicami. Skuteczna interwencja Ordo Iuris

Sąd Rejonowy w Kielcach uchylił postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej trójki dzieci, w tym dwóch niepełnosprawnych chłopców. Małoletnim groziło przeniesienie do niespokrewnionej z nimi rodziny. Po wydaniu pierwotnego orzeczenia, rodzice stosowali się do zaleceń kuratora i poprawili warunki mieszkaniowe. Na wniosek prawników Ordo Iuris, sąd uchylił postanowienie na czas trwającego postępowania.
Rodzina Trójka dzieci zostanie z rodzicami. Skuteczna interwencja Ordo Iuris
Rodzina / Pixabay.com

Postępowanie wobec rodziców trójki dzieci wszczęto po zawiadomieniu sądu rodzinnego przez kuratora nadzorującego wykonywanie władzy rodzicielskiej. Spośród trojga dzieci, starsi bliźniacy mają orzeczenia o niepełnosprawności. Kurator wskazał, że rodzina bardzo starała się prawidłowo, w miarę swoich możliwości, wypełniać obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec małoletnich dzieci. Jednak, w jego ocenie, rodzice byli niewydolni wychowawczo. Zarzuty wobec rodziców odnosiły się głównie do zaniedbań w wywiązywaniu się z obowiązku szkolnego i edukacyjnego dzieci, zaniedbań higienicznych oraz warunków mieszkaniowych.

Na wniosek kuratora, Sąd Rejonowy w Kielcach postanowił o umieszczenie dzieci w niespokrewnionej pieczy zastępczej na czas trwania postępowania. W uzasadnieniu swojej decyzji zwrócił m.in. uwagę na bierną postawę rodziców wobec problemów małoletnich, pomimo dotychczas udzielonej im pomocy przez różne instytucje.  Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu,  rodzice zwrócili się o pomoc prawną do Instytutu Ordo Iuris.

Od momentu wydania pierwotnego orzeczenia, sytuacja rodzinna uległa znacznej poprawie. Rodzice rozpoczęli diagnozowanie dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poprawili warunki mieszkaniowe. Współpracowali też z kuratorem i dostosowywali się do jego zaleceń. Prawnicy zwrócili też uwagę, że brak aktywności zawodowej matki wynika z konieczności poświęcenia się opiece nad niepełnosprawnymi synami, w związku z tym, ciężar utrzymywania rodziny przejął w pełni ojciec dzieci. Pełnomocnicy rodziców wskazali również, że podejmując decyzję o umieszczeniu trójki rodzeństwa w pieczy zastępczej pominięto fakt silnej więzi emocjonalnej między rodzicami a małoletnimi. Prawnicy zaznaczyli, że, nawet jeśli, zdaniem sądu, zachodziłyby przesłanki do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, to w pierwszej kolejności sąd powinien rozważyć ustanowienie rodziną zastępcza babcię rodzeństwa, która deklarowała gotowość zaopiekowania się dziećmi do czasu aż sąd zmieni decyzję. Sąd przychylił się do stanowiska prawników z Instytutu Ordo Iuris i na ich wniosek uchylił na posiedzeniu niejawnym postanowienie o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej na czas toczącego się postępowania.

„Umieszczenie małoletnich dzieci w pieczy zastępczej należało uznać za nieadekwatnie ostry środek ingerencji we władzę rodzicielską. Należy przyjąć z pełną aprobatą zmianę decyzji sądu w tym zakresie. Całe szczęście, że postanowienie w trybie zabezpieczenia nie zostało wykonane przed jego uchyleniem, gdyż wówczas mogłoby wiązać się z ogromną traumą dla dzieci, wynikającą z rozdzielenia rodziny”- wskazuje adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris.

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 31 maja 2022 r


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe