Jest apelacja ws. Magdaleny Adamowicz. „Wyjaśnienia oskarżonej niewiarygodne”

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Okręgowego w Gdańsku apelację od wyroku uniewinniającego Magdalenę A. - posła do Parlamentu Europejskiego od zarzucanych jej przestępstw karnoskarbowych. Prokurator wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.
Magdalena Adamowicz Jest apelacja ws. Magdaleny Adamowicz. „Wyjaśnienia oskarżonej niewiarygodne”
Magdalena Adamowicz / zrzut ekranu z serwisu YouTube

Wyrok uniewinniający Magdalenę A. zapadł 1 czerwca 2022 roku przed Sądem Rejonowym dla Gdańska Południe w Gdańsku. Akt oskarżenia prokuratura skierowała w sierpniu 2020 roku. 

Postępowanie w tej sprawie zostało zainicjowane złożonym w październiku 2013 roku zawiadomieniem przez Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącym nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych. 

Sąd nie przesłuchał „podstawowych” świadków

Prokurator niezwłocznie po wydaniu wyroku wystąpił do Sądu o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie, ponieważ tylko wówczas mógłby skierować apelację. Sąd po upływie 3 miesięcy sporządził uzasadnienie wyroku. Prokurator po zapoznaniu się z jego treścią skierował środek zaskarżenia, w którym zarzucił Sądowi I instancji, że wyrok został wydany z rażącym naruszeniem prawa. Sąd całkowicie zaniechał przeprowadzenie postępowania dowodowego, w tym takich podstawowych dowodów jak przesłuchanie w charakterze świadków członków najbliżej rodziny Magdaleny A. W toku postępowania świadkowie zmieniali wersję swoich zeznań, a zatem ich przesłuchanie było niezbędne dla dokonania  prawdziwych ustaleń. Świadkowie ci mają szczególne znaczenie dla ustalenia nieprawidłowości dotyczących stanu majątkowego Magdaleny A. 

Wyrok sprzeczny z dotychczasowym ,,orzecznictwem i poglądami prawników

Sąd całkowicie pominął dotychczasowe ustalenia wynikające z przepisów prawa podatkowego, utrwalonego orzecznictwa oraz poglądów doktryny i w konsekwencji wydał wyrok całkowicie odmienny od dotychczasowych obowiązujących poglądów prawnych. Tymczasem prawidłowa analiza przepisów, orzecznictwa i poglądów doktryny prowadzi do wniosku, że uzyskiwane przez oskarżoną Magdalenę A. środki pieniężne należało traktować jako przychody pochodzące z tzw. „innych źródeł”, które powinny podlegać opodatkowaniu. Brak takiego opodatkowania skutkuje odpowiedzialnością karną z kodeku karnego skarbowego o co została oskarżona Magdalena A.

Sąd: wyjaśnienia oskarżonej Magdaleny A. niewiarygodne

W pisemnym uzasadnieniu wyroku Sąd wyraźnie stwierdził, że wyjaśnienia oskarżonej Magdaleny A. należy uznać w zasadniczej części za niewiarygodne. Jednocześnie Sąd uznał, że brak wiarygodności oskarżonej Magdaleny A. nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia i zapadł wyrok uniewinniający. W apelacji prokurator wyraźnie wskazał na dotychczasową linię orzeczniczą Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku, który w podobnych sprawach wydawał wyroki skazujące. 

Zarzuty niedługo się przedawnią

Magdalena A. została oskarżona popełnienie dwóch przestępstw karnoskarbowych kwalifikowanych z art. 56 par. 1 i 2 k.k.s., które polegały na nieujawnieniu w zeznaniach podatkowych za lata 2011-2012 dochodów w kwotach odpowiednio prawie 300 tysięcy złotych i 100 tysięcy złotych.

Prokurator w apelacji skierowanej do Sądu Okręgowego podkreślił, że długotrwałe rozpoznanie sprawy przez Sądy doprowadzi do przedawniania czynów zarzucanych Magdalenie A. co uniemożliwi pociągnięcie jej do odpowiedzialności karnej. Zgodnie z przepisami przestępstwa zarzucane Magdalenie A. przedawniają się  odpowiednio 1 stycznia 2023 roku oraz 1 stycznia 2024 roku

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe