REKLAMA

"S": Uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej tak, ale nie kosztem pracownika

– Powołanie Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców jest zagrożeniem dla dialogu społecznego w Polsce – podkreślają członkowie Komisji Krajowej, którzy podczas ostatniego posiedzenia podtrzymali negatywne stanowisko w sprawie projektu ustaw z pakietu tzw. Konstytucji Biznesu.
M. Lewandowski "S": Uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej tak, ale nie kosztem pracownika
M. Lewandowski / KK Solidarność
Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność odbyło się we Wrocławiu 25 kwietnia br. w Centrum Historii Zajezdnia. W trakcie posiedzenia rozgorzała dyskusja nad obywatelskim projektem ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Członkowie Komisji Krajowej uznali, że teraz ruch leży po stronie rządzących.
W trakcie obrad rozmawiano także na temat sytuacji służby zdrowia. W przyjętym stanowisku wyrażono zaniepokojenie brakiem realizacji zapowiadanej wielokrotnie przez premier Beatę Szydło regulacji ustawowej dotyczącej wzrostu wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia. Wskazano także, że liczne zmiany i reformy zapowiadane przez Ministerstwo Zdrowia są w większości oczekiwane przez społeczeństwo, ale wymagają zabezpieczenia praw pracowniczych, w szczególności wśród pracowników zatrudnionych w Narodowym Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ponadto Komisja Krajowa w odrębnym stanowisku wezwała rząd RP do jak najszybszego sformułowania strategii w zakresie polityki klimatycznej.

Pakiet dla biznesu
Kolejnym poruszonym tematem była tzw. Konstytucja Biznesu. Na początku kwietnia negatywnie na ten temat wypowiedziało się prezydium Solidarności. Wskazano wówczas, że idea stworzenia rozwiązań prawnych zmierzających do ułatwienia i uporządkowania zasad prowadzenia działalności gospodarczej jest ważna i potrzebna. Jednak nie może się ona odbywać kosztem pracowników. Prezydium Komisji Krajowej „S” zwróciło uwagę, że autorzy projektu ustaw powinni także promować działania na rzecz rokowań zbiorowych, zawieranie ponadzakładowych i zakładowych układów zbiorowych pracy, a także bezpiecznych warunków pracy i stałego zatrudnienia umożliwiającego indywidualny rozwój pracowników. Wskazano, że projekt pakietu ustaw powinien zawierać zarówno prawa, jak i obowiązki pracodawców, a „Konstytucja Biznesu” powinna zachęcać pracodawców do łączenia się w związki pracodawców lub związki producentów.

Zagrożenie dla dialogu społecznego
Od początku pojawienia się informacji o powstaniu pakietu ustaw w ramach „Konstytucji Biznesu” jest ona analizowana przez Solidarność. Ze szczególnym niepokojem przyjęto pomysł utworzenia Komisji Wspólnej Rządu i Przedsiębiorców oraz Rzecznika Przedsiębiorców. Na ten temat rozmawiano podczas marcowego posiedzenia KK w Gdańsku z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim. Polityk obiecał wówczas, że rząd Beaty Szydło wycofa się z propozycji powołania Komisji Wspólnej Rząd i Przedsiębiorców.
W przyjętym 25 kwietnia stanowisku Komisja Krajowa zwraca uwagę, że powołanie nowych instytucji będzie miało negatywny wpływ na dialog trójstronny. „Utworzenie Komisji oraz rzecznika stanowi zagrożenie dla trójstronnego dialogu społecznego w Polsce, ponieważ ich celem jest wzmocnienie praw pracodawców, którzy zostaną uprzywilejowani względem strony związkowej. Ponadto zakres przedmiotowy objęty działaniem Komisji jak i Rzecznika mieści się w zakresie działania rady Dialogu Społecznego” – zaznaczono.

Izabela Kozłowska

Cały artykuł w najnowszym numerze "TS" (18/2017) dostępnym także w wersji cyfrowej tutaj

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura