Premier Beata Szydło na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w Rzymie

W sobotę 25 marca w Rzymie premier Beata Szydło weźmie udział w uroczystym szczycie z okazji 60. rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich, które zapoczątkowały integrację europejską. Planowane jest na nim przyjęcie Deklaracji Rzymskiej, która wyznaczy kierunek rozwoju i transformacji Unii na najbliższe 10 lat.
 Premier Beata Szydło na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej w Rzymie
/ fot. P. Tracz KPRM

Organizatorzy uroczystości w Rzymie chcą wysłać wyraźny sygnał do wszystkich obywateli państw Wspólnoty, wskazujący na jedność Unii Europejskiej, a także określający nową koncepcję jej funkcjonowania.

Na jubileuszowym szczycie przywódcy unijnych państw będą omawiali kwestie związane z przyszłością Wspólnoty oraz dokonają podsumowania minionych 60 lat funkcjonowania Unii Europejskiej.

Oficjalne uroczystości odbędą się 25 marca. Dzień wcześniej planowana jest audiencja papieska dla szefów państw i rządów krajów członkowskich UE.

Deklaracja Rzymska

W planowanej do podpisania Deklaracji Rzymskiej znajdą się osiągnięcia Unii na przestrzeni dekad, zostaną wskazane wyzwania, które przed nią dziś stoją, a także przypomniane zasady jakimi kierować się będzie UE w swojej transformacji. Dokument ma także wyznaczyć kierunek działań Wspólnoty na najbliższą dekadę. W związku ze zbliżającym się wyjściem Wielkiej Brytanii z unijnych struktur nie zostanie on podpisany przez ten kraj. W Deklaracji znajduje się także odniesienie do otwartości Unii na nowe państwa. Deklaracja wskazuje na zasady funkcjonowania UE i współpracy jej państw członkowskich oraz instytucji w celu realizacji wymienionych w dokumencie celów i odpowiedzi na obawy obywateli (w tym poprzez współpracę z parlamentami narodowymi).

Postulaty polskiego rządu i Deklaracja Warszawska V4

Polskie propozycje dotyczące zmian w Unii zostały jasno określone w tzw. Deklaracji Warszawskiej, przyjętej na szczycie Grupy Wyszehradzkiej  2 marca 2017 r. w Warszawie. Postulaty w niej zawarte dotyczą zmniejszenia unijnej biurokracji, powrotu do źródeł powstania europejskiej wspólnoty i jej podstawowych zasad, takich jak zasada pomocniczości i subsydiarności.

Zdaniem polskiego rządu, w refleksji nad reformą funkcjonowania UE należy oprzeć się na kilku zasadach, które powinny znaleźć się w Deklaracji Rzymskiej. Wśród nich wymienia się jedność Unii Europejskiej, kwestie obronności i ścisłą współpracę UE z NATO, a także wzmocnienie roli parlamentów narodowych oraz kontrolę demokratyczną. Zasada jedności oznacza, że przyszły model Unii Europejskiej musi gwarantować integrację podstawowych elementów, na których opiera się Unia – m.in. wspólnego rynku i strefy Schengen. Polska przeciwstawia się próbom budowania Europy kilku prędkości, koncepcji która zaprzecza nie tylko zasadzie jedności, lecz także zasadzie równego traktowania.

#REKLAMA_POZIOMA#


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe