Z. Kuźmiuk: W ciągu 2 ostatnich lat w ramach konfiskaty rozszerzonej zajęto majątek o wartości 4 mld zł

Jak poinformował w Jasionce k. Rzeszowa podczas Kongresu 590 wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w efekcie m. in. przepisów o konfiskacie rozszerzonej zajęto tylko przez 10 miesięcy tego roku, majątek przestępców o wartości ponad 2,5 mld zł.
 Z. Kuźmiuk: W ciągu 2 ostatnich lat w ramach konfiskaty rozszerzonej zajęto majątek o wartości 4 mld zł
/ pixabay.com
Jednocześnie dodał, że w roku 2017, konfiskata rozszerzona doprowadziła do odebrania majątku przestępców o wartości ponad 1,3 mld zł, przy czym przepisy ustawy w tej sprawie weszły w życie 27 kwietnia, a więc obowiązywała zaledwie 8 miesięcy.

Co niezwykle ważne zabezpieczony przez prokuratury majątek tak wielkiej wartości w około 80 proc. był już przekazany osobom trzecim, a więc według wcześniejszych uregulowań prawnych, byłby już nie do odzyskania przez Skarb Państwa.

Przypomnijmy, że tzw. konfiskata rozszerzona obejmuje między innymi przepadek przedsiębiorstwa osoby fizycznej, gdyby przy jego pomocy popełniono groźne przestępstwo- prania brudnych pieniędzy czy wyłudzania podatków, (przy czym przepadek przedsiębiorstwa nie może być orzeczony, gdy byłoby to między innymi niewspółmierne do skali przestępstwa).

Znowelizowany kodeks karny przewiduje także rozszerzenie stosowania przepadku mienia, opierającego się na przeniesieniu ciężaru dowodu w odniesieniu do korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa z oskarżyciela na jego sprawcę i to we wszystkich tych przypadkach, w których górna kodeksowa granica kary wynosi, co najmniej 5 lat pozbawienia wolności.

Nowelizacja wprowadza także przepisy pozwalające orzec przepadek wobec osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie nieodpłatnie albo zbył je za kwotę znacznie niższą od wartości rynkowej, w sytuacji, kiedy osoby te powinny wiedzieć, ze celem tych działań jest uniknięcie konfiskaty.

Według znowelizowanego Kodeksu, prokuratura ma także możliwość natychmiastowego zabezpieczenia mienia na potrzeby późniejszej konfiskaty (tzw. zamrożenia prewencyjne), zwłaszcza, gdy istnieje ryzyko wyzbycia się mienia przez sprawcę przed wydaniem nakazu zabezpieczenia.

Po blisko dwóch latach funkcjonowania znowelizowanego kodeksu karnego w zakresie konfiskaty rozszerzonej wyraźnie widać, że jest to niezwykle skuteczny instrument pozbawiania sprawców majątku pochodzącego z przestępstw, co więcej zablokowana została powszechna dotąd praktyka „ucieczki” z mieniem pochodzącym z przestępstwa.

Przypomnijmy, że tuż przed opisaną wyżej nowelizacją kodeksu karnego wprowadzającej konfiskatę rozszerzoną, wprowadzono także daleko idącą zmianę w kodeksie karnym dotyczącą wyłudzeń podatku VAT.

Otóż 1 marca 2017 roku weszły w życie przepisy Kodeksu Karnego, mocno zaostrzające kary za wyłudzenia podatku VAT.

Nowelizacja kodeksu karnego wprowadziła zaostrzenie odpowiedzialności karnej za wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia, jako autentycznych.

Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzania podatku VAT dotyczy towarów bądź usług o wartości przekraczającej 5 mln zł przestępstwo będzie zagrożone karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Natomiast, jeżeli wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach będzie przekraczać 10 mln zł, sprawcom grozić będzie kara pozbawienia wolności do 25 lat więzienia, podobnie jak w przypadku najcięższych zbrodni.

Co więcej towarzysząca tym zaostrzeniom kar zmiany w ustawach o policji, CBA, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i kontroli skarbowej pozwalają, aby wszystkie one miały możliwość prowadzenia czynności operacyjno - rozpoznawczych oraz kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych związanych z wyłudzaniem podatku VAT.

Po blisko 2 latach stosowania obydwu rozwiązań zaostrzenia kar za wyłudzenia VAT jak i konfiskaty rozszerzonej wyraźnie widać, że są one niezwykle skuteczne i są ogromnym ciosem w przestępczość gospodarczą.

Zbigniew Kuźmiuk

#REKLAMA_POZIOMA#

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe