REKLAMA

Konsul RP w Oslo dla "TS": Od 2012 r. 109 małoletnich polskich obywateli odebranych w Norwegii rodzicom

Po publikacji tekstów Izabeli Kozłowskiej dotyczących sytuacji polskich dzieci w Norwegii i działalności tamtejszej służby ochrony praw dziecka („TS” nr 39) napisał do nas konsul RP w Oslo Sławomir Kowalski.
 Konsul RP w Oslo dla "TS": Od 2012 r. 109 małoletnich polskich obywateli odebranych w Norwegii rodzicom
/ Tygodnik Solidarność

„Od 2012 roku Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo odnotował 168 spraw związanych z działaniami norweskiej służby ochrony praw dziecka BVT (Barneverntjeneste), dotyczących 259 małoletnich obywateli RP. W sprawach tych odnotowaliśmy liczne naruszenia praw małoletnich obywateli RP wynikających z prawa międzynarodowego i krajowego.
W 150 sprawach, spośród zarejestrowanych 259, nie doszło do separacji dzieci od rodziców. Urząd posiada wiedzę o odseparowaniu od polskich rodziców w okresie od 2012 roku do chwili obecnej 109 małoletnich obywateli RP. 46 małoletnich powróciło pod opiekę rodziców, a w przypadku kolejnych piecza zastępcza ustała w wyniku osiągnięcia przez nich pełnoletności. Piecza zastępcza trwa nadal w odniesieniu do 58 małoletnich Polaków. Wzrost ilości przypadków odnotowywany co roku przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo nie musi odzwierciedlać realnego zwiększenia liczby separacji polskich dzieci od rodziców, dokonywanych przez służby norweskie. Wzrost liczby odnotowywanych spraw może być spowodowany rosnącą świadomością prawa obywateli polskich oraz związaną z tym gotowością do skorzystania z pomocy urzędu konsularnego.
Konsul RP w Oslo uzyskuje informacje o separacji dziecka od polskiej rodziny przede wszystkim bezpośrednio od rodziców. W nielicznych przypadkach informacja uzyskiwana jest przy okazji złożenia przez pracownika socjalnego wniosku paszportowego dla dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej. Władze norweskie nie przekazują konsulowi informacji o odebraniu polskim rodzicom pieczy nad dzieckiem. Wyjątek stanowią informacje o ustanowieniu dla obywateli polskich opiekuna prawnego, które władze norweskie mają obowiązek przekazywać polskiemu urzędowi konsularnemu w oparciu o art. 37 konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych. Obowiązek ten jest obecnie realizowany dzięki licznym wcześniejszym interwencjom podejmowanym przez polskie służby konsularne.
Urząd konsularny informuje zainteresowane osoby o obowiązującym prawie oraz przekazuje listę polskojęzycznych adwokatów, którzy mają doświadczenie w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Przedstawiciel konsulatu uczestniczy w spotkaniach i wspiera rodziców w kontaktach z norweskimi służbami socjalnymi. Wydział Konsularny Ambasady RP w Oslo udostępnia rodzicom kontakt do polskiego psychologa, prowadzącego działalność w ramach projektu finansowanego ze środków MSZ na współpracę z Polonią i Polakami za granicą.
Urząd konsularny w Oslo będzie kontynuował pracę na rzecz ochrony praw i interesów obywateli polskich oraz będzie prowadził szczegółową analizą każdego zgłoszonego przypadku."


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura