REKLAMA

Polacy czekają na podwyżki

Z badania Confidence Index, przeprowadzonego przez PageGroup wynika, że jesteśmy optymistami w kwestii oceny rynku pracy.
 Polacy czekają na podwyżki
/ fot.W.Obremski
Polska utrzymuje 3. miejsce w Europie pod względem poziomu optymizmu, po Szwecji (66 proc.) i Niemczech (63 proc.). 

Mimo, że Polacy nieco gorzej oceniają obecną sytuację na rynku pracy, to nadal dwóch na trzech ankietowanych (67 proc.) spodziewa się poprawy w najbliższych miesiącach. Najmniej optymizmu przejawiają osoby w wieku powyżej 49 lat (44 proc.), najwyższy zaś ci, którzy nie ukończyli 30 lat. Wskaźnik Confidence Index dla osób w wieku 30-49 lat utrzymał się na niezmienionym poziomie (56 proc.).

Najczęściej podawany powód chęci zmiany miejsca zatrudnienia. Ponad połowa polskich kandydatów (52 proc.) poszukuje nowej pracy, ponieważ chce wykorzystywać i rozwijać swoje umiejętności. Częściej niż mieszkańcy innych krajów (37,7 proc.) jako jedną z przyczyn poszukiwania nowego pracodawcy wskazujemy także zarobki. Jednocześnie, w porównaniu z poprzednim okresem, o 3 p.p. (do 54 proc.) wzrosła liczba osób, które spodziewają się wzrostu wynagrodzenia w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Eksperci podkreślają, że poziom optymizmu Polaków jest stosunkowo wysoki. Wobec coraz lepszych danych o zatrudnieniu, rośnie liczba kandydatów, którzy spodziewają się podwyżki wynagrodzeń. W kolejnych miesiącach może to prowadzić do rosnącej presji płacowej.

Mniejszy optymizm niż Polacy, Niemcy i Szwedzi przejawiają kandydaci z południowych krajów Starego Kontynentu, ale ostatnie miesiące stały pod znakiem nieznacznej poprawy nastrojów w tamtej części Europy. 

hd

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura