Ordo Iuris: Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny

W siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie zorganizowane zostało Forum Organizacji Prorodzinnych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele ok. 40 organizacji z całej Polski, a także eksperci w obszarach polityki rodzinnej i demograficznej oraz edukacji i wychowania oraz dziennikarze, m.in. Jan Pospieszalski. Zgromadzeni ocenili działania państwa dotyczące wsparcia rodziny i demografii. Uczestnicy Forum zadeklarowali wypracowanie programu przeciwdziałania zjawiskom takim jak niski wskaźnik zawieranych małżeństw i urodzeń czy problemy psychiczne wśród młodzieży. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Ordo Iuris, Stowarzyszenie Rodzice Chronią Dzieci, Stowarzyszenie Odpowiedzialny Gdańsk i Instytut Ona i On.
 Ordo Iuris: Forum Organizacji Prorodzinnych – wspólnie w obronie praw rodziny
/ pixabay.com

Forum miało na celu podzielenie się osiągnięciami i doświadczeniami z ostatnich dwóch lat oraz wstępne, warsztatowe zaplanowanie działań i projektów na najbliższy rok. W ocenie zebranych, polityka rodzinna i demograficzna wymaga głębokiej aktywizacji, podniesienia jej rangi i jasnego przeciwstawienia się antyrodzinnym nurtom i modom. Formułowane przez lata oczekiwania organizacji prorodzinnych w tym zakresie dotychczas nie spotkały się z realizacją Kolejne komitety, rady i gremia rządowe nie zakończyły swoich prac konstruktywnym programem wdrażanym przez rząd. Jednocześnie, przyjęcie 24 maja przez Radę Ministrów kontrowersyjnej uchwały w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030, może mieć negatywny wpływ na rodzinę i środowisko szkolne. Szkodliwe skutki wywołać może również uwzględnienie postulatów „gender mainstreaming” w obszarach kultury w Krajowym Planie Odbudowy.

Pomimo kolejnych programów socjalnych, w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. Chociaż władze zapewniają ekonomiczne wsparcie dla młodych, zawieranych jest mniej małżeństw i rośnie liczba rozwodów. Również mimo deklarowanej troski rządu o zdrowie obywateli, dochodzi do coraz liczniejszych tragedii wśród dzieci i młodzieży (z samobójstwami włącznie), spotęgowanych przez zdalne nauczanie. Zadaniem Forum Organizacji Samorządowych w najbliższym roku będzie wypracowanie programu przeciwdziałania tym tendencjom, opartego na przeprowadzonych badaniach, doświadczeniach krajowych i zagranicznych.

Zebrani wyrazili jednoznaczne oczekiwanie, by instytucje publiczne realizowały jako swoje priorytetowe zadanie upowszechnienie kultury rodzinnej w Polsce, opartej zgodnie z konstytucyjną tożsamością Rzeczypospolitej na wdzięczności za chrześcijańskie dziedzictwo narodowe, na ochronie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, na ochronie rodzicielstwa, macierzyństwa i ojcostwa oraz na pierwszeństwie wychowawczym rodziców w procesie edukacji.

Kolejne Forum Organizacji Prorodzinnych zapowiedziane zostało na wrzesień.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe