[RELACJA] 30. jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Śledź obrady NA ŻYWO

Na trwający od 26 do 27 maja 2022 roku XXX jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność” przybyło do Zakopanego około 300 delegatów z całej Polski oraz 200 znamienitych gości. To niezwykle ważne dla całego Związku wydarzenie, nazywane “świętem Solidarności” zaszczyciły swoją obecnością najważniejsze osoby w państwie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na naszym portalu.
XXX Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem [RELACJA] 30. jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Śledź obrady NA ŻYWO
XXX Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem / fot. Marcin Żegliński - Tygodnik Solidarność

Piątek 27 maja - Drugi dzień obrad XXX KZD

 • 16:22 | Odprowadzono sztandar NSZZ "Solidarność". Zakończono obrady XXX Krajowego Zjazdu Delegatów 
 • 16:18 | - Jestem wśród Was. Ludzie wierzący cenią sobie tę obecność. Gratuluje wam waszej ideowości - mówił ks. Tadeusz Magas, a następnie wraz z Delegatami odmówił modlitwę i błogosławieństwo, po czym zacytował “Przesłanie Pana Cogito” – Zbigniewa Herberta - Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch, ocalałeś nie po to aby żyć, masz mało czasu trzeba dać świadectwo. Bądź odważny gdy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. Bądź wierny, idź! - cytował ks. Tadeusz Magas.
 • 16:17 | - Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, wracajcie bezpiecznie do swoich domów. Szczęść Boże i do zobaczenia na naszej drodze związkowej w ciągu roku - podziękował Piotr Duda, szef "S".
 • 16:15 | - Chciałbym wszystkim podziękować. Bardzo serdecznie dziękuje pani Marcie Kiereś i spółce DomS, która wykonała olbrzymią pracę jeśli chodzi o zakwaterowanie, wyżywienie itp. Dziękuje pracownikom Komisji Krajowej, spółce Tysol i Tygodnikowi Solidarność. Dziękuję wszystkim Delegatom i Delegatkom za podjęcie tak ważnych decyzji. Dziękuję gościom i obserwatorom za bycie z nami do końca. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z Prezydium - dziękował Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
 • 16:10 | Przyjęto apel nr 2 
 • 16:08 | Apel nr 1 w sprawie wynagrodzeń nauczycieli został przyjęty
 • 16:05 | Stanowisko nr 2 - wniosek o podjęcie inicjatywy ws. nowelizacji ustawy o sporach zbiorowych został przyjęty
 • 15:57 | Stanowisko nr 1 ws. Wód Polskich zostało przyjęte
 • 15:55 | Trwa procedowanie stanowisk XXX KZD
 • 15:54 | Delegaci przyjęli projekt 47 ws. scedowania uprawnień 
 • 15:53 | Projekt 46 ws. zmiany w ustawie o związkach zawodowych został odrzucony
 • 15:28 | Projekt 45 ws. wprowadzenia zmian w Uchwale nr 7 XVII KZD został przyjęty
 • 15:24 | Przyjęto projekt 44 ws. zmian w Uchwale 7 XIX KZD
 • 15:21 | Delegaci przyjęli projekt 43 ws. zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego i regionalnych funduszy strajkowych 
 • 15:16 | Przyjęto projekt 38 oraz 39 ws. przyznawania tytułu Zasłużony dla NSZZ "S" oraz tytułu Honorowy Członek Związku
 • 15:11 | Projekt 27 ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku został przyjęty
 • 15:10 | Projekt 40 ws. zmian formalno-redakcyjnych został przyjęty
 • 15:07 | Przyjęto projekt 37 ws. upoważnienia Komisji Krajowej do określenia minimalnej liczby członków organizacji
 • 15:06 | KZD przyjęło projekt 36 ws. zmiany Uchwały nr 2 XIX KZD
 • 15:02 | Delegaci przyjęli projekt 34 ws. działalności finansowej Związku
 • 14:52 | Przyjęto projekt nr 33 ws. działalności finansowej Związku
 • 14:51 | Odrzucono projekt 32 ws. działalności finansowej Związku
 • 14:29 | KZD odrzucił projekt 31 ws. działalności finansowej Związku dotyczący obniżenia składki członkowskiej
 • 14:21 | Delegaci przyjęli projekt 30 ws. działalności finansowej Związku
 • 14:20 | Projekt 29 ws. działalności finansowej Związku został przyjęty
 • 14:17 | Głosowanie kworum - obecnych jest 162 Delegatów
 • 13:47 | Projekt 28 ws. działalności finansowej Związku został przyjęty
 • 13:39 | Delegaci postanowili, że uchwały ze Zjazdu wchodzą w życie z dniem rejestracji
 • 13:35 | XXX Krajowy Zjazd Delegatów odrzucił projekt 22 ws. Sądu Koleżeńskiego
 • 13:20 | Trwa dyskusja nad projektem dotyczącym ustanowienia Sądu Koleżeńskiego
 • 13:19 | Delegaci odrzucili projekt 20 ws. zmian w Statucie
 • 13:16 | Wycofano wniosek o projekt 19 ws. zmian w Statucie
 • 13:10 | Po burzliwej dyskusji odrzucono projekt 18 ws. zmian w Statucie
 • 12:45 | Delegaci odrzucili projekt 17 ws. zmian w Statucie
 • 12:43 | KZD odrzucił projekt 16 ws. zmian w Statucie
 • 12:35 | Odrzucono projekt 15 ws. zmian w Statucie
 • 12:27 | - Jest z nami Renata Krasowska, dyrektor Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu na Litwie. Zapewniam, że problem z jakim się zmagacie jest nam znany i nie pozostawimy tej sprawy bez echa. Dziękujemy, że jest Pani z nami - powiedział Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
 •  
 • 12:26 | Projekt 14 ws. zmian w Statucie został odrzucony
 • 12:22 | Odrzucono projekt 13 ws. zmian w Statucie zarówno w wersji pierwszej, jak i drugiej
 • 12:05 | Delegaci przyjęli projekt 12 ws. zmian w Statucie
 • 12:00 | KZD odrzucił projekt 11 ws. zmian w Statucie
 • 11:50 | Odrzucono projekt 10 ws. zmian w Statucie
 • 11:45 | Po dyskusji odrzucono projekt 9 ws. zmian w Statucie
 • 11:32 | Delegaci przyjęli projekt nr 8 ws. zmian w Statucie
 • 11:30 | Przyjęto projekt nr 7 ws. zmian w Statucie
 • 11:28 | Delegaci przyjęli projekt 6 ws. zmian w Statucie
 • 11:23 | KZD odrzucił projekt 5 ws. zmian w Statucie
 • 11:20 | Delegaci przyjęli projekt nr 1 ws. zmian w Statucie
 • 11:16 | Przegłosowano wniosek formalny do projektu 4, a następnie przyjęto cały projekt nr 4 ws. zmian w Statucie
 • 10:57 | Przyjęto uchwały ws. zmian w Statucie projekt 2 i projekt 3
 • 10:46 | Trwa dyskusja nad projektami uchwał dot. zmian Statutu
 • 10:30 | Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów tajnego głosowania. Na członków Komisji Krajowej wybrani zostali: Andrzej Gębala (177 głosów), Stanisław Hrustek (198), Andrzej Karol (202), Piotr Majchrzak (203), Daniel Pokuta (184).
 • 10:28 | Rzecznik NSZZ "Solidarność" Marek Lewandowski podziękował Telewizji Polskiej, Tygodnikowi Solidarność i portalowi Tysol za obsługę medialną wydarzenia
 • 10:25 | Starosta Tatrzański Piotr Bąk wręczył Piotrowi Dudzie statuetkę z okazji XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" i podziękował za współpracę
 • 10:20 | Przez aklamację przyjęto apel Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w sprawie uwolnienia liderów i członków Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP), którego wnioskodawcą był przewodniczący "S" Piotr Duda. - Przewodniczący Aliaksandr Jaraszuk miał być dzisiaj z nami, niestety sytuacja jest tam dramatyczna, dlatego proszę o przyjęcie tego apelu - mówił Piotr Duda.
 • 10:13 | Przyjęto porządek dzienny obrad
 • 10:11 | Modlitwa w intencji zmarłego Bogdana Pietruszki - twórcy koncepcji Pomnika Poległych Stoczniowców
 • 10:04 | Ks. Tadeusz Magas wraz z Delegatami odmówili modlitwę Ojcze Nasz i Pod Twoją obronę
 • 10:01 | Delegaci obecni na Zjeździe oklaskami wyrazili poparcie dla strajkujących w spółce Hutchinson Żywiec 2
 • 10:00 | Rozpoczyna się drugi dzień obrad

Czwartek 26 maja - Pierwszy dzień obrad XXX KZD

 • Delegaci podjęli decyzję o zamknięciu obrad w dniu dzisiejszym - 110 - ZA, 31- przeciw, 2 wstrzymujące. Jutro obrady wznowione będą od godziny 10:00.
 • 18:31 | Zamknięto głosowanie. Trwa liczenie głosów.
 • 18:04 | Odbywają się wybory uzupełniające do Komisji Krajowej.
 • 17:50 | Trwa prezentacja kandydatów do Komisji Krajowej. Czas na prezentację nie dłuższy niż dwie minuty
 • 17:47 | Zamknięto listę kandydatów do KK - 171 ZA, 6 przeciw, 2 wstrzymało się.
 • 17:43 | Komisja Mandatowo-Wyborcza przedstawia listę 5 kandydatów do Komisji Krajowej: Andrzej Gębala, Stanisław Hrustek, Andrzej Karol, Piotr Majchrzak, Daniel Pokuta.
 • 16:40 | Anna Kaurzel przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KK NSZZ "Solidarność" przedstawia informacje z prac Komisji.
 • 15:30 | Szef "S" Piotr Duda przedstawia informacje o pracach Komisji Krajowej: - Gdy żegnaliśmy się w Częstochowie w 2018 roku nie sądziliśmy, że ta kadencja będzie tak trudna i tak szczególna, i przyniesie nam zjawiska, których pokolenia wstecz nie przeżywały. (...) Mimo tego trudnego okresu, to patrząc na informator z prac Komisji Krajowej - zrobiliśmy dobrą robotę - mówił szef "S".
 • ZOBACZ WIĘCEJ: Przewodniczący Piotr Duda zdaje sprawozdanie z prac KK NSZZ "S"
 • 15:20 | Na Zjeździe nadano tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” następującym osobom: Stefan Boczek, Marek Kamiński, Henryk Kiciński, Jerzy Kropiwnicki, Edward Kubas, ks. Tadeusz Łebkowski, Andrzej Matuszewski, Zygmunt Mizera, śp. Grzegorz Palka, śp. Stanisław Tadeusz Pawłowski, Mirosław Rogoziński, Andrzej Słowik, Jerzy Tokarczyk, śp. Maria Żółtowska.  - 184 ZA, 1 przeciw, 3 wstrzymujące
 • 15:16 | - Nadszedł czas na wyjątkową chwilę. Mamy dzisiaj dwa jubileusze. Jeden związany z XXX KZD, a drugi to jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Dokładnie zdarzyło się to 25 maja 1972 roku. a mówimy tutaj o osobie, którą wszyscy znają. To ks. Tadeusz Magas. (...) Powołanie kapłańskie nie jest łatwą drogą, a ty jesteś na niej od 50 lat. To niezwykły dar i łaska od Boga. Z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich życzymy, aby miłosierny Ojciec udzielił Tobie obfitych darów nieba, dobrego zdrowia, pogody ducha, cierpliwości i ludzkiej życzliwości. Z pozdrowieniami Piotr Duda przewodniczący KK NSZZ "S" i Jarosław Lange, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność - ogłoszono.
 • 14:54 | Przyjęto porządek dzienny obrad - 169 za , 4 przeciw , 5 wstrzymujących
 • 14:41 | Przewodnicząca Ewa Zydorek przedstawiła Komunikat Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ "S", z którego wynika, że na XXX KZD przybyło 285 delegatów. Liczba uprawnionych do głosowania wynosi 277.
 • 14:30 | Wznowiono obrady po przerwie obiadowej
 • 12:46 | Ogłoszono przerwę do godziny 14:30
 • 12:39 | Dwóch Delegatów obecnych na wszystkich KZD, Tomasz Wójcik i Waldemar Bartosz odczytali nowe "Posłanie do pracowników Europy Wschodniej": - Nie zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać! I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 41 lat temu przesłał walczącym o godność człowieka pracy - zwłaszcza w krajach obozu komunistycznego - wyrazy poparcia i nadziei. Dzisiaj istota tego posłania jest szczególnie aktualna. W imię totalitaryzmu, wyrosłego na komunistycznej tradycji, zabito tysiące ludzi w Ukrainie i nadal zagrożone jest życie kolejnych tysięcy. Miliony ludzi straciły swoje domostwa i dorobek życia. Ukraińcom odmawia się prawa do własnej ojczyzny, do samostanowienia, do wolności. Podobna groźba kierowana jest do innych narodów. Dlatego my, Delegaci zebrani na XXX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, wołamy z całą mocą do Rosjan – NIE ZABIJAJCIE! Z taką samą mocą wołamy do wszystkich pełniących jakąkolwiek władzę w świecie, jak i mających wpływ na te władze – NIE POZWALAJCIE ZABIJAĆ! - napisano w dokumencie.
 • 12:32 | Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula - Jest mi niezmiernie miło, że możemy gościć Państwa tu w Zakopanem, w najpiękniejszym skrawku ziemi, jaki Pan Bóg dał nam byśmy mogli gospodarować, mieszkać, zakładać rodziny, przyjmować gości i państwa. To wielka dla nas radość i wielki zaszczyt - mówił.
 • 12:26 | - Gdybyśmy chcieli zapisać historię Polski XX wieku poprzez pryzmat mapy meteorologicznej to zobaczylibyśmy, że, przez co najmniej 50 lat nad Polską i polskim narodem na skutek niemieckiej i sowieckiej okupacji, i komunistycznej dominacji po roku 1945 - wiały porywiste wiatry, strzelały i straszyły straszne burze. Ale przynajmniej dwa razy w tym XX wieku nad Polską wyszło piękne promieniste słońce - wówczas w roku 1918, gdy Polacy swoim czynem bojowym, zbrojnym, politycznym i dyplomatycznym odzyskiwali niepodległość, ale także wówczas w sierpniu roku 1980, gdy rodził się NSZZ "Solidarność". Dzięki słońcu Solidarności cały świat mógł zobaczyć cechy i wartości ważne dla polskiego narodu: wielkie pragnienie wolności, gotowość do niesienia brzemion innych, upominanie się o godność i solidaryzm społeczny - mówił w swoim wystąpieniu Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.
 • ZOBACZ: Prezes IPN: Dzięki Solidarności cały świat mógł zobaczyć wartości ważne dla polskiego narodu
 • 12:08 | Przemawia Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko
 • 12:07 | Szef Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy Michał Wołyniec odczytuje list od przewodniczącego Rady Najwyżej Ukrainy.
 • 12:00 | Przemawia Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. - To dla mnie wielki zaszczyt być dzisiaj z wami i móc przekazać słowa podziękowania za waszą solidarność. Za solidarność, serdeczność, otwartość i pomoc, którą udzielacie Ukrainie i Ukraińcom, którzy przybyli do Polski. Dziękuje wam za to w swoim imieniu, narodu ukraińskiego i prezydenta Zełenskiego - powiedział ambasador Ukrainy. - Wierzę, że dzięki tej sile i duchowi wolności, który ma Solidarność przezwyciężymy ten trudny czas - zaznaczył.
 • 11:52 | List od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytuje Wicemarszałek Senatu Marek Pęk: - Ta potężna idea społeczno-politycznej transformacji odmieniła świat na zawsze – napisała marszałek Witek o Solidarności. - Sens Solidarności zakorzenił się w Polakach bardzo mocno. Okazują zrozumienie oraz ogromne wsparcie. Dziękuję za wzbogacanie pięknej idei solidarności, ofiarną pomoc naszemu sąsiadowi. Życzę owocnych obrad - życzyła Marszałek Witek w liście.
 • 11:35 | Do Delegatów przemawia Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki: - Dziękuję w imieniu rządu RP i całego narodu za wielkie dzieło Solidarności, za wszystko, co Solidarność zrobiła dla Polski, dla Europy i dla świata. Mówi się czasami o efekcie motyla: podobno trzepot jego skrzydeł w jednym miejscu, jest w stanie wywołać burzę piaskową w zupełnie innym miejscu świata. Myślę, że takim trzepotem skrzydeł motyla było najpierw zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz, matki Solidarności, a później wielkie żądanie przywrócenia jej do pracy. To właśnie jej zwolnienie spowodowało późniejszy upadek imperium w Moskwie - mówił premier.
 • ZOBACZ: Premier Morawiecki: Idea Solidarności pięknie znajduje ujście w tym, co robimy dla narodu ukraińskiego
 • 11:31 | - Dziękuje wam za te ponad 40 lat, za te 30 Zjazdów. Wierzę w to, że Solidarność będzie trwała zawsze. Dorobek Solidarności dla naszej Ojczyzny, dla jej niepodległości jest nie do przecenienia - mówił prezydent Andrzej Duda.
 • 11:10 | Przemawia prezydent Andrzej Duda. - Dziękuję, że mogę być dzisiaj tutaj z wami; że mogę z wami patrzeć na podsumowanie tych czasów 30 Zjazdów Solidarności. Jest napis "Solidarność" ten biało-czerwony charakterystyczny, rozpoznawalny na całym świecie, a jednocześnie niezmiennie w naszych narodowych barwach. Jest nasz hymn narodowy polski - nasz wspólny - rozpoczynający każde spotkanie, tak jak i to - XXX KZD. Jest biało-czerwona, która niezależnie od biało-czerwonych flag Solidarności była wielkim tłem, kiedy ten hymn wszyscy śpiewaliśmy. Jest krzyż - symbol naszych wartości (...) Ale jest tutaj dzisiaj jeszcze jeden symbol, bo jesteśmy w Centralnym Ośrodku Sportu, jest on może przypadkowy, ale jakże wymowny. Ta ścianka wspinaczkowa. Semper in altum - zawsze w zwyż. Solidarność nigdy nie szła po płaskim. Solidarność zawsze patrzyła w górę i pięła się w górę. To jest droga w górę w nieustannym trudzie - zaznaczył Prezydent RP.
 • ZOBACZ: Andrzej Duda: Solidarność nigdy nie szła po płaskim. Zawsze patrzyła i pięła się w górę
 • 11:04 | Rozpoczęła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymali: Andrzej Dudzik, Adam Gawlik, Mieczysław Gójski, ks. Ludwik Kowalski, pani Joanna Kruk, Jerzy Łaba, Bogdan Olszewski, Karol Pabisiak, Bożena Pierzgalska, ks. Stanisław Puchała, Jadwiga Smułko, Janusz Śniadek, ks. Ireneusz Tatura
 • 10:48 Przewodniczący Piotr Duda powitał przybyłych gości i delegatów. Na telebimie wyświetlony został film przedstawiający pomoc, jaką NSZZ "Solidarność" niesie ukraińskim uchodźcom w Polsce, a także relacje z działań Solidarności w ostatniej dekadzie. - Za chwilę na ekranie ukaże się krótki film z ostatniej dekady naszych działań. To dla nas bardzo ważne, aby niektórym przypomnieć - nie delegatom, bo my wiemy jak ciężko pracujemy, ale byłym rządzącym, którzy są dzisiaj tacy propracowniczy. Zobaczmy w tym filmie, jacy to oni byli propracowniczy - mówił szef Solidarności.
 • ZOBACZ: Piotr Duda: Solidarność się nie zmieniła. Nie mogliśmy patrzeć na to, jak ludobójca i bandyta Putin najechał na wolny, demokratyczny kraj
 • 10:35 | Odmówiono modlitwę w intencji Ojczyzny
 • 10:28 | - Za 11 dni będziemy obchodzili 25 rocznicę pobytu świętego Jana Pawła II w Zakopanem. Pamiętamy też jego niezwykle ważną wtedy, ale być może jeszcze bardziej aktualną dzisiaj homilię. Fragment tej homilii przytoczę: Umiłowani bracia i siostry nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie by Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie - mówił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski do Delegatów i gości KZD.

ZOBACZ: 30. jubileuszowy KZD NSZZ „Solidarność”. Abp Jędraszewski przypomina przesłanie Jana Pawła II: „Trzeba bronić krzyża”

 • 10:21 | Minutą ciszy uczczono wszystkich, którzy odeszli w ciągu trwającej kadencji Związku
 • 10:16 | Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” powitał przybyłych gości, w tym Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 • 10:12 | Odśpiewano Hymn Polski - „Mazurka Dąbrowskiego”, a następnie Hymn Solidarności
 • 10:08 | Na salę obrad wprowadzono sztandar NSZZ "Solidarność"
 • 10:00 | Uroczyste otwarcie obrad XXX KZD w Zakopanem

Środa 25 maja - Uroczysta Msza Święta inaugurująca XXX KZD

Zgodnie z tradycją towarzyszącą Krajowym Zjazdom Delegatów NSZZ “Solidarność”, w środę 25 maja o godzinie 18:00 w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem odbyła się Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity krakowskiego Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z udziałem Bp. Mariana Florczyka  inaugurująca XXX Krajowy Zjazd Delegatów. 

ZOBACZ RELACJE: Uroczysta Msza Święta inaugurująca XXX KZD w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej

Jubileuszowy 30. Krajowy Zjazd Delegatów

W tym roku XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność” obraduje w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Tegoroczny Krajowy Zjazd Delegatów jest wydarzeniem szczególnym, nie tylko ze względu na swój jubileuszowy charakter, ale również z powodu trwającej na Ukrainie wojny do czego nawiązuje plakat zjazdowy.

Największy w Polsce Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” aktywnie włączył się w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy m.in. goszcząc ich w ośrodkach spółki DomS należących do Związku. W całym kraju organizacje zakładowe, sekcje, regiony i sekretariaty branżowe przeprowadzają akcje pomocowe dla walczącej Ukrainy, a decyzją Prezydium Komisji Krajowej uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które wszyscy zainteresowani mogą wpłacać pieniądze na rzecz ukraińskich uchodźców wojennych.

W czwartek 26 maja uroczystościom będą towarzyszyć wystąpienia znamienitych gości. Wśród przemawiających znajdą się: Prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, Wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotr Duda, ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko i Szef Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy (KVPU) Michał Wołyniec.

Po zakończeniu uroczystej części Zjazdu i przerwie obiadowej, szef Solidarności Piotr Duda przedstawi Delegatom informacje z prac Komisji Krajowej. Później informacje z prac przedstawi Krajowa Komisja Rewizyjna, po czym odbędzie się dyskusja na ich temat. Ogłoszone zostaną także wybory uzupełniające do Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, po czym Delegaci zajmą się uchwałami dotyczącymi zmian w statucie.

Podczas jubileuszowego XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność” Delegaci będą obradować nad szeregiem projektów uchwał i zmian statutowych.

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Dr Adam Cyra: Strefa interesów Wiadomości
Dr Adam Cyra: "Strefa interesów"

Kilka dni temu miałem możność oglądnąć film brytyjskiego reżysera Jonathana Glazera, zatytułowany „Strefa interesów”, w którym przedstawione zostało rodzinne życie komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hössa. Należy przypomnieć, że film ten otrzymał w ubiegłym roku Grand Prix na festiwalu filmowym w Cannes. Ponadto uzyskał pięć nominacji do Oscara.

Czy prezydent podpisze ustawę ws. pigułki dzień po? Andrzej Duda zabrał głos z ostatniej chwili
Czy prezydent podpisze ustawę ws. pigułki "dzień po"? Andrzej Duda zabrał głos

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w czwartek w Polsat News, że podejmie decyzję ws. ustawy dotyczącej dostępności tzw. pigułki dzień po bez recepty dla osób powyżej 15 lat, gdy ta ustawa trafi na jego biurko. Podkreślił jednocześnie, że jego zdaniem ten środek antykoncepcyjny to "bomba hormonalna".

Burza w Pałacu Buckingham. Książę William jest wściekły z ostatniej chwili
Burza w Pałacu Buckingham. Książę William jest wściekły

W ostatnich tygodniach oczy całego świata zwróciły się w kierunku Pałacu Buckingham. Wszystko za sprawą problemów zdrowotnych, jakie dotknęły księżną Kate oraz króla Karola III. Książę Harry, który przejął się chorobą nowotworową ojca, przyleciał niedawno do Londynu. Rozmowa z królem nie trwała jednak długo. Natomiast ze swoim bratem Williamem miał nie rozmawiać wcale. Teraz wyszło na jaw, że książę Harry wpadł na pomysł, który rozwścieczył arystokratę.

Wojna na Ukrainie. Miedwiediew wskazał dwa miasta z ostatniej chwili
Wojna na Ukrainie. Miedwiediew wskazał dwa miasta

Były prezydent Rosji w mocnych słowach uderzył w unijnych przywódców. Oszczędził jedynie dwóch premierów. Były prezydent Rosji wymienił również miasta, które powinny paść celem ataku wojsk rosyjskich w najbliższym czasie.

Solidarność Rolników Indywidualnych reaguje na słowa Tuska z ostatniej chwili
"Solidarność" Rolników Indywidualnych reaguje na słowa Tuska

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność" stanowczo sprzeciwia się tezom zawartym w dzisiejszy oświadczeniu Premiera rządu Polskiego Donalda Tuska i dementuje wszelkie informacje jakoby rolnicy utrudniali swoim protestem na granicy Polski z Ukrainą przejazdy transportom wojskowym i humanitarnym - zareagował NSZZ RI "Solidarność", odpowiadając na oskarżenia premiera Donalda Tuska.

Naukowy wieczór z dr Kaweckim: Teoria Polaka przełomem w fizyce! Wiadomości
Naukowy wieczór z dr Kaweckim: Teoria Polaka przełomem w fizyce!

Teoria Polaka przełomem w fizyce! I słowo „przełom” jest tutaj potwierdzone przez każdego fizyka, z którym ten wywiad przygotowywałem.

To może spotkać każdego. Apel znanego dziennikarza z ostatniej chwili
"To może spotkać każdego". Apel znanego dziennikarza

Marcin Meller, dziennikarz i były prezenter TVN podzielił się z internautami szczerym wyznaniem dotyczącym jego zdrowia. Okazuje się, że w szpitalu musiał przejść poważny zabieg, a przed brakiem rozsądku ostrzega teraz innych.

Kamera przyłapała Kołodziejczaka na sali sejmowej w krępującej sytuacji z ostatniej chwili
Kamera przyłapała Kołodziejczaka na sali sejmowej w krępującej sytuacji

Dariusz Matecki upublicznił nagranie w mediach społecznościowych na którym widać Michała Kołodziejczaka siedzącego w sejmowym fotelu z zamkniętymi oczami. Zdaniem posła Suwerennej Polski wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi uciął sobie drzemkę podczas debaty o polskim rolnictwie.

Polacy obawiają się rosyjskiego ataku? Nowy sondaż z ostatniej chwili
Polacy obawiają się rosyjskiego ataku? Nowy sondaż

Rosną obawy Polaków o to, co się stanie na wschodniej flance NATO, gdy wojska Władimira Putina zwyciężą w Ukrainie – wynika z czwartkowego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Ponad 47 proc. Polaków uważa, że Władimir Putin będzie chciał zaatakować Polskę.

Jestem zaintrygowany. Zaskakujące doniesienia ws. Lewandowskiego z ostatniej chwili
"Jestem zaintrygowany". Zaskakujące doniesienia ws. Lewandowskiego

W mediach nie brakuje doniesień dotyczących ewentualnego transferu Roberta Lewandowskiego do innego klubu. Dziennikarz Taylor Twellman w rozmowie z Daily Mail podzielił się swoimi przewidywaniami w tej sprawie.

REKLAMA

[RELACJA] 30. jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Śledź obrady NA ŻYWO

Na trwający od 26 do 27 maja 2022 roku XXX jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność” przybyło do Zakopanego około 300 delegatów z całej Polski oraz 200 znamienitych gości. To niezwykle ważne dla całego Związku wydarzenie, nazywane “świętem Solidarności” zaszczyciły swoją obecnością najważniejsze osoby w państwie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na naszym portalu.
XXX Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem [RELACJA] 30. jubileuszowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Śledź obrady NA ŻYWO
XXX Krajowy Zjazd Delegatów w Zakopanem / fot. Marcin Żegliński - Tygodnik Solidarność

Piątek 27 maja - Drugi dzień obrad XXX KZD

 • 16:22 | Odprowadzono sztandar NSZZ "Solidarność". Zakończono obrady XXX Krajowego Zjazdu Delegatów 
 • 16:18 | - Jestem wśród Was. Ludzie wierzący cenią sobie tę obecność. Gratuluje wam waszej ideowości - mówił ks. Tadeusz Magas, a następnie wraz z Delegatami odmówił modlitwę i błogosławieństwo, po czym zacytował “Przesłanie Pana Cogito” – Zbigniewa Herberta - Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch, ocalałeś nie po to aby żyć, masz mało czasu trzeba dać świadectwo. Bądź odważny gdy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. Bądź wierny, idź! - cytował ks. Tadeusz Magas.
 • 16:17 | - Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, wracajcie bezpiecznie do swoich domów. Szczęść Boże i do zobaczenia na naszej drodze związkowej w ciągu roku - podziękował Piotr Duda, szef "S".
 • 16:15 | - Chciałbym wszystkim podziękować. Bardzo serdecznie dziękuje pani Marcie Kiereś i spółce DomS, która wykonała olbrzymią pracę jeśli chodzi o zakwaterowanie, wyżywienie itp. Dziękuje pracownikom Komisji Krajowej, spółce Tysol i Tygodnikowi Solidarność. Dziękuję wszystkim Delegatom i Delegatkom za podjęcie tak ważnych decyzji. Dziękuję gościom i obserwatorom za bycie z nami do końca. Dziękuję moim koleżankom i kolegom z Prezydium - dziękował Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
 • 16:10 | Przyjęto apel nr 2 
 • 16:08 | Apel nr 1 w sprawie wynagrodzeń nauczycieli został przyjęty
 • 16:05 | Stanowisko nr 2 - wniosek o podjęcie inicjatywy ws. nowelizacji ustawy o sporach zbiorowych został przyjęty
 • 15:57 | Stanowisko nr 1 ws. Wód Polskich zostało przyjęte
 • 15:55 | Trwa procedowanie stanowisk XXX KZD
 • 15:54 | Delegaci przyjęli projekt 47 ws. scedowania uprawnień 
 • 15:53 | Projekt 46 ws. zmiany w ustawie o związkach zawodowych został odrzucony
 • 15:28 | Projekt 45 ws. wprowadzenia zmian w Uchwale nr 7 XVII KZD został przyjęty
 • 15:24 | Przyjęto projekt 44 ws. zmian w Uchwale 7 XIX KZD
 • 15:21 | Delegaci przyjęli projekt 43 ws. zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Strajkowego i regionalnych funduszy strajkowych 
 • 15:16 | Przyjęto projekt 38 oraz 39 ws. przyznawania tytułu Zasłużony dla NSZZ "S" oraz tytułu Honorowy Członek Związku
 • 15:11 | Projekt 27 ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach Związku został przyjęty
 • 15:10 | Projekt 40 ws. zmian formalno-redakcyjnych został przyjęty
 • 15:07 | Przyjęto projekt 37 ws. upoważnienia Komisji Krajowej do określenia minimalnej liczby członków organizacji
 • 15:06 | KZD przyjęło projekt 36 ws. zmiany Uchwały nr 2 XIX KZD
 • 15:02 | Delegaci przyjęli projekt 34 ws. działalności finansowej Związku
 • 14:52 | Przyjęto projekt nr 33 ws. działalności finansowej Związku
 • 14:51 | Odrzucono projekt 32 ws. działalności finansowej Związku
 • 14:29 | KZD odrzucił projekt 31 ws. działalności finansowej Związku dotyczący obniżenia składki członkowskiej
 • 14:21 | Delegaci przyjęli projekt 30 ws. działalności finansowej Związku
 • 14:20 | Projekt 29 ws. działalności finansowej Związku został przyjęty
 • 14:17 | Głosowanie kworum - obecnych jest 162 Delegatów
 • 13:47 | Projekt 28 ws. działalności finansowej Związku został przyjęty
 • 13:39 | Delegaci postanowili, że uchwały ze Zjazdu wchodzą w życie z dniem rejestracji
 • 13:35 | XXX Krajowy Zjazd Delegatów odrzucił projekt 22 ws. Sądu Koleżeńskiego
 • 13:20 | Trwa dyskusja nad projektem dotyczącym ustanowienia Sądu Koleżeńskiego
 • 13:19 | Delegaci odrzucili projekt 20 ws. zmian w Statucie
 • 13:16 | Wycofano wniosek o projekt 19 ws. zmian w Statucie
 • 13:10 | Po burzliwej dyskusji odrzucono projekt 18 ws. zmian w Statucie
 • 12:45 | Delegaci odrzucili projekt 17 ws. zmian w Statucie
 • 12:43 | KZD odrzucił projekt 16 ws. zmian w Statucie
 • 12:35 | Odrzucono projekt 15 ws. zmian w Statucie
 • 12:27 | - Jest z nami Renata Krasowska, dyrektor Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu na Litwie. Zapewniam, że problem z jakim się zmagacie jest nam znany i nie pozostawimy tej sprawy bez echa. Dziękujemy, że jest Pani z nami - powiedział Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
 •  
 • 12:26 | Projekt 14 ws. zmian w Statucie został odrzucony
 • 12:22 | Odrzucono projekt 13 ws. zmian w Statucie zarówno w wersji pierwszej, jak i drugiej
 • 12:05 | Delegaci przyjęli projekt 12 ws. zmian w Statucie
 • 12:00 | KZD odrzucił projekt 11 ws. zmian w Statucie
 • 11:50 | Odrzucono projekt 10 ws. zmian w Statucie
 • 11:45 | Po dyskusji odrzucono projekt 9 ws. zmian w Statucie
 • 11:32 | Delegaci przyjęli projekt nr 8 ws. zmian w Statucie
 • 11:30 | Przyjęto projekt nr 7 ws. zmian w Statucie
 • 11:28 | Delegaci przyjęli projekt 6 ws. zmian w Statucie
 • 11:23 | KZD odrzucił projekt 5 ws. zmian w Statucie
 • 11:20 | Delegaci przyjęli projekt nr 1 ws. zmian w Statucie
 • 11:16 | Przegłosowano wniosek formalny do projektu 4, a następnie przyjęto cały projekt nr 4 ws. zmian w Statucie
 • 10:57 | Przyjęto uchwały ws. zmian w Statucie projekt 2 i projekt 3
 • 10:46 | Trwa dyskusja nad projektami uchwał dot. zmian Statutu
 • 10:30 | Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki wyborów tajnego głosowania. Na członków Komisji Krajowej wybrani zostali: Andrzej Gębala (177 głosów), Stanisław Hrustek (198), Andrzej Karol (202), Piotr Majchrzak (203), Daniel Pokuta (184).
 • 10:28 | Rzecznik NSZZ "Solidarność" Marek Lewandowski podziękował Telewizji Polskiej, Tygodnikowi Solidarność i portalowi Tysol za obsługę medialną wydarzenia
 • 10:25 | Starosta Tatrzański Piotr Bąk wręczył Piotrowi Dudzie statuetkę z okazji XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" i podziękował za współpracę
 • 10:20 | Przez aklamację przyjęto apel Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w sprawie uwolnienia liderów i członków Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP), którego wnioskodawcą był przewodniczący "S" Piotr Duda. - Przewodniczący Aliaksandr Jaraszuk miał być dzisiaj z nami, niestety sytuacja jest tam dramatyczna, dlatego proszę o przyjęcie tego apelu - mówił Piotr Duda.
 • 10:13 | Przyjęto porządek dzienny obrad
 • 10:11 | Modlitwa w intencji zmarłego Bogdana Pietruszki - twórcy koncepcji Pomnika Poległych Stoczniowców
 • 10:04 | Ks. Tadeusz Magas wraz z Delegatami odmówili modlitwę Ojcze Nasz i Pod Twoją obronę
 • 10:01 | Delegaci obecni na Zjeździe oklaskami wyrazili poparcie dla strajkujących w spółce Hutchinson Żywiec 2
 • 10:00 | Rozpoczyna się drugi dzień obrad

Czwartek 26 maja - Pierwszy dzień obrad XXX KZD

 • Delegaci podjęli decyzję o zamknięciu obrad w dniu dzisiejszym - 110 - ZA, 31- przeciw, 2 wstrzymujące. Jutro obrady wznowione będą od godziny 10:00.
 • 18:31 | Zamknięto głosowanie. Trwa liczenie głosów.
 • 18:04 | Odbywają się wybory uzupełniające do Komisji Krajowej.
 • 17:50 | Trwa prezentacja kandydatów do Komisji Krajowej. Czas na prezentację nie dłuższy niż dwie minuty
 • 17:47 | Zamknięto listę kandydatów do KK - 171 ZA, 6 przeciw, 2 wstrzymało się.
 • 17:43 | Komisja Mandatowo-Wyborcza przedstawia listę 5 kandydatów do Komisji Krajowej: Andrzej Gębala, Stanisław Hrustek, Andrzej Karol, Piotr Majchrzak, Daniel Pokuta.
 • 16:40 | Anna Kaurzel przewodnicząca Komisji Rewizyjnej KK NSZZ "Solidarność" przedstawia informacje z prac Komisji.
 • 15:30 | Szef "S" Piotr Duda przedstawia informacje o pracach Komisji Krajowej: - Gdy żegnaliśmy się w Częstochowie w 2018 roku nie sądziliśmy, że ta kadencja będzie tak trudna i tak szczególna, i przyniesie nam zjawiska, których pokolenia wstecz nie przeżywały. (...) Mimo tego trudnego okresu, to patrząc na informator z prac Komisji Krajowej - zrobiliśmy dobrą robotę - mówił szef "S".
 • ZOBACZ WIĘCEJ: Przewodniczący Piotr Duda zdaje sprawozdanie z prac KK NSZZ "S"
 • 15:20 | Na Zjeździe nadano tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” następującym osobom: Stefan Boczek, Marek Kamiński, Henryk Kiciński, Jerzy Kropiwnicki, Edward Kubas, ks. Tadeusz Łebkowski, Andrzej Matuszewski, Zygmunt Mizera, śp. Grzegorz Palka, śp. Stanisław Tadeusz Pawłowski, Mirosław Rogoziński, Andrzej Słowik, Jerzy Tokarczyk, śp. Maria Żółtowska.  - 184 ZA, 1 przeciw, 3 wstrzymujące
 • 15:16 | - Nadszedł czas na wyjątkową chwilę. Mamy dzisiaj dwa jubileusze. Jeden związany z XXX KZD, a drugi to jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich. Dokładnie zdarzyło się to 25 maja 1972 roku. a mówimy tutaj o osobie, którą wszyscy znają. To ks. Tadeusz Magas. (...) Powołanie kapłańskie nie jest łatwą drogą, a ty jesteś na niej od 50 lat. To niezwykły dar i łaska od Boga. Z okazji jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich życzymy, aby miłosierny Ojciec udzielił Tobie obfitych darów nieba, dobrego zdrowia, pogody ducha, cierpliwości i ludzkiej życzliwości. Z pozdrowieniami Piotr Duda przewodniczący KK NSZZ "S" i Jarosław Lange, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność - ogłoszono.
 • 14:54 | Przyjęto porządek dzienny obrad - 169 za , 4 przeciw , 5 wstrzymujących
 • 14:41 | Przewodnicząca Ewa Zydorek przedstawiła Komunikat Krajowej Komisji Wyborczej NSZZ "S", z którego wynika, że na XXX KZD przybyło 285 delegatów. Liczba uprawnionych do głosowania wynosi 277.
 • 14:30 | Wznowiono obrady po przerwie obiadowej
 • 12:46 | Ogłoszono przerwę do godziny 14:30
 • 12:39 | Dwóch Delegatów obecnych na wszystkich KZD, Tomasz Wójcik i Waldemar Bartosz odczytali nowe "Posłanie do pracowników Europy Wschodniej": - Nie zabijajcie i nie pozwalajcie zabijać! I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 41 lat temu przesłał walczącym o godność człowieka pracy - zwłaszcza w krajach obozu komunistycznego - wyrazy poparcia i nadziei. Dzisiaj istota tego posłania jest szczególnie aktualna. W imię totalitaryzmu, wyrosłego na komunistycznej tradycji, zabito tysiące ludzi w Ukrainie i nadal zagrożone jest życie kolejnych tysięcy. Miliony ludzi straciły swoje domostwa i dorobek życia. Ukraińcom odmawia się prawa do własnej ojczyzny, do samostanowienia, do wolności. Podobna groźba kierowana jest do innych narodów. Dlatego my, Delegaci zebrani na XXX Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność”, wołamy z całą mocą do Rosjan – NIE ZABIJAJCIE! Z taką samą mocą wołamy do wszystkich pełniących jakąkolwiek władzę w świecie, jak i mających wpływ na te władze – NIE POZWALAJCIE ZABIJAĆ! - napisano w dokumencie.
 • 12:32 | Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula - Jest mi niezmiernie miło, że możemy gościć Państwa tu w Zakopanem, w najpiękniejszym skrawku ziemi, jaki Pan Bóg dał nam byśmy mogli gospodarować, mieszkać, zakładać rodziny, przyjmować gości i państwa. To wielka dla nas radość i wielki zaszczyt - mówił.
 • 12:26 | - Gdybyśmy chcieli zapisać historię Polski XX wieku poprzez pryzmat mapy meteorologicznej to zobaczylibyśmy, że, przez co najmniej 50 lat nad Polską i polskim narodem na skutek niemieckiej i sowieckiej okupacji, i komunistycznej dominacji po roku 1945 - wiały porywiste wiatry, strzelały i straszyły straszne burze. Ale przynajmniej dwa razy w tym XX wieku nad Polską wyszło piękne promieniste słońce - wówczas w roku 1918, gdy Polacy swoim czynem bojowym, zbrojnym, politycznym i dyplomatycznym odzyskiwali niepodległość, ale także wówczas w sierpniu roku 1980, gdy rodził się NSZZ "Solidarność". Dzięki słońcu Solidarności cały świat mógł zobaczyć cechy i wartości ważne dla polskiego narodu: wielkie pragnienie wolności, gotowość do niesienia brzemion innych, upominanie się o godność i solidaryzm społeczny - mówił w swoim wystąpieniu Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki.
 • ZOBACZ: Prezes IPN: Dzięki Solidarności cały świat mógł zobaczyć wartości ważne dla polskiego narodu
 • 12:08 | Przemawia Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko
 • 12:07 | Szef Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy Michał Wołyniec odczytuje list od przewodniczącego Rady Najwyżej Ukrainy.
 • 12:00 | Przemawia Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. - To dla mnie wielki zaszczyt być dzisiaj z wami i móc przekazać słowa podziękowania za waszą solidarność. Za solidarność, serdeczność, otwartość i pomoc, którą udzielacie Ukrainie i Ukraińcom, którzy przybyli do Polski. Dziękuje wam za to w swoim imieniu, narodu ukraińskiego i prezydenta Zełenskiego - powiedział ambasador Ukrainy. - Wierzę, że dzięki tej sile i duchowi wolności, który ma Solidarność przezwyciężymy ten trudny czas - zaznaczył.
 • 11:52 | List od Marszałek Sejmu Elżbiety Witek odczytuje Wicemarszałek Senatu Marek Pęk: - Ta potężna idea społeczno-politycznej transformacji odmieniła świat na zawsze – napisała marszałek Witek o Solidarności. - Sens Solidarności zakorzenił się w Polakach bardzo mocno. Okazują zrozumienie oraz ogromne wsparcie. Dziękuję za wzbogacanie pięknej idei solidarności, ofiarną pomoc naszemu sąsiadowi. Życzę owocnych obrad - życzyła Marszałek Witek w liście.
 • 11:35 | Do Delegatów przemawia Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki: - Dziękuję w imieniu rządu RP i całego narodu za wielkie dzieło Solidarności, za wszystko, co Solidarność zrobiła dla Polski, dla Europy i dla świata. Mówi się czasami o efekcie motyla: podobno trzepot jego skrzydeł w jednym miejscu, jest w stanie wywołać burzę piaskową w zupełnie innym miejscu świata. Myślę, że takim trzepotem skrzydeł motyla było najpierw zwolnienie z pracy Anny Walentynowicz, matki Solidarności, a później wielkie żądanie przywrócenia jej do pracy. To właśnie jej zwolnienie spowodowało późniejszy upadek imperium w Moskwie - mówił premier.
 • ZOBACZ: Premier Morawiecki: Idea Solidarności pięknie znajduje ujście w tym, co robimy dla narodu ukraińskiego
 • 11:31 | - Dziękuje wam za te ponad 40 lat, za te 30 Zjazdów. Wierzę w to, że Solidarność będzie trwała zawsze. Dorobek Solidarności dla naszej Ojczyzny, dla jej niepodległości jest nie do przecenienia - mówił prezydent Andrzej Duda.
 • 11:10 | Przemawia prezydent Andrzej Duda. - Dziękuję, że mogę być dzisiaj tutaj z wami; że mogę z wami patrzeć na podsumowanie tych czasów 30 Zjazdów Solidarności. Jest napis "Solidarność" ten biało-czerwony charakterystyczny, rozpoznawalny na całym świecie, a jednocześnie niezmiennie w naszych narodowych barwach. Jest nasz hymn narodowy polski - nasz wspólny - rozpoczynający każde spotkanie, tak jak i to - XXX KZD. Jest biało-czerwona, która niezależnie od biało-czerwonych flag Solidarności była wielkim tłem, kiedy ten hymn wszyscy śpiewaliśmy. Jest krzyż - symbol naszych wartości (...) Ale jest tutaj dzisiaj jeszcze jeden symbol, bo jesteśmy w Centralnym Ośrodku Sportu, jest on może przypadkowy, ale jakże wymowny. Ta ścianka wspinaczkowa. Semper in altum - zawsze w zwyż. Solidarność nigdy nie szła po płaskim. Solidarność zawsze patrzyła w górę i pięła się w górę. To jest droga w górę w nieustannym trudzie - zaznaczył Prezydent RP.
 • ZOBACZ: Andrzej Duda: Solidarność nigdy nie szła po płaskim. Zawsze patrzyła i pięła się w górę
 • 11:04 | Rozpoczęła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości otrzymali: Andrzej Dudzik, Adam Gawlik, Mieczysław Gójski, ks. Ludwik Kowalski, pani Joanna Kruk, Jerzy Łaba, Bogdan Olszewski, Karol Pabisiak, Bożena Pierzgalska, ks. Stanisław Puchała, Jadwiga Smułko, Janusz Śniadek, ks. Ireneusz Tatura
 • 10:48 Przewodniczący Piotr Duda powitał przybyłych gości i delegatów. Na telebimie wyświetlony został film przedstawiający pomoc, jaką NSZZ "Solidarność" niesie ukraińskim uchodźcom w Polsce, a także relacje z działań Solidarności w ostatniej dekadzie. - Za chwilę na ekranie ukaże się krótki film z ostatniej dekady naszych działań. To dla nas bardzo ważne, aby niektórym przypomnieć - nie delegatom, bo my wiemy jak ciężko pracujemy, ale byłym rządzącym, którzy są dzisiaj tacy propracowniczy. Zobaczmy w tym filmie, jacy to oni byli propracowniczy - mówił szef Solidarności.
 • ZOBACZ: Piotr Duda: Solidarność się nie zmieniła. Nie mogliśmy patrzeć na to, jak ludobójca i bandyta Putin najechał na wolny, demokratyczny kraj
 • 10:35 | Odmówiono modlitwę w intencji Ojczyzny
 • 10:28 | - Za 11 dni będziemy obchodzili 25 rocznicę pobytu świętego Jana Pawła II w Zakopanem. Pamiętamy też jego niezwykle ważną wtedy, ale być może jeszcze bardziej aktualną dzisiaj homilię. Fragment tej homilii przytoczę: Umiłowani bracia i siostry nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie by Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie - mówił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski do Delegatów i gości KZD.

ZOBACZ: 30. jubileuszowy KZD NSZZ „Solidarność”. Abp Jędraszewski przypomina przesłanie Jana Pawła II: „Trzeba bronić krzyża”

 • 10:21 | Minutą ciszy uczczono wszystkich, którzy odeszli w ciągu trwającej kadencji Związku
 • 10:16 | Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” powitał przybyłych gości, w tym Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
 • 10:12 | Odśpiewano Hymn Polski - „Mazurka Dąbrowskiego”, a następnie Hymn Solidarności
 • 10:08 | Na salę obrad wprowadzono sztandar NSZZ "Solidarność"
 • 10:00 | Uroczyste otwarcie obrad XXX KZD w Zakopanem

Środa 25 maja - Uroczysta Msza Święta inaugurująca XXX KZD

Zgodnie z tradycją towarzyszącą Krajowym Zjazdom Delegatów NSZZ “Solidarność”, w środę 25 maja o godzinie 18:00 w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem odbyła się Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem metropolity krakowskiego Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z udziałem Bp. Mariana Florczyka  inaugurująca XXX Krajowy Zjazd Delegatów. 

ZOBACZ RELACJE: Uroczysta Msza Święta inaugurująca XXX KZD w Sanktuarium Narodowym Matki Bożej Fatimskiej

Jubileuszowy 30. Krajowy Zjazd Delegatów

W tym roku XXX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność” obraduje w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Tegoroczny Krajowy Zjazd Delegatów jest wydarzeniem szczególnym, nie tylko ze względu na swój jubileuszowy charakter, ale również z powodu trwającej na Ukrainie wojny do czego nawiązuje plakat zjazdowy.

Największy w Polsce Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” aktywnie włączył się w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy m.in. goszcząc ich w ośrodkach spółki DomS należących do Związku. W całym kraju organizacje zakładowe, sekcje, regiony i sekretariaty branżowe przeprowadzają akcje pomocowe dla walczącej Ukrainy, a decyzją Prezydium Komisji Krajowej uruchomione zostało specjalne konto bankowe, na które wszyscy zainteresowani mogą wpłacać pieniądze na rzecz ukraińskich uchodźców wojennych.

W czwartek 26 maja uroczystościom będą towarzyszyć wystąpienia znamienitych gości. Wśród przemawiających znajdą się: Prezydent RP Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, Wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotr Duda, ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko i Szef Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych Ukrainy (KVPU) Michał Wołyniec.

Po zakończeniu uroczystej części Zjazdu i przerwie obiadowej, szef Solidarności Piotr Duda przedstawi Delegatom informacje z prac Komisji Krajowej. Później informacje z prac przedstawi Krajowa Komisja Rewizyjna, po czym odbędzie się dyskusja na ich temat. Ogłoszone zostaną także wybory uzupełniające do Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, po czym Delegaci zajmą się uchwałami dotyczącymi zmian w statucie.

Podczas jubileuszowego XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ “Solidarność” Delegaci będą obradować nad szeregiem projektów uchwał i zmian statutowych.

 Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

Polecane
Emerytury
Stażowe