Ordo Iuris: Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok wobec duchownego, skazanego za molestowanie

Sąd Okręgowy utrzymał skazujący wyrok wobec byłego proboszcza, który dopuścił się molestowania pokrzywdzonego reprezentowanego przez prawników Ordo Iuris. Sąd drugiej instancji zmienił wysokość orzeczonej grzywny wskazując, że ilość stawek dziennych w wysokości 400 była orzeczona na nieobowiązujących przepisach i zmniejszył je do 200. Wcześniej, sąd pierwszej instancji skazał go na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz karę 8 tys. zł grzywny, 30 tys. zł zadośćuczynienia i ponad 3 tys. zł kosztów sądowych. Został na niego także nałożony dozór kuratora oraz zakaz wykonywania działalności związanej z wychowaniem małoletnich. Pokrzywdzonego - dorosłego dziś mężczyznę, reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Ordo Iuris  Ordo Iuris: Sąd Okręgowy utrzymał w mocy wyrok wobec duchownego, skazanego za molestowanie
Ordo Iuris / fot. YouTube / OrdoIuris

„Jako pełnomocnik pokrzywdzonego, mając na uwadze okoliczności sprawy, w tym sposób popełnienia czynu, przyjmujemy dzisiejszy wyrok z umiarkowaną satysfakcją. Co prawda wnosiliśmy o karę bezwzględnego pozbawienia wolności, ale jej zawieszenie przyczyni się do sprawniejszej egzekucji zasądzonego zadośćuczynienia na rzecz naszego beneficjenta. Ponadto, orzeczone środki karne skutecznie izolują sprawcę od pokrzywdzonego oraz uniemożliwiają mu wykonywanie pracy z małoletnimi” – skomentował sprawę pełnomocnik pokrzywdzonego, adw. Maciej Kryczka.

Proceder z udziałem zawieszonego obecnie w czynnościach kapłańskich księdza miał miejsce w latach 2009-2011. Pokrzywdzony zgłosił się do Ordo Iuris z prośbą o pomoc w sprawie karnej prowadzonej przez prokuraturę. Instytut reprezentował mężczyznę od lipca 2020 r. Pod koniec 2020 r. prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko duchownemu. Termin rozprawy został wyznaczony, a jawność postępowania wyłączona. Na wniosek prawników Ordo Iuris, do postępowania włączyła się również tzw. Państwowa Komisja ds. Pedofilii.

Po przeprowadzaniu postępowania dowodowego, pełnomocnik pokrzywdzonego wniósł o uznanie oskarżonego winnym zarzucanego czynu oraz wymierzenie mu kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Złożył również wniosek o orzeczenie środków karnych w postaci wieloletniego zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego oraz sprawowania funkcji związanej z opieką nad małoletnimi.

Sąd pierwszej instancji wymierzył mężczyźnie karę 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat. Skazanego objęto też nadzorem kuratora oraz dożywotnim zakazem prowadzenia działalności związanej z edukacją, wychowaniem i leczeniem dzieci. Musi również zapłacić 8 tys. zł grzywny, 30 tys. zł zadośćuczynienia i ponad 3 tys. zł kosztów sądowych. Były duchowny otrzymał też zakaz kontaktów z pokrzywdzonym oraz zbliżania się do niego na odległość poniżej 50 m przez okres 7 lat.

Prawnicy Ordo Iuris złożyli apelację od części tego orzeczenia, domagając się kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Z kolei obrońca skazanego księdza, w swojej apelacji domagał się jego uniewinnienia. 28 czerwca Sąd Okręgowy oddalił obie apelację. Zmienił jedynie ilość stawek grzywny orzeczonej wobec skazanego z 400 na 200, co umotywował treścią przepisów, na podstawie których powinno zapaść orzeczenie. Tym samym orzeczona wysokość grzywny została zmniejszona z 8 tys. zł na 4 tys. zł.

Pokrzywdzonego reprezentowali adw. Jerzy Kwaśniewski i adw. Maciej Kryczka. Ze względu na dobro pokrzywdzonego oraz fakt wyłączenia jawności sprawy i sposób popełnienia czynu przez skazanego, nazwy miejscowości, w których toczyło się postępowanie, nie zostały ujawnione.

Sprawa molestowanego przez księdza dorosłego dzisiaj mężczyzny była prowadzona w ramach uruchomionego w maju 2020 r. Zespołu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, którego celem jest pomoc ofiarom nadużyć seksualnych w postępowaniach prawnych. Na bezpłatne wsparcie prawne ze strony Instytutu mogą liczyć rodzice oraz opiekunowie dzieci, które doświadczyły przemocy na tle seksualnym, jak i osoby pełnoletnie, które w dzieciństwie zostały pokrzywdzone w taki sposób. Pomoc oferowana jest niezależnie od sprawcy czynu, na każdym etapie postępowania karnego, jak i przy czynnościach związanych z zasądzeniem zadośćuczynienia na rzecz ofiary.

Zespół ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży prowadzi telefoniczną oraz mailową linię wsparcia. Każda osoba pokrzywdzona może zgłosić się w celu uzyskania profesjonalnej pomocy ze strony prawników Instytutu.  Wsparcie można uzyskać poprzez kontakt pod adresem: zgłoszenie@ordoiuris.pl lub za pośrednictwem infolinii czynnej w każdy piątek w godzinach 10:00-18.00 działającej pod numerem telefonu: 690 070 150.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe