KGHM na dużym plusie

Pomimo niepewnej sytuacji makroekonomicznej w pierwszym kwartale 2022 roku KGHM wypracował najwyższy w historii zysk (EBIDTA). Wyniósł on 3133 mln zł i był o 20 proc. większy w stosunku do zysku wypracowanego w trzech pierwszych miesiącach roku ubiegłego. To wynik konsekwentnej realizacji strategii i optymalizacji działań na poziomie operacyjnym. Koncern przedstawił też Raport Zintegrowany za 2021 rok.
 KGHM na dużym plusie
/ fot. kghm.pl

Dobre wyniki finansowe wynikają ze wzrostu produkcji i sprzedaży miedzi płatnej o 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wyższą produkcję koncern osiągnął dzięki wzrostowi dostępności wsadów obcych, np. złomu, większej dyspozycyjności ciągów technologicznych w KGHM Polska Miedź S.A. oraz wzrostowi produkcji miedzi w zakładach zagranicznych: w Sierra Gorda i kopalni Robinson.

KGHM może poszczycić się najwyższym w skali świata wzrostem produkcji. Spółka utrzymała również stabilny poziom kosztów. Konsekwentnie realizuje też przyjętą strategię. Inwestuje w zeroemisyjne źródła energii, w tym małe elektrownie jądrowe, farmy wiatrowe oraz technologie wodorowe.

 

Pomoc Ukraińcom

Spółka zaangażowała się w pomoc uchodźcom oraz osobom pozostającym w napadniętym kraju. Koncern m.in. przyjął do swych ośrodków uzdrowiskowych ukraińskie rodziny oraz przekazał łóżka, materace, a także niezbędny sprzęt organizacjom pomagającym bezpośrednio uchodźcom. W Lubinie uruchomił Centrum Pomocy dla Ukraińców oraz sfinansował transport leków dla ukraińskich szpitali.

 

Szacunek dla praw pracowniczych

Wraz z prezentacją wyników finansowych za pierwszy kwartał 2022 roku KGHM przedstawił Zintegrowany Raport za ubiegły rok. Raporty tego typu zawierają informację na temat wszystkich ważnych aspektów funkcjonowania dużych przedsiębiorstw i grup, w tym dane dotyczące pracowników i relacji panujących w organizacji.

KGHM w roku 2021 zatrudniał przeszło 18 000 pracowników, a w całej grupie KGHM pracowało 34 286 osób. W stosunku do roku 2020 zatrudnienie w koncernie nieznacznie wzrosło. W relacjach z pracownikami spółka kieruje się zdefiniowanymi i jasno wyartykułowanymi zasadami. Jedną z nich jest poszanowanie praw pracowników do zrzeszania się w organizacjach pracowniczych i związkach zawodowych oraz do prowadzenia negocjacji zbiorowych. Niemal we wszystkich spółkach grupy, również w tych zagranicznych, działają sformalizowane organizacje zakładowe. Ze związkami zawodowymi zarząd prowadzi dialog, w wyniku którego m.in. osiągnięto porozumienia w sprawie kształtowania płac i świadczeń pracowniczych. Podstawowym punktem porozumienia był protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników KGHM Polska Miedź S.A. podwyższający m.in. od 1 stycznia stawki płac zasadniczych o 5,2 proc. Warto podkreślić, że KGHM jako jeden z niewielu koncernów działających w Polsce może poszczycić się posiadaniem Zbiorowego Układu Pracy.

W styczniu 2022 roku związki zawodowe i zarząd ponownie uzgodniły warunki kształtowania się płac i świadczeń pracowniczych w koncernie, w tym protokół dodatkowy do ZUZP. W wyniku osiągniętego porozumienia nastąpił m.in. wzrost miesięcznych stawek płac zasadniczych o 10 proc.

 

BHP na najwyższym poziomie

2021 rok spółka rozpoczęła ze Złotą Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy. Wyróżnienie przyznaje Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy działająca przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB) na okres 2 lat. KGHM złotą kartę uzyskuje nieprzerwanie od 2002 roku, co świadczy o wysokich standardach z zakresu bezpieczeństwa pracy. Ich utrzymanie nie byłoby możliwe bez wprowadzenia i kontynuowania programów z zakresu BHP. W 2021 roku koncern realizował m.in. długoterminową wizję „Zero wypadków z przyczyn osobowych i technicznych, zero chorób zawodowych wśród naszych pracowników i kontrahentów”, a także Program „Think About Consequences” (Poprawy Bezpieczeństwa Pracowników) oraz Program niwelujący najczęstsze zagrożenia w bezpieczeństwie pracy poprzez wykorzystanie innowacyjnych technologii zgodnie z zaktualizowaną strategią spółki do roku 2023. W koncernie działa też Rada Bezpieczeństwa Pracy, w której skład wchodzą przedstawiciele pracodawców, strony społecznej oraz zakładowi społeczni inspektorzy pracy. W efekcie działań z zakresu BHP liczba wypadków (bez tych wynikłych z przyczyn naturalnych) spadła ze 194 do 150. Około 96,4 proc. z nich miało charakter lekki.

 

 

KGHM ZANAM – Pracodawca Przyjazny Pracownikom

W 2021 roku spółka należąca do grupy KGHM ZANAM uzyskała nagrodę „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” w konkursie wyjątkowym, w którym nagrody za szczególne przestrzeganie praw pracowniczych oraz podejmowanie działań na rzecz pracowników przyznają pracodawcom pracownicy zrzeszeni w organizacjach zakładowych „S”. Aplikacje organizacji są weryfikowane przez kapitułę konkursu. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent RP.

 

 

Artykuł powstał we współpracy z KGHM Polska Miedź S.A.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe