Solidarność w KRUK SA: „Chcemy zadbać o nasze prawa”

W styczniu 2022 r. we Wrocławiu został zawiązany Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” pracowników firmy KRUK SA. – Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją związkową, która zawiązała się w branży windykacyjnej – podkreśla wiceprzewodniczący Solidarności w KRUK SA Krzysztof Chełstowski.
Fot. nadesłane Solidarność w KRUK SA: „Chcemy zadbać o nasze prawa”
Fot. nadesłane / Na zdjęciu od lewej: Marek Kołotowicz skarbnik, Arkadiusz Lachowski sekretarz, Marek Zawadzki przewodniczący, Krzysztof Chełstowski zastępca przewodniczącego

W dniu 18 stycznia 2022 r. we Wrocławiu został zawiązany Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” pracowników firmy KRUK SA przy ogromnym wsparciu merytorycznym przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu – kolegi Grzegorza Adamowicza. Następnie 1 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Organizacji Zakładowej, podczas którego wybrano członków Zarządu, w którego skład weszli: Marek Zawadzki – przewodniczący KZ, Krzysztof Chełstowski – zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Lachowski – sekretarz, Marek Kołotowicz – skarbnik. W czasie spotkanie podjęto również uchwałę o przystąpieniu Organizacji Zakładowej do struktur Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”, a także wybrano delegata do tych struktur, którym został wiceprzewodniczący Solidarności w KRUK SA Krzysztof Chełstowski.

– Jesteśmy pierwszą w Polsce organizacją związkową, która zawiązała się w branży windykacyjnej. Aktualnie Solidarność w firmie KRUK SA liczy kilkudziesięciu członków rozsianych po całej Polsce, w całej strukturze KRUK SA. Firma KRUK SA zatrudnia w Polsce około 1300 osób, co pokazuje, jaki jest potencjał do rozwoju związku – mówi nam wiceprzewodniczący Solidarności w KRUK SA Krzysztof Chełstowski.

– Dlaczego pracownicy firmy zdecydowali się założyć organizację związkową i wstąpić do NSZZ „Solidarność” ?

– Od około 3–4 lat obserwujemy zasadniczą zmianę kultury pracy w KRUK SA. Firma stała się typową korporacją, w której wymaga się od pracowników spełniania często nieosiągalnych i nazbyt zawyżonych celów, czasami poprzez działania ocierające się o łamanie praw pracowniczych. Chcemy zadbać o nasze prawa, ustalić jasne kryteria awansu pracowniczego, zasad premiowania i godne wynagrodzenia przy współpracy z władzami firmy. Nie jest niczym nadzwyczajnym, że w czasie wysokiej inflacji również w naszej spółce konieczne są podwyżki wynagrodzeń, które spowodują co najmniej utrzymanie ich siły nabywczej – podkreślił Krzysztof Chełstowski.

Solidarność w KRUK SA 19 kwietnia przekazała przedstawicielowi Zarządu firmy pierwszą część postulatów i inicjatyw, deklarując jednocześnie wolę do niezwłocznego podjęcia rozmów. Postulaty dotyczyły m.in. przejrzystej ścieżki awansu pracowniczego, ustalenia stałych okresów podwyżkowych, podwyższenia płac pracownikom spółki w wymiarze gwarantującym zachowanie siły nabywczej wynagrodzeń (waloryzacja wynagrodzeń o wskaźnik inflacyjny), kwestii działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych problemów istniejących w firmie.

„Otrzymaliśmy odpowiedź od Naszego pracodawcy, jednak jest to odpowiedź ogólnikowa i niedoprecyzowana, dlatego będziemy oczekiwali na dalsze rozmowy” – wskazali związkowcy z Solidarności.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe