[Relacja na żywo] XXXI KZD. Piotr Duda: Obronimy te wartości

W dniach 19–20 października w hali Centralnego Ośrodku Sportu w Spale trwać będą obrady 31. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Tegoroczny Zjazd odbywa się pod hasłem „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”. W jego trakcie delegaci dokonają wyboru członków Komisji Krajowej i przewodniczącego Związku na nową pięcioletnią kadencję 2023–2028. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.
 [Relacja na żywo] XXXI KZD. Piotr Duda: Obronimy te wartości
/ fot. Marcin Żegliński - Tygodnik Solidarność
 • 19:40 | Zakończył się pierwszy dzień obrad KZD.
 • 19:21 | Na 56 miejsc mandatowych w Komisji Krajowej zgłoszono 56 kandydatów.
 • 18:52 | Zamknięto listę kandydatów do Komisji Krajowej. Trwa prezentacja kandydatów.
 • 18:30 | Piotr Duda został wybrany przewodniczącym związku zawodowego Solidarność na nową kadencję 2023–2028. Otrzymał 211 głosów delegatów. Łącznie oddano 232 ważnych głosów.
 • – Bardzo dziękuję za zaufanie i wybór. To dla mnie wielki zaszczyt i kolejna kadencja. Ale tak jak w pierwszej kadencji, tak i w tej, nie zamierzam zmniejszać tempa, tylko tak samo, a nawet jeszcze mocniej, działać na rzecz naszego kochanego związku zawodowego Solidarność. Tak jak zawsze Piotr Duda jest sobą. Moje drzwi są dla was otwarte, macie do mnie numer telefonu. Wracamy do roboty i do przodu – powiedział po wyborach Piotr Duda.
 • 18:23 | Uchwała programowa XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” została przyjęta – 134 delegatów było za, 4 przeciw, 3 osoby wstrzymały się.
 • 18:17 | XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” postanowił nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” następującym osobom: Andrzej Kropiwnicki, Henryk Szostak, Stanisław Głowacki, Helena Obara, Bogdan Ryś, Maria Szymańska, Zbigniew Bereszyński, Małgorzata Calińska-Mayer, Zbigniew Cebula, Andrzej Gacek, Władysław Kielan, Kazimierz Kłos, Maciej Kopeć, Lesław Korzeniewicz, Mieczysław Synowski, śp. Józef Grzesik, Krzysztof Zieliński, Stanisław Szukała, Józef Czyczerski, Andrzej Nowacki. Za głosowało 143 delegatów, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymała się.
 • 17:27 | Za nami prezentacja kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej. Jedynym zgłoszonym kandydatem jest Piotr Duda. – Kochani, znacie mnie służbowo i prywatnie. Od 13 lat pełnię tę zaszczytną funkcję najlepszego związku zawodowego na świecie, z czego jestem dumny. Mam jeszcze siły i chcę stać na czele związku zawodowego Solidarność – przekonywał przewodniczący Duda. 
 • 17:16 | Trwa dyskusja nad sprawozdaniami.
 • 16:51 | Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawozdanie z prac Komisji.
 • 15:53 | Przewodniczący Piotr Duda przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Krajowej. – Tylko jeden z drugim, tylko ty i ja, możemy zmieniać ten świat i los naszej Ojczyzny. Możemy zmieniać także nasze prawa pracownicze na zdecydowanie lepsze. Obrady XXXI KZD to święto naszej związkowej demokracji. To także czas podsumowań, co nam się udało, a co się nie udało w minionej kadencji. Jeżdżąc na spotkania, wielokrotnie rozmawiałem z wami i słyszałem, że te problemy na poziomie regionów powinny być przenoszone wyżej, staramy się to robić – mówił Piotr Duda. 
 • – Wartości chrześcijańskie mamy wpisane w naszym statucie i my od tego nie odejdziemy. Bo nie byłoby Solidarności bez Ojca Świętego Jana Pawła II. I ta uchwala przyjęta dzisiaj jest tego najlepszym przykładem. Solidarność powstała w 1980 roku, więc pozwólcie, że zabiorę was w historyczną podróż, by pokazać, że tamte postulaty nie były dla nas reliktem przeszłości. My je realizujemy także dzisiaj – podkreślił szef „S”, przedstawiając za pomocą prezentacji najważniejsze wydarzenia i dokonania Związku. 
 • – Nie zapominajmy o naszej historii; nie zapominajmy, że jesteśmy Solidarnością. I mimo to, że mamy inne interesy, bo są branże, regiony, różne organizacje związkowe, to tylko wtedy wygrywamy, gdy jesteśmy razem. I tego musimy się trzymać, bo inne związki tego nie mają i są podzielone. My jesteśmy jednolitym związkiem zawodowym – podkreślił Piotr Duda.
 • 15:40 | XXXI Krajowy Zjazd Delegatów przyjął przez aklamację dwie uchwały. W związku z przypadającą w przyszłym roku 40. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki NSZZ „Solidarność” ogłosił rok 2024 rokiem bł. księdza Jerzego Popiełuszki. W drugiej uchwale KZD potępił ataki na Ojca Świętego i stanął w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.
 • 15:32 | Wyłoniono skład ostatniej z Komisji – Komisji Statutowej.
 • 15:30 | Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków.
 • 15:26 | Delegaci wybrali Komisję Skrutacyjną do głosowań tajnych.
 • 15:17 | Wybrano Komisję Mandatowo-Wyborczą.
 • 15:06 | Protokół Krajowej Komisji Wyborczej odczytała przewodnicząca Ewa Zydorek. Uprawnionych do głosowania jest w tym roku 248 delegatów.
 • 15:02 | Przyjęto regulamin obrad i zatwierdzono dzienny porządek obrad.
 • 15:00 | Rzecznikiem prasowym KZD został Marek Lewandowski.
 • 14:50 | Ukonstytuowało się Prezydium Zjazdu. Przewodniczącym został Wojciech Ilnicki; wiceprzewodniczącymi Andrzej Kościk, Bartłomiej Mickiewicz i Jarosław Grzesik, a sekretarzem Bożena Pierzgalska.
 • 14:40 | Wznowienie obrad po przerwie obiadowej.
 • 12:10 | Przewodniczący Piotr Duda podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za współpracę z Solidarnością, wręczając politykom plakat zjazdowy z wizerunkiem Papieża św. Jana Pawła II i hasłem „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”.
 • – Dziękuję, że jest Pan z nami po raz czwarty na Krajowym Zjeździe Delegatów. To dla nas wielkie wyróżnienie. Te słowa, które padły z ust Pana Prezydenta dotyczące obrony spraw, które przez ostatnie osiem lat udało nam się uzyskać, jest bardzo ważne. Ale ten Zjazd ma swoje przesłanie, a tym jest obrona naszych wartości chrześcijańskich i naszego przywódcy duchowego św. Jana Pawła II. Stąd te piękne zawołanie – Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy. Dziękuję również Panu Premierowi za wieloletnią współpracę. Za te trudne rozmowy, niekiedy nocne rozmowy, bo mieliśmy różne zdania, ale to porozumienie czerwcowe ze Stalowej Woli ma szczególną wartość w obliczu ostatnich rozstrzygnięć wyborczych. Bo dzisiaj już to porozumienie przynosi konkretne efekty. Związkowcy zwalniani z zakładów pracy w ciągu pięciu minut są do nich przywracani. Obronimy te wszystkie wartości i wszystkie uzyski, które w ciągu ostatnich ośmiu lat udało nam się wspólnie z rządem Prawa i Sprawiedliwości przywrócić dla polskich pracowników – zapewniał przewodniczący Piotr Duda.
 • 12:00 | Przemawia były przewodniczący Związku Janusz Śniadek: – Chciałbym powiedzieć, że czuję się spełniony i spokojny, przechodząc na emeryturę i przekazując pałeczkę młodszym kolegom i koleżankom, gdyby ten niepokój, który zrodził się po wyborach, i to pytanie: co dalej z Polską? Patrzymy dziś z nadzieją na prezydenta Dudę, ale zagrożenia w dalszym ciągu są wielkie – mówił poseł Śniadek.
 • 11:56 | – Na horyzoncie rysują się nowe zagrożenia, choćby dla wywalczonych przez państwa praw pracowniczych, ale myślę, że jesteście tym bastionem, który jeżeli trzeba będzie, to będzie bronił nas wszystkich przed tymi zagrożeniami, jeśli się pojawią. Życzę dobrych obrad i znakomitych wyborów – powiedział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.
 • 11:45 | – Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi, poczynając od interwencji inspektorów, po szkolenia i poradnictwo, jest tym, co dla nas jest najważniejsze w naszej współpracy – mówiła w sowim wystąpieniu Katarzyna Łażewska-Hrycko.
 • CZYTAJ WIĘCEJ: XXXI KZD. Główna inspektor pracy: Państwowa Inspekcja Pracy zawsze może na Solidarność liczyć
 • 11:30 | Przemawia premier Mateusz Morawiecki: – „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze” – te słowa księdza Jerzego Popiełuszki muszą być dla nas drogowskazem. To nie przypadek, że Zjazd odbywa się dokładnie w 39. rocznicę zamordowania ks. Popiełuszki, który był dla nas wszystkich – w latach 80. i później – przewodnikiem na drodze do wolności, niepodległości, a także rozpoznawania ścieżek przyszłości; tego lepszego świata, w imieniu którego miały się jednoczyć nasze serca, umysły i ręce. Solidarność zawsze była dla mnie i milionów Polaków, ale i szerzej – dla milionów na całym świecie – tą wielką wspaniałą ideą wytyczającą ścieżki ku przyszłości, wyznaczającą kierunki – mówił premier Morawiecki.
 • – Pierwotnie ten kierunek był jasny. Solidarność jest matką naszej wolności i niepodległości. Wszyscy członkowie Solidarności tamtych lat przyczynili się wielce do odzyskania przez Polskę niepodległości i zrzucenia jarzma niewoli komunistycznej przez kraje środkowej Europy. Tamte lata to była walka o wolność. Później nadeszły lata Polski, która nie do końca realizowała ideały Solidarności. NSZZ „Solidarność” szedł zawsze z duchem czasu i walczył zarówno o prawa pracownicze, ale też o lepszy ustrój i politykę społeczną z prawdziwego zdarzenia, aż wreszcie ten czas nadszedł. Myślę, że taką cezurą był rok 2015, od którego zaczęła się polityka społeczna z prawdziwego zdarzenia, kiedy zaczął się dialog między pracodawcami i pracownikami z udziałem strony rządowej, bo wcześniej tego nie było. A więc Solidarność znowu, po raz kolejny, stanęła na wysokości zadania, aby nie tylko rozpoznawać wielkie wyzwania teraźniejszości, ale także, aby cywilizować ustrój, aby polityka społeczna stała się narodowym dobrem i fundamentem tego, co ważne dla narodu – kształcenia i wychowywania dzieci – nasze wielkie programy rodzinne się kłaniają – ale także solidarności międzypokoleniowej – tutaj nasze wielkie programy senioralne również się kłaniają. Dlatego zwracam się do całego NSZZ „Solidarność” i naszych rodaków: niezależnie od obrotu wydarzeń związanych z ostatnimi wyborami formacja Prawa i Sprawiedliwości będzie stała na straży praw pracowniczych, polityki społecznej i polityki rodzinnej – zadeklarował premier.
 • CZYTAJ WIĘCEJ: XXXI KZD. Premier Morawiecki: PiS będzie stać na straży praw pracowniczych
 • 11:05 | Przemawia prezydent RP Andrzej Duda. – Dziękuję za zaproszenie na ten niezwykle ważny, kolejny Zjazd największego związku zawodowego w naszym kraju – symbolu polskiej wolności. Dziękuję za miłe słowa pod adresem mojej służby dla Rzeczpospolitej przez ostatnie lata realizowanej w ogromnym stopniu w porozumieniu i we współpracy z NSZZ „Solidarność”. Patrzę z wielką dumą na to dzieło, które przez ostatnie osiem lat wspólnie zrealizowaliśmy. Rozpoczynaliśmy od obniżenia wieku emerytalnego, potem likwidacji syndromu pierwszej dniówki, wprowadzaliśmy minimalną stawkę godzinową i kolejne ważne postulaty. Realizowaliśmy przy wielkim oporze rożnych sił postulat pluralizmu związkowego, między innymi w Policji – mówił prezydent Andrzej Duda. Przypomniał również o trudnych czasach pandemii, kiedy udało się obronić miejsca pracy, a także o wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy do Polski przybyło wielu uchodźców.
 • – Uratowaliśmy ogromną część polskiej gospodarki i miejsc pracy, a tym samym ogromną część polskich rodzin, bo wiemy, jak niszczącym zjawiskiem jest bezrobocie, jak jest ono społecznie niszczące. Dziękuję, że Solidarność to solidarność nie tylko ze słowa, nie tylko wobec członków państwa organizacji, ale nawet tych, którzy nie są częścią polskiego rynku pracy. Myślę tutaj o pomocy, którą okazaliście uchodźcom wojennym z Ukrainy i którą okazujecie uchodźcom politycznym z Białorusi – mówił prezydent i podkreślał, że „Solidarność się nie zmienia, co jest niezwykle cenne”. Podziękował również za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych, co jest dowodem dojrzałości polskiej demokracji. 
 • Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że nie zejdzie z dotychczasowej drogi i nadal będzie „bronił tych wszystkich ustaleń i zobowiązań, które stanowią dziś część polskiego systemu prawnego i które przez ostatnie lata z powodzeniem udawało się zrealizować polskiemu rządowi”. – Mówię o świadczeniach społecznych, świadczeniach emerytalnych, solidnej waloryzacji emerytur, podwyższaniu płacy minimalnej, by ludzie mieli godziwe warunki życia i aby pracownik zarabiał godziwe pieniądze. Tych elementów możecie być pewni. Będę ich bronił, póki realizuję swoją prezydencką służbę. Zapewniam w obliczu wszystkich delegatów, że będę czynił, co w mojej mocy, aby Rada Dialogu Społecznego jak najlepiej pracowała i była traktowana poważnie, tak jak była do tej pory poważnie traktowana – podkreślił prezydent, życząc udanych obrad i decyzji.
 • – Proszę, abyście zawsze pamiętali również w trudnych momentach, że w Pałacu Prezydenckim jest Andrzej Duda – nie tylko przyjaciel, ale człowiek żywiący ogromny szacunek do Solidarności – zakończył.
 • CZYTAJ WIĘCEJ: XXXI KZD. Prezydent Duda: Będę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały w ostatnich latach zrealizowane
 • 11:00 | Trwa uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym członkom NSZZ „Solidarność”. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Bogdan Biś, Bogdan Kubiak, Tadeusz Majchrowicz, Henryk Nakonieczny i Ewa Zydorek.
 • 10:45 | Na tegoroczny Zjazd Solidarności przybyli znamienici goście na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim, a także: ministrowie Andrzej Dera, Piotr Ćwik, Marlena Maląg, Stanisław Szwed; doradca prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, okręgowy inspektor pracy z Łodzi Marcin Grzelak i okręgowy inspektor pracy z Katowic Piotr Kalbron, byli przewodniczący Związku Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, wojewoda łódzki Karol Młynarczyk, prezesi i przedstawiciele spółek, w tym prezes KGHM Tomasz Zdzikot, duchowni – ksiądz kanonik Tadeusz Magas, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku ks. Ludwik Kowalski, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych.
 • 10:35 |  – Na przestrzeni tej pięcioletniej kadencji wielu naszych przyjaciół odeszło. Proszę o powstanie i uczczenie ich pamięci  – powiedział Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Solidarności, który prowadzi tegoroczne obrady.
 • 10:30 | Ksiądz kanonik Tadeusz Magas poprowadził wspólną modlitwę, przypominając o przypadającej dzisiaj 39. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”. „Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki: Bądź pochwalon, Boże wielki! Tobie śpiewa żywioł wszelki: Bądź pochwalon, Boże wielki!”
 • 10:25 | Zebrani delegaci i goście odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.
 • 10:20 | Na salę obrad wprowadzono sztandar NSZZ „Solidarność”.
 • 10:20 | Piotr Duda: Jako przewodniczący NSZZ „Solidarność” otwieram XXXI Krajowy Zjazd Delegatów.
 • ​​​​​​10:00 | Rozpoczął się pierwszy dzień obrad XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”. 
 •   9:50 | W studiu „Tygodnika Solidarność” poseł Jan Mosiński mówił o wyzwaniach stojących przed Solidarnością. – Dzisiaj przed nami nowe wyzwania. Porozumienie, które Solidarność podpisała z rządem w Stalowej Woli, dawało dobrą perspektywę. Podpisaliśmy bardzo dobre porozumienie. Dzisiaj pod znakiem zapytania stoi kwestia emerytur stażowych, bo jeżeli rząd sformułuje Donald Tusk, to wejdzie system Tuska, a więc wysokie podatki, być może wyższe bezrobocie i inne niedogodności. Znam to środowisko i wiem, że będą przeciwni emeryturom stażowym – ocenił poseł Mosiński.

Msza inaugurująca Zjazd

Wczoraj w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Spale odbyła się uroczysta Msza Święta inaugurująca XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 

Tradycyjne nabożeństwo, w którym wzięli udział związkowcy na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą, poprowadził ksiądz proboszcz Dariusz Łosiak, a homilię wygłosił ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku.  

Związkowcy modlili się za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Ojca Świętego Jana Pawła II – których relikwie znajdowały się na ołtarzu – w intencji ludzi pracy, Ojczyzny, związku zawodowego Solidarność oraz zmarłych kolegów i koleżanek. Wiernym towarzyszył również legendarny sztandar Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który wprowadzono na początku Mszy.

ZOBACZ WIĘCEJ: „Naród, który nie zna słów swoich proroków, marnieje”

Kompetencje KZD

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie.

W skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. W tym roku na obrady przybędzie 248 delegatów.

Do kompetencji KZD oprócz wyboru władz należy m.in. uchwalenie zmian statutu, uchwalenie ogólnego programu działania Związku, podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu Związku, rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Komisji Krajowej, a także nadawanie członkostwa honorowego Związku.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Donald Tusk kandydatem na prezydenta? Nie wykluczam z ostatniej chwili
Donald Tusk kandydatem na prezydenta? "Nie wykluczam"

"Ja bym takiego wariantu nie wykluczał. Mamy kilku już bardzo dobrych kandydatów" - powiedział na antenie Radia Zet Ryszard Petru, poseł Polski 2050 pytany o to czy Donald Tusk będzie kandydatem na prezydenta.

z ostatniej chwili
Zakopane z klasą: odkryj luksusowe hotele w sercu Tatr

Miasto Zakopane położone w samym sercu Tatr, cały rok przyciąga wielu turystów. Słynie z urzekających krajobrazów górskich, góralskiej kultury oraz różnorodnych sposobów na aktywne spędzenie czasu w górach. Lecz popularny „Zakopiec” to nie tylko spektakularne widoki i tradycje przyciągające turystów, ale także rozrastająca się baza luksusowych hoteli, które oferują komfort oraz przepych. Co przyciąga turystów w Tatry? Które hotele są najbardziej popularne? Sprawdźmy!

„To jakaś porażka”. Burza po emisji Dzień Dobry TVN z ostatniej chwili
„To jakaś porażka”. Burza po emisji Dzień Dobry TVN

Ostatnio do składu prowadzących w „Dzień dobry TVN” dołączyły Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara. Po emisji nowego wydania programu w sieci zawrzało.

Dziś premier Morawiecki wygłosi exposé. „Być może was zaskoczę” z ostatniej chwili
Dziś premier Morawiecki wygłosi exposé. „Być może was zaskoczę”

W poniedziałek rano w Sejmie premier Mateusz Morawiecki wygłosi exposé; następnie posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla jego rządu. Jeśli nie uzyska większości, dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym Sejm wybiera premiera. Kandydatem KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy jest szef PO Donald Tusk.

Niepokojące doniesienia z granicy. Straż Graniczna wydała komunikat z ostatniej chwili
Niepokojące doniesienia z granicy. Straż Graniczna wydała komunikat

Ośmiu cudzoziemców próbowało w niedzielę dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski; zatrzymano trzech Jemeńczyków i dwóch Syryjczyków, trzy kolejne osoby na widok polskich patroli zawróciły na Białoruś – podała Straż Graniczna w raporcie z minionej doby.

z ostatniej chwili
Prof. Wojciech Roszkowski z tytułem Patrioty Roku przyznanym przez wydawnictwo Biały Kruk

Podczas IX Dnia Patrioty, organizowanego przez wydawnictwo Biały Kruk oraz Akademicki Klub Obywatelski, nagrodą „Patriota Roku im. Kazimierza Odnowiciela” uhonorowano prof. Wojciecha Roszkowskiego. Kapituła nagrody w składzie: prof. Andrzej Nowak (przewodniczący), prezes Leszek Sosnowski (inicjator nagrody oraz Dnia Patrioty), Adam Bujak oraz prof. Krzysztof Ożóg podjęła taką decyzję, dziękując za ogromną pracę prof. Roszkowskiego na rzecz lepszego zrozumienia historii Polski, czym przyczynia się on do kształtowania narodowej świadomości historycznej.

Mateusz Masternak niestety przegrywa pojedynek o mistrzostwo świata WBO z ostatniej chwili
Mateusz Masternak niestety przegrywa pojedynek o mistrzostwo świata WBO

Dziś Mateusz Masternak (47-5, 31 KO) stanął przed szansą zdobycia mistrzostwa świata WBO w wadze junior ciężkiej. Na gali w brytyjskim Bournemouth zmierzył się z Chrisem Billamem-Smithem (18-1, 12 KO). Niestety walkę przegrywa przed czasem, pomimo dominacji w większości rund.

Szef Centralnej Rady Żydów o Niemczech: Nie poznaję tego kraju, coś wymknęło się spod kontroli z ostatniej chwili
Szef Centralnej Rady Żydów o Niemczech: Nie poznaję tego kraju, coś wymknęło się spod kontroli

Kilka tysięcy osób demonstrowało w niedzielę w Berlinie przeciwko antysemityzmowi, nienawiści i rasizmowi. Od czasu ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael znacznie wzrosła w RFN liczba ataków antysemickich. – Czasami nie poznaję tego kraju – powiedział na demonstracji przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech Josef Schuster.

Chwile grozy na lotnisku. Opóźniony lot do Krakowa z ostatniej chwili
Chwile grozy na lotnisku. Opóźniony lot do Krakowa

Media społecznościowe obiegło nagranie z incydentu, do jakiego doszło w niedzielę na lotnisku Sztokholm-Arlanda. Zaplanowany lot do Krakowa nie odbył się o czasie. Ewakuowano 189 osób.

Prognoza pogody na najbliższe dni. IMGW ostrzega z ostatniej chwili
Prognoza pogody na najbliższe dni. IMGW ostrzega

IMGW informuje, że od Atlantyku, przez Europę Zachodnią, po centrum kontynentu rozciąga się rozległa strefa obniżonego ciśnienia z kilkoma ośrodkami niżowymi i związanymi z nimi, przemieszczającymi się stopniowo z zachodu na wschód, układami frontów atmosferycznych.

REKLAMA

[Relacja na żywo] XXXI KZD. Piotr Duda: Obronimy te wartości

W dniach 19–20 października w hali Centralnego Ośrodku Sportu w Spale trwać będą obrady 31. Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Tegoroczny Zjazd odbywa się pod hasłem „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”. W jego trakcie delegaci dokonają wyboru członków Komisji Krajowej i przewodniczącego Związku na nową pięcioletnią kadencję 2023–2028. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.
 [Relacja na żywo] XXXI KZD. Piotr Duda: Obronimy te wartości
/ fot. Marcin Żegliński - Tygodnik Solidarność
 • 19:40 | Zakończył się pierwszy dzień obrad KZD.
 • 19:21 | Na 56 miejsc mandatowych w Komisji Krajowej zgłoszono 56 kandydatów.
 • 18:52 | Zamknięto listę kandydatów do Komisji Krajowej. Trwa prezentacja kandydatów.
 • 18:30 | Piotr Duda został wybrany przewodniczącym związku zawodowego Solidarność na nową kadencję 2023–2028. Otrzymał 211 głosów delegatów. Łącznie oddano 232 ważnych głosów.
 • – Bardzo dziękuję za zaufanie i wybór. To dla mnie wielki zaszczyt i kolejna kadencja. Ale tak jak w pierwszej kadencji, tak i w tej, nie zamierzam zmniejszać tempa, tylko tak samo, a nawet jeszcze mocniej, działać na rzecz naszego kochanego związku zawodowego Solidarność. Tak jak zawsze Piotr Duda jest sobą. Moje drzwi są dla was otwarte, macie do mnie numer telefonu. Wracamy do roboty i do przodu – powiedział po wyborach Piotr Duda.
 • 18:23 | Uchwała programowa XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „S” została przyjęta – 134 delegatów było za, 4 przeciw, 3 osoby wstrzymały się.
 • 18:17 | XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” postanowił nadać tytuł Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” następującym osobom: Andrzej Kropiwnicki, Henryk Szostak, Stanisław Głowacki, Helena Obara, Bogdan Ryś, Maria Szymańska, Zbigniew Bereszyński, Małgorzata Calińska-Mayer, Zbigniew Cebula, Andrzej Gacek, Władysław Kielan, Kazimierz Kłos, Maciej Kopeć, Lesław Korzeniewicz, Mieczysław Synowski, śp. Józef Grzesik, Krzysztof Zieliński, Stanisław Szukała, Józef Czyczerski, Andrzej Nowacki. Za głosowało 143 delegatów, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymała się.
 • 17:27 | Za nami prezentacja kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji Krajowej. Jedynym zgłoszonym kandydatem jest Piotr Duda. – Kochani, znacie mnie służbowo i prywatnie. Od 13 lat pełnię tę zaszczytną funkcję najlepszego związku zawodowego na świecie, z czego jestem dumny. Mam jeszcze siły i chcę stać na czele związku zawodowego Solidarność – przekonywał przewodniczący Duda. 
 • 17:16 | Trwa dyskusja nad sprawozdaniami.
 • 16:51 | Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawozdanie z prac Komisji.
 • 15:53 | Przewodniczący Piotr Duda przedstawił sprawozdanie z prac Komisji Krajowej. – Tylko jeden z drugim, tylko ty i ja, możemy zmieniać ten świat i los naszej Ojczyzny. Możemy zmieniać także nasze prawa pracownicze na zdecydowanie lepsze. Obrady XXXI KZD to święto naszej związkowej demokracji. To także czas podsumowań, co nam się udało, a co się nie udało w minionej kadencji. Jeżdżąc na spotkania, wielokrotnie rozmawiałem z wami i słyszałem, że te problemy na poziomie regionów powinny być przenoszone wyżej, staramy się to robić – mówił Piotr Duda. 
 • – Wartości chrześcijańskie mamy wpisane w naszym statucie i my od tego nie odejdziemy. Bo nie byłoby Solidarności bez Ojca Świętego Jana Pawła II. I ta uchwala przyjęta dzisiaj jest tego najlepszym przykładem. Solidarność powstała w 1980 roku, więc pozwólcie, że zabiorę was w historyczną podróż, by pokazać, że tamte postulaty nie były dla nas reliktem przeszłości. My je realizujemy także dzisiaj – podkreślił szef „S”, przedstawiając za pomocą prezentacji najważniejsze wydarzenia i dokonania Związku. 
 • – Nie zapominajmy o naszej historii; nie zapominajmy, że jesteśmy Solidarnością. I mimo to, że mamy inne interesy, bo są branże, regiony, różne organizacje związkowe, to tylko wtedy wygrywamy, gdy jesteśmy razem. I tego musimy się trzymać, bo inne związki tego nie mają i są podzielone. My jesteśmy jednolitym związkiem zawodowym – podkreślił Piotr Duda.
 • 15:40 | XXXI Krajowy Zjazd Delegatów przyjął przez aklamację dwie uchwały. W związku z przypadającą w przyszłym roku 40. rocznicą męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki NSZZ „Solidarność” ogłosił rok 2024 rokiem bł. księdza Jerzego Popiełuszki. W drugiej uchwale KZD potępił ataki na Ojca Świętego i stanął w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II.
 • 15:32 | Wyłoniono skład ostatniej z Komisji – Komisji Statutowej.
 • 15:30 | Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków.
 • 15:26 | Delegaci wybrali Komisję Skrutacyjną do głosowań tajnych.
 • 15:17 | Wybrano Komisję Mandatowo-Wyborczą.
 • 15:06 | Protokół Krajowej Komisji Wyborczej odczytała przewodnicząca Ewa Zydorek. Uprawnionych do głosowania jest w tym roku 248 delegatów.
 • 15:02 | Przyjęto regulamin obrad i zatwierdzono dzienny porządek obrad.
 • 15:00 | Rzecznikiem prasowym KZD został Marek Lewandowski.
 • 14:50 | Ukonstytuowało się Prezydium Zjazdu. Przewodniczącym został Wojciech Ilnicki; wiceprzewodniczącymi Andrzej Kościk, Bartłomiej Mickiewicz i Jarosław Grzesik, a sekretarzem Bożena Pierzgalska.
 • 14:40 | Wznowienie obrad po przerwie obiadowej.
 • 12:10 | Przewodniczący Piotr Duda podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za współpracę z Solidarnością, wręczając politykom plakat zjazdowy z wizerunkiem Papieża św. Jana Pawła II i hasłem „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”.
 • – Dziękuję, że jest Pan z nami po raz czwarty na Krajowym Zjeździe Delegatów. To dla nas wielkie wyróżnienie. Te słowa, które padły z ust Pana Prezydenta dotyczące obrony spraw, które przez ostatnie osiem lat udało nam się uzyskać, jest bardzo ważne. Ale ten Zjazd ma swoje przesłanie, a tym jest obrona naszych wartości chrześcijańskich i naszego przywódcy duchowego św. Jana Pawła II. Stąd te piękne zawołanie – Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy. Dziękuję również Panu Premierowi za wieloletnią współpracę. Za te trudne rozmowy, niekiedy nocne rozmowy, bo mieliśmy różne zdania, ale to porozumienie czerwcowe ze Stalowej Woli ma szczególną wartość w obliczu ostatnich rozstrzygnięć wyborczych. Bo dzisiaj już to porozumienie przynosi konkretne efekty. Związkowcy zwalniani z zakładów pracy w ciągu pięciu minut są do nich przywracani. Obronimy te wszystkie wartości i wszystkie uzyski, które w ciągu ostatnich ośmiu lat udało nam się wspólnie z rządem Prawa i Sprawiedliwości przywrócić dla polskich pracowników – zapewniał przewodniczący Piotr Duda.
 • 12:00 | Przemawia były przewodniczący Związku Janusz Śniadek: – Chciałbym powiedzieć, że czuję się spełniony i spokojny, przechodząc na emeryturę i przekazując pałeczkę młodszym kolegom i koleżankom, gdyby ten niepokój, który zrodził się po wyborach, i to pytanie: co dalej z Polską? Patrzymy dziś z nadzieją na prezydenta Dudę, ale zagrożenia w dalszym ciągu są wielkie – mówił poseł Śniadek.
 • 11:56 | – Na horyzoncie rysują się nowe zagrożenia, choćby dla wywalczonych przez państwa praw pracowniczych, ale myślę, że jesteście tym bastionem, który jeżeli trzeba będzie, to będzie bronił nas wszystkich przed tymi zagrożeniami, jeśli się pojawią. Życzę dobrych obrad i znakomitych wyborów – powiedział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.
 • 11:45 | – Współpraca Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi, poczynając od interwencji inspektorów, po szkolenia i poradnictwo, jest tym, co dla nas jest najważniejsze w naszej współpracy – mówiła w sowim wystąpieniu Katarzyna Łażewska-Hrycko.
 • CZYTAJ WIĘCEJ: XXXI KZD. Główna inspektor pracy: Państwowa Inspekcja Pracy zawsze może na Solidarność liczyć
 • 11:30 | Przemawia premier Mateusz Morawiecki: – „Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze” – te słowa księdza Jerzego Popiełuszki muszą być dla nas drogowskazem. To nie przypadek, że Zjazd odbywa się dokładnie w 39. rocznicę zamordowania ks. Popiełuszki, który był dla nas wszystkich – w latach 80. i później – przewodnikiem na drodze do wolności, niepodległości, a także rozpoznawania ścieżek przyszłości; tego lepszego świata, w imieniu którego miały się jednoczyć nasze serca, umysły i ręce. Solidarność zawsze była dla mnie i milionów Polaków, ale i szerzej – dla milionów na całym świecie – tą wielką wspaniałą ideą wytyczającą ścieżki ku przyszłości, wyznaczającą kierunki – mówił premier Morawiecki.
 • – Pierwotnie ten kierunek był jasny. Solidarność jest matką naszej wolności i niepodległości. Wszyscy członkowie Solidarności tamtych lat przyczynili się wielce do odzyskania przez Polskę niepodległości i zrzucenia jarzma niewoli komunistycznej przez kraje środkowej Europy. Tamte lata to była walka o wolność. Później nadeszły lata Polski, która nie do końca realizowała ideały Solidarności. NSZZ „Solidarność” szedł zawsze z duchem czasu i walczył zarówno o prawa pracownicze, ale też o lepszy ustrój i politykę społeczną z prawdziwego zdarzenia, aż wreszcie ten czas nadszedł. Myślę, że taką cezurą był rok 2015, od którego zaczęła się polityka społeczna z prawdziwego zdarzenia, kiedy zaczął się dialog między pracodawcami i pracownikami z udziałem strony rządowej, bo wcześniej tego nie było. A więc Solidarność znowu, po raz kolejny, stanęła na wysokości zadania, aby nie tylko rozpoznawać wielkie wyzwania teraźniejszości, ale także, aby cywilizować ustrój, aby polityka społeczna stała się narodowym dobrem i fundamentem tego, co ważne dla narodu – kształcenia i wychowywania dzieci – nasze wielkie programy rodzinne się kłaniają – ale także solidarności międzypokoleniowej – tutaj nasze wielkie programy senioralne również się kłaniają. Dlatego zwracam się do całego NSZZ „Solidarność” i naszych rodaków: niezależnie od obrotu wydarzeń związanych z ostatnimi wyborami formacja Prawa i Sprawiedliwości będzie stała na straży praw pracowniczych, polityki społecznej i polityki rodzinnej – zadeklarował premier.
 • CZYTAJ WIĘCEJ: XXXI KZD. Premier Morawiecki: PiS będzie stać na straży praw pracowniczych
 • 11:05 | Przemawia prezydent RP Andrzej Duda. – Dziękuję za zaproszenie na ten niezwykle ważny, kolejny Zjazd największego związku zawodowego w naszym kraju – symbolu polskiej wolności. Dziękuję za miłe słowa pod adresem mojej służby dla Rzeczpospolitej przez ostatnie lata realizowanej w ogromnym stopniu w porozumieniu i we współpracy z NSZZ „Solidarność”. Patrzę z wielką dumą na to dzieło, które przez ostatnie osiem lat wspólnie zrealizowaliśmy. Rozpoczynaliśmy od obniżenia wieku emerytalnego, potem likwidacji syndromu pierwszej dniówki, wprowadzaliśmy minimalną stawkę godzinową i kolejne ważne postulaty. Realizowaliśmy przy wielkim oporze rożnych sił postulat pluralizmu związkowego, między innymi w Policji – mówił prezydent Andrzej Duda. Przypomniał również o trudnych czasach pandemii, kiedy udało się obronić miejsca pracy, a także o wybuchu wojny na Ukrainie, kiedy do Polski przybyło wielu uchodźców.
 • – Uratowaliśmy ogromną część polskiej gospodarki i miejsc pracy, a tym samym ogromną część polskich rodzin, bo wiemy, jak niszczącym zjawiskiem jest bezrobocie, jak jest ono społecznie niszczące. Dziękuję, że Solidarność to solidarność nie tylko ze słowa, nie tylko wobec członków państwa organizacji, ale nawet tych, którzy nie są częścią polskiego rynku pracy. Myślę tutaj o pomocy, którą okazaliście uchodźcom wojennym z Ukrainy i którą okazujecie uchodźcom politycznym z Białorusi – mówił prezydent i podkreślał, że „Solidarność się nie zmienia, co jest niezwykle cenne”. Podziękował również za wysoką frekwencję w wyborach parlamentarnych, co jest dowodem dojrzałości polskiej demokracji. 
 • Prezydent Andrzej Duda zapewnił, że nie zejdzie z dotychczasowej drogi i nadal będzie „bronił tych wszystkich ustaleń i zobowiązań, które stanowią dziś część polskiego systemu prawnego i które przez ostatnie lata z powodzeniem udawało się zrealizować polskiemu rządowi”. – Mówię o świadczeniach społecznych, świadczeniach emerytalnych, solidnej waloryzacji emerytur, podwyższaniu płacy minimalnej, by ludzie mieli godziwe warunki życia i aby pracownik zarabiał godziwe pieniądze. Tych elementów możecie być pewni. Będę ich bronił, póki realizuję swoją prezydencką służbę. Zapewniam w obliczu wszystkich delegatów, że będę czynił, co w mojej mocy, aby Rada Dialogu Społecznego jak najlepiej pracowała i była traktowana poważnie, tak jak była do tej pory poważnie traktowana – podkreślił prezydent, życząc udanych obrad i decyzji.
 • – Proszę, abyście zawsze pamiętali również w trudnych momentach, że w Pałacu Prezydenckim jest Andrzej Duda – nie tylko przyjaciel, ale człowiek żywiący ogromny szacunek do Solidarności – zakończył.
 • CZYTAJ WIĘCEJ: XXXI KZD. Prezydent Duda: Będę bronił wszystkich ustaleń i zobowiązań, które zostały w ostatnich latach zrealizowane
 • 11:00 | Trwa uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Prezydent RP Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe zasłużonym członkom NSZZ „Solidarność”. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Bogdan Biś, Bogdan Kubiak, Tadeusz Majchrowicz, Henryk Nakonieczny i Ewa Zydorek.
 • 10:45 | Na tegoroczny Zjazd Solidarności przybyli znamienici goście na czele z prezydentem RP Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim, a także: ministrowie Andrzej Dera, Piotr Ćwik, Marlena Maląg, Stanisław Szwed; doradca prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik, główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, okręgowy inspektor pracy z Łodzi Marcin Grzelak i okręgowy inspektor pracy z Katowic Piotr Kalbron, byli przewodniczący Związku Marian Krzaklewski i Janusz Śniadek, marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber, wojewoda łódzki Karol Młynarczyk, prezesi i przedstawiciele spółek, w tym prezes KGHM Tomasz Zdzikot, duchowni – ksiądz kanonik Tadeusz Magas, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku ks. Ludwik Kowalski, przedstawiciele władz samorządowych i służb mundurowych.
 • 10:35 |  – Na przestrzeni tej pięcioletniej kadencji wielu naszych przyjaciół odeszło. Proszę o powstanie i uczczenie ich pamięci  – powiedział Tadeusz Majchrowicz, wiceprzewodniczący Solidarności, który prowadzi tegoroczne obrady.
 • 10:30 | Ksiądz kanonik Tadeusz Magas poprowadził wspólną modlitwę, przypominając o przypadającej dzisiaj 39. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki – patrona NSZZ „Solidarność”. „Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki: Bądź pochwalon, Boże wielki! Tobie śpiewa żywioł wszelki: Bądź pochwalon, Boże wielki!”
 • 10:25 | Zebrani delegaci i goście odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.
 • 10:20 | Na salę obrad wprowadzono sztandar NSZZ „Solidarność”.
 • 10:20 | Piotr Duda: Jako przewodniczący NSZZ „Solidarność” otwieram XXXI Krajowy Zjazd Delegatów.
 • ​​​​​​10:00 | Rozpoczął się pierwszy dzień obrad XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który w tym roku odbywa się pod hasłem „Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy”. 
 •   9:50 | W studiu „Tygodnika Solidarność” poseł Jan Mosiński mówił o wyzwaniach stojących przed Solidarnością. – Dzisiaj przed nami nowe wyzwania. Porozumienie, które Solidarność podpisała z rządem w Stalowej Woli, dawało dobrą perspektywę. Podpisaliśmy bardzo dobre porozumienie. Dzisiaj pod znakiem zapytania stoi kwestia emerytur stażowych, bo jeżeli rząd sformułuje Donald Tusk, to wejdzie system Tuska, a więc wysokie podatki, być może wyższe bezrobocie i inne niedogodności. Znam to środowisko i wiem, że będą przeciwni emeryturom stażowym – ocenił poseł Mosiński.

Msza inaugurująca Zjazd

Wczoraj w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Spale odbyła się uroczysta Msza Święta inaugurująca XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. 

Tradycyjne nabożeństwo, w którym wzięli udział związkowcy na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą, poprowadził ksiądz proboszcz Dariusz Łosiak, a homilię wygłosił ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku.  

Związkowcy modlili się za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki i Ojca Świętego Jana Pawła II – których relikwie znajdowały się na ołtarzu – w intencji ludzi pracy, Ojczyzny, związku zawodowego Solidarność oraz zmarłych kolegów i koleżanek. Wiernym towarzyszył również legendarny sztandar Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, który wprowadzono na początku Mszy.

ZOBACZ WIĘCEJ: „Naród, który nie zna słów swoich proroków, marnieje”

Kompetencje KZD

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w NSZZ „Solidarność”. Delegaci wybierani są według klucza wyborczego uchwalanego przez Komisję Krajową. Liczba miejsc mandatowych przypadających poszczególnym regionom jest proporcjonalna do liczby członków Związku zrzeszonych w tym regionie.

W skład KZD wchodzą przewodniczący zarządów regionów i rad krajowych sekretariatów branżowych oraz przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów. W tym roku na obrady przybędzie 248 delegatów.

Do kompetencji KZD oprócz wyboru władz należy m.in. uchwalenie zmian statutu, uchwalenie ogólnego programu działania Związku, podejmowanie uchwał wiążących dla wszystkich struktur Związku, które nie zostały wyraźnie zastrzeżone w Statucie dla innych władz Związku oraz przedstawianie wszelkich stanowisk w imieniu Związku, rozpatrywanie sprawozdań Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Komisji Krajowej, a także nadawanie członkostwa honorowego Związku.Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

Polecane
Emerytury
Stażowe