Ordo Iuris: Uniwersytet bez ideologii. Petycja do rektora UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza opublikował dokument przedstawiający założenia „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”. Zawarte tam zasady w znacznej mierze odzwierciedlają postulaty ideologii gender. Dokument za molestowanie uznaje m.in. zwracanie się do drugiej osoby zgodnie z jej płcią biologiczną - „używanie niewłaściwego imienia lub zaimka w odniesieniu do osoby transpłciowej lub odwoływanie się do jej tożsamości płciowej”. W akcie uznano, iż „fundamentalnymi podstawami prawnymi” są niewiążące zalecenia Komisji Europejskiej czy rezolucje Parlamentu Europejskiego. Założenia „Polityki” miałyby być realizowane m.in. poprzez szkolenia i konferencje, a także przez system sankcji nakładanych na osoby niestosujące się do zapisów dokumentu. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję do władz UAM o wycofanie się z "Polityki", dostępną na stronie uniwersytetbezideologii.pl.
 Ordo Iuris: Uniwersytet bez ideologii. Petycja do rektora UAM
/ Krzysztof Duda - AMU Fotoportal

PODPISZ PETYCJĘ - LINK

W petycji podkreślono, że dokument może budzić wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnego.

- Przyjęte w tym akcie postanowienia budzą wątpliwości w świetle art. 32 Konstytucji, który stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym i politycznym z jakiejkolwiek przyczyny. Wbrew założeniom „Polityki równościowej i antydyskryminacyjnej", Uniwersytet próbuje wejść w rolę cenzora, który będzie decydował o tym, co wolno mówić na uczelni, a czego nie - czytamy

Autorzy petycji wskazują również, że, wbrew nazwie, "Polityka" faworyzuje jedną z grup społecznych.

- Projekt „Polityki” zakłada wyodrębnienie grupy „społeczności LGBT+”, której prawa miałyby być różne od praw reszty społeczności akademickiej. Akt ten byłby więc przeciwskuteczny - pokreślono.

W apelu wskazano też na zagrożenia wolności akademickiej wypływające z „Polityki".

- Przedmiotowy dokument stanowi także realizację postulatów ideologii gender. Co więcej, ich przestrzeganie ma być egzekwowane poprzez zaawansowany  system sankcji. Stanowi to poważne naruszenie wolności akademickiej - zauważają autorzy petycji.

PODPISZ PETYCJĘ - LINK


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe