Rada Praw Człowieka ONZ: apel o wspieranie aborcji i ruchów feministycznych

W Genewie trwa 50. sesja Rady Praw Człowieka ONZ. W trakcie jej trwania, Grupa robocza ds. dyskryminacji kobiet i dziewcząt przedstawiła swój doroczny raport zatytułowany ,,Aktywizm dziewcząt i młodych kobiet”. Publikacja formułuje jasne zalecenia dla państw w sprawie m.in. aborcji, antykoncepcji, akceptacji roszczeń organizacji LGBT czy zniesienia ,,patriarchalnych i genderowych norm”.Raport koncentruje się też na wspieraniu finansowym aktywizmu feministycznego.
 Rada Praw Człowieka ONZ: apel o wspieranie aborcji i ruchów feministycznych
/ pixabay.com

Grupa robocza ds. dyskryminacji kobiet i dziewcząt została powołana w 2010 roku jako podmiot ONZ mający na celu wyeliminowanie dyskryminacji kobiet ,,w prawie i w praktyce”. Organ ten corocznie prowadzi interaktywny dialog w Radzie Praw Człowieka podczas czerwcowej sesji.  Składa także sprawozdanie z wyników swoich działań Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w październiku-listopadzie, a także uczestniczy w Komisji Statusu Kobiet w marcu każdego roku. Rola Grupy roboczej polega na ustalaniu celów przyszłych osiągnięć dotyczących kwestii kobiecych i polityki krajowej. Organ kieruje przy tym państwa, organizacje pozarządowe i zainteresowane strony w stronę doktryny, zgodnie z którą macierzyństwo jest sprzeczne z ludzkim i społecznym rozwojem kobiety, a każdy rodzaj preferencji seksualnej musi być akceptowany jako normalny, w imię zasady niedyskryminacji.

Przedstawiony w tym roku raport obejmuje wiele punktów związanych głównie z koncepcją ,,nieograniczonego samostanowienia”, ideologii gender i demontażu ,,stereotypowych i patriarchalnych norm”. W szczególności rdzeń raportu koncentruje się na wspieraniu - na poziomie krajowym i międzynarodowym - aktywizmu feministycznego poprzez przyznanie mu środków finansowych i zwiększenie dostępu do mechanizmów Organizacji Narodów Zjednoczonych, z wykorzystaniem zaangażowania młodych kobiet, a także dzieci. W tym zakresie mieści się uświadomienie młodym kobietom i dzieciom ich ,,praw człowieka”, oraz tego, że ,,niechciane lub dziecięce ciąże [...]; ograniczony dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, antykoncepcji i opieki aborcyjnej [...] są również głównymi barierami w zakresie praw człowieka dla aktywizmu dziewcząt i młodych kobiet”.

- Celem raportu jest nie tylko popychanie państw w określonych kierunkach, ale przeformułowanie wszystkich poziomów kultury społecznej i narodowej zgodnie z zasadami feminizmu i celami lobby LGBT. Podczas Dialogu Interaktywnego, który odbył się 17 czerwca 2022 r., prawo polskie zostało zaatakowane przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która poinformowała, że ,,pomimo rekomendacji Grupy Roboczej z 2018 r., kobiety i dziewczęta w Polsce nadal spotykają się z groźbami, represjami i kryminalizacją za swój aktywizm, w tym na rzecz praw seksualnych”, wzywając jednocześnie państwo polskie do zapewnienia wszystkim, bez dyskryminacji, dostępu do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” – podkreśliła Veronica Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe