REKLAMA

Niemieckie obozy na ziemiach polskich 1939-1945

W okresie niemieckiej okupacji obywatele polscy zostali poddani eksterminacyjnej polityce III Rzeszy Niemieckiej, której celem była zagłada biologiczna Narodu oraz jego kulturalne i materialne wyniszczenie. Zbrodnicze akcje dokonane na obywatelach polskich zapoczątkowane zostały we wrześniu 1939 r. przez jednostki Wehrmachtu, SS, Einsatzgruppen, Gestapo i Volksdeutscher Selbstschutz. Od tego momentu, praktycznie do samego końca wojny w 1945 r. dochodziło do ludobójstwa w niemieckich obozach koncentracyjnych, obozach zagłady, a także innych ośrodkach przymusowego odosobnienia tj. aresztach i więzieniach, obozach pracy przymusowej, obozach jenieckich i internowania, obozach przesiedleńczych i germanizacyjnych oraz gettach przeznaczonych dla ludności narodowości żydowskiej.
 Niemieckie obozy na ziemiach polskich 1939-1945
/ grafika: przystanekhistoria.pl
Utworzone na ziemiach okupowanej Polski obozy, podobozy, getta, komanda robocze różnego typu i przeznaczenia służyły fizycznej likwidacji więzionej w nich ludności oraz wykorzystywaniu pracy więźniów dla potrzeb gospodarczych III Rzeszy. Obywatele polscy byli też więzieni w różnych obozach znajdujących się na terytorium Rzeszy i w innych okupowanych krajach europejskich.

Wypracowany w latach 1933-1937 w III Rzeszy model obozu koncentracyjnego z określeniem jego wewnętrznej organizacji, struktur załóg SS oraz traktowania i karania więźniów był systematycznie wdrażany w funkcjonujących na terytorium okupowanej Polski obozach.
 

Cały artykuł opisujący niemieckie obozy takie jak Stutthof, KL Auschwitz, Gross-rosen i inne, założone na ziemiach polskich, znajdziecie na portalu  www.przystanekhistoria.pl

By przejść do artykułu KLIKNIJ TUTAJ


Portal przystanekhistoria.pl podtrzymuje pamięć o ludziach i ich czynach, które w czasach niewoli przybliżały nas do odbudowy niepodległego Państwa Polskiego, a z wolności oraz godności ludzkiej czyniły wartość najwyższą.

Materiał powstał przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura