Tureckie drony niszczą rosyjskie czołgi, czyli sukcesy przemysłu obronnego Ankary

Tureckie drony niszczą rosyjskie czołgi, czyli sukcesy przemysłu obronnego Ankary

Ocena tureckiego sektora obronnego powinna uwzględniać zmiany, jakie zaszły po roku 2017 i efekty z tym związane. W latach 1989-2017 branża zbrojeniowa była zarządzana przez Ministerstwo Obrony, natomiast w grudniu 2017 roku kontrolę nad nią przekazano . Prezydencji Przemysłu Obronnego (SSB). Uproszczono bezpośrednie mechanizmy decyzyjne i dokonano transformacji przemysłu obronnego oraz zmian metod walki z zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

 

 

Sukcesy militarne Turcji na Bliskim Wschodzie i Południowym Kaukazie

 

 

Od lat 90. XX w. do połowy lat 2010. turecki przemysł obronny koncentrował się na celach takich, jak wyznaczanie planów strategicznych czy stworzenie samowystarczalnego własnego przemysłu. W ostatnich latach turecki przemysł obronny nabrał rozpędu w wielu dziedzinach, zmierzył się z istniejącymi brakami i problemami, rozwiązał je i bardzo umocnił się, przeżył duży wzrost i dokonał eksportowej ekspansji . Dwa ważne wyzwania- walka z terroryzmem i nieudana próba zamachu stanu - ukształtowały priorytety tureckiego przemysłu obronnego. Przejdźmy do konkretów:

Obroty przemysłu obronnego i lotniczego o wartości 1 mld USD w roku 2002  osiągnęły 11-13 mld USD rocznie w 2020 roku

eksport produktów obronnych i lotniczych, który w 2002 roku wynosił zaledwie 248 mln USD, w 2019 roku przekroczył 3 mld USD

W 2002 r. realizowano 66 projektów obronnych, w 2020 roku ich liczba zbliżyła się do 700.

O ile w 2002 r. całkowity budżet przeznaczony na projekty obronne wynosił 5,5 mld USD, to w 2022 r. będzie to już około 60 mld USD.

Na liście największych przedsiębiorstw obronnych świata przed dwiema dekadami znajdowały się tylko dwie firmy tureckie, obecnie jest ich siedem.

 

Popyt na turecki przemysł obronny rośnie. Jednym z jego znaków firmowych jest rosnący potencjał produkowanych w Turcji bezzałogowych samolotów bojowych (UCAV). Drony te wykazują się wysokimi zdolnościami bojowymi, a wprowadzenie specjalnej doktryny dotyczącej dronów, która pozwala na wykorzystanie UCAV w walce konwencjonalnej, umożliwiło Turcji osiągnięcie kluczowych sukcesów militarnych w skomplikowanych sytuacjach geopolitycznych w Libii, Syrii i Azerbejdżanie przeciwko siłom wspieranym przez Rosję, a ostatnio na Ukrainie wprost przeciwko Rosji . Ten znaczący wkład Turcji w poprawę wyników militarnych sojuszników przyniósł Ankarze większe wpływy na arenie międzynarodowej. Zaowocowało to wzrostem popytu na pojazdy UCAV i zawarciem kolejnych sojuszy lub rozbudową baz wojskowych. Najbardziej znaczącymi przykładami są Polska i Azerbejdżan.

 

Niemniej jednak w tej analizie nie może zabraknąć opisu ograniczeń przy ocenie sukcesu. Mimo że turecki przemysł obronny odnotowuje gwałtowny wzrost popytu i inwestycji, problemem, z którym musi się zmierzyć, jest uzależnienie od dostawców zagranicznych. Aby zapewnić solidne zaopatrzenie należy zminimalizować zależność od dostaw zagranicznych. Import bowiem sprzętu wojskowego, a w niektórych dziedzinach także technologii, budzi coraz większe obawy analityków. Wiąże się to z faktem, że istnieje deficyt doświadczenia w zakresie zagranicznej wiedzy fachowej, sprzętu i technologii dla realizowanych projektów. Poleganie na zagranicznych projektach poprzez wprowadzanie lokalnych zmian wydaje się nie do utrzymania w dłuższej perspektywie, jeśli ma zostać osiągnięty cel samowystarczalności.

 

 

Turcja: przemysł obronny w liczbach

 

 

● Znaczenie tureckiego przemysłu obronnego dla bezpieczeństwa europejskiego

 

Turecki wkład w bezpieczeństwo europejskie rozpoczyna się od relacji, jakie istnieją między tureckim przemysłem obronnym a systemem obronnym UE. W tym miejscu warto dokonać porównania priorytetów UE z atutami Turcji w odniesieniu do tych priorytetowych celów bezpieczeństwa.

1.                            Turcja graniczy z państwami, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłej i obecnej pozycji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

2.                            Duża liczba ludności (86 mln w 2022 roku) czyni z Turcji ważną siłę regionalną.

3.                            Armia turecka jest drugą co do wielkości stałą armią w NATO i dziewiątą co do wielkości na świecie, dlatego może mieć decydujące znaczenie w wypełnianiu luki między możliwościami a oczekiwaniami (np. w zakresie strategicznego transportu lotniczego i morskiego), co może mieć  wpływ na Europejską Politykę Bezpieczeństwa i Obrony

4.                            Turcja wniosła znaczący wkład w międzynarodowe działania pokojowe wspierane przez ONZ systematycznie dostarczając swoich żołnierzy

 

Te konkretne fakty przekładają się na bezpośredni udział w bezpieczeństwie europejskim. Dostarczanie wojska na misje UE może być dowodem silnego zaangażowania Turcji w jedność wojskową Europy. Z drugiej strony, wkładem tureckiego przemysłu obronnego są samoloty i struktury dowodzenia, które zostały zaoferowane już siedmiu misjom UE.

 

 

Rozmowy Ukrainy z Turcją w przededniu wojny

 

 

● Wkład tureckiego przemysłu obronnego w ukraińskie działania obronne w trwającej wojnie z Rosją

 

Trwająca na Ukrainie wojna z pewnością przyczyniła się do rozwoju operacji i rozmów w przemyśle obronnym. Pomoc dla Ukrainy ,także w postaci  broni to wciąż bardzo gorący temat. Niemniej jednak, patrząc z perspektywy początku 2021 roku., kiedy świat był bardziej zaniepokojony pandemią i nie zanosiło się na wojnę w Europie, wysocy rangą urzędnicy ukraińscy oświadczyli, że Ukraina jest zainteresowana wzmocnieniem swoich zdolności obronnych z pomocą Turcji poprzez włączenie jej sprzętu wojskowo-technicznego. Ponadto zadeklarowano, że kolejnym etapem współpracy turecko-ukraińskiej w dziedzinie przemysłu obronnego będzie wspólna produkcja bezzałogowego samolotu uderzeniowego Akinci z silnikiem dostarczonym przez ukraińską firmę Ivchenko-Progress.

 

Na początku lutego 2022 roku, kiedy świat przeżywał społeczny niepokój, czy w najbliższym czasie dojdzie do kolejnej wojny, rządy przygotowywały się do takiej ewentualności, a z mediów napływały informacje, że wizyta prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana w Kijowie zaowocowała wzmocnieniem strategicznych relacji między obydwoma państwami, ponieważ podpisano szereg dwustronnych umów . Najważniejszą z nich jest długo oczekiwana umowa o wolnym handlu oraz porozumienie dotyczące sektora obronnego, torujące drogę do produkcji na Ukrainie wysoko ocenianych tureckich uzbrojonych dronów.

 

Zaraz potem ,rankiem 24 lutego 2022 roku, Rosja zaatakowała Ukrainę rakietami i rozpoczęła się wojna. Analizując wyłącznie z punktu widzenia przemysłu obronnego, tureckie drony odniosły sukces, uderzając w rosyjskie cele. Przełożyło się to nie tylko na pomoc Ukrainie, ale także na pokazanie ,jakim sojusznikiem jest członek NATO - Turcja.

 

Wkład Turcji, polegający na sprzedaży uzbrojonych dronów Ukrainie za pośrednictwem prywatnych firm, może doprowadzić do pojawienia się pewnych zadań po stronie tureckiej. Jednym z nich może być żądanie zniesienia embarga na turecki przemysł obronny i odrzucenie dzielenia się systemami technologicznymi. Drugim byłoby dalsze zapotrzebowanie na produkty tureckiego przemysłu obronnego. Wreszcie ocenia się, że obecne położenie Turcji w toczącej się wojnie skłoni Turcję do ponownego przystąpienia do programu F-35 i wykazania większego zaangażowania w strukturach NATO w trakcie toczącej się wojny.

    Od red. To obszerne fragmenty polskiej wersji artykułu b. wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego ,który jutro  ukaże się w prestiżowym tureckim dzienniku "Daily Sabah" pod tytułem” „Turkish Defense Industry and its success - General Overview”

 

*tekst ukazał się w „Gazecie Polskiej Codziennie” (21.04.2022)


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe