MRPiPS: Krajowy dialog o przyszłości pracy

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych zorganizowało konferencję „Krajowy dialog o przyszłości pracy”. Gościem specjalnym był Nicolas Niemtchinow, Specjalny Doradca ds. Przyszłości Pracy w Międzynarodowym Biurze Pracy
 MRPiPS: Krajowy dialog o przyszłości pracy
/ Fot. Joanna Wójcik-Tarnowska, MRPiPS

Konferencję „Krajowy dialog o przyszłości pracy”, zorganizowaną 7 grudnia przez MRPiPS oraz IPiSS, otworzył sekretarz stanu Stanisław Szwed.  Gościem specjalnym był Nicolas Niemtchinow, Specjalny Doradca ds. Przyszłości Pracy w Międzynarodowym Biurze Pracy. Wystąpienie otwierające wygłosiła również Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan, Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego.

- Świat pracy na naszych oczach podlega szybkim zmianom – mówił wiceminister Szwed. – Przyszłość pracy przykuwa uwagę pracowników i pracodawców. Konferencja daje możliwości spojrzenia na te problemy w szerszej perspektywie. Jest ona połączona ze zbliżającą się rocznicą stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy i jej inicjatywą „Przyszłość pracy”. Dynamiczne zmiany na globalizującym się rynku pracy, rozwój nowych technologii, zmiana form i organizacji pracy, migracje i zmiany demograficzne spowodowały w ostatnich latach potrzebę szybkiego reagowania MOP na wyzwania współczesności.

- Polska znajduje się wśród członków założycieli MOP – przypomniał wiceminister Szwed. – Po latach współpracowaliśmy z tą organizacją przed akcesją do UE i podczas tworzenia Rady Dialogu Społecznego.

Uczestnicy konferencji w tematycznym bloku Praca w społeczeństwie zastanawiali się nad procesami demograficzne na rynku pracy – ich znaczeniem dla rynku pracy ruchu naturalnego i wędrówkowego ludności oraz konsekwencjami dla systemu ubezpieczeń społecznych. Dyskutowali także o wpływie postępu technicznego i technologicznego na rynek pracy.

Blok drugi poświecono sprawiedliwości społecznej na rynku pracy,  ochronie pracy oraz zróżnicowaniu wynagrodzeń. Trzeci blok dotyczył zarządzania pracą.

Podczas konferencji odbyły się także obrady okrągłego stołu, przy którym eksperci, przedstawiciele pracodawców i pracowników oraz strony rządowej zastanawiali się, jakie powinny być interakcje pomiędzy rządem a organizacjami partnerów społecznych w zarządzaniu pracą w przyszłości.

Więcej na mpips.gov.pl


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe