Zbigniew Kuźmiuk: W 2017 roku rekordowy eksport i dodatni wynik na rachunku obrotów bieżących

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny (GUS) rok 2017 zakończył się nie tylko wysokim wzrostem gospodarczym, ale także polska gospodarka odnotowała rekordowe rozmiary eksportu, który przekroczył po raz pierwszy w historii 200 mld euro.
 Zbigniew Kuźmiuk: W 2017 roku rekordowy eksport i dodatni wynik na rachunku obrotów bieżących
/ pixabay.com
Wartość sprzedaży zagranicznej polskich towarów wyniosła aż 203,7 mld euro i była o 10,2% większa niż w roku 2016, wprawdzie import rósł jeszcze szybciej, wyniósł on 203,3 mld euro i był o 12,3% wyższy niż rok wcześniej, co oznacza, że w dalszym ciągu mieliśmy w handlu towarami nadwyżkę, wynoszącą blisko 0,5 mld euro. Głównym rynkiem eksportowym były już tradycyjnie Niemcy, ulokowaliśmy tam towary warte blisko 56 mld euro (27,4% całości eksportu), a dodatnie saldo handlu z tym krajem wyniosło ok. 9 mld euro, na drugim miejscu, co może być dla wielu zaskoczeniem, znalazły się Czechy (wartość eksportu lekko ponad 13 mld euro), na trzecim miejscu W. Brytania (eksport ok. 13 mld euro), a na kolejnych miejscach uplasowały się Francja (eksport na ten rynek ok.11,4 mld euro) i Włochy (eksport na ten rynek 10 mld euro).

Jeszcze lepsze wyniki osiągnęliśmy w 2017 roku w eksporcie usług, urósł on aż o blisko 16% w stosunku do roku 2016, a nadwyżka w bilansie handlu usługami, sięgnęła prawie 18 mld euro.

Przypomnijmy, że jak wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) dotyczących bilansu płatniczego za rok 2017 po raz pierwszy od 1995 roku na tzw. rachunku bieżącym pojawiła się nadwyżka. Wyniosła ona ok. 346 mln euro (według szacunków ok. 0,1% PKB), co oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat, mamy na tym rachunku nadwyżkę, a więc polska gospodarka jest zrównoważona zewnętrznie.

To ogromne osiągnięcie polskiej gospodarki szczególnie, eksporterów zarówno towarów jak i usług i potwierdza coraz niższe jej uzależnienie od dopływów do niej kapitału zagranicznego.

Przypomnijmy także, że rachunek obrotów bieżących bilansu płatniczego obejmuje bilans w obrocie z zagranicą zarówno towarami jak i usługami, ale także przepływy kapitału z tytułu odsetek i dywidend, ale także transfery osób fizycznych. Według wstępnych szacunków w relacji do PKB w roku 2017 dodatni bilans w obrocie towarami i usługami wyniósł około 4,3% PKB, natomiast ujemne było saldo dotyczące odsetek i dywidend i wyniosło około 4% PKB (wynika to głównie z przyspieszonej prywatyzacji majątku państwowego w latach 90-tych poprzedniego stulecia, ale także w okresie rządów koalicji PO-PSL na rzecz kapitału zagranicznego).

Ujemne, choć w daleko mniejszym wymiarze było saldo dotyczące transferów osób fizycznych, coraz mniejsze są, bowiem transfery do Polski ze strony naszych obywateli pracujących za granicą, a rosną i dosyć gwałtownie transfery z Polski pracujących u nas obcokrajowców (głównie Ukraińców).

Mimo sporych odpływów kapitału za granicę, wpływy z eksportu towarów, a szczególnie usług wyraźnie wyższe niż wydatki na import, nie tylko zrównoważyły bilans rachunku obrotów bieżących, ale pozwoliły na osiągnięcie niedużej nadwyżki.

Zbigniew Kuźmiuk

#REKLAMA_POZIOMA#

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe