REKLAMA

[Tylko u nas] ks. Janusz Chyła: Kim jest Kościół?

Kościół – słowo mające wiele znaczeń. Zazwyczaj pierwsze skojarzenia wiążą się z miejscem, w którym gromadzą się ludzie na modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i celebrację sakramentów. Ale nie jest to jedyne i nawet nie najważniejsze znaczenie tego słowa.
 [Tylko u nas] ks. Janusz Chyła: Kim jest Kościół?
/ pixabay.com
Kościół to nade wszystko ludzie – wspólnota osób. Choć i w tym rozumieniu wielu pomyśli głównie o papieżu, biskupach, kapłanach, siostrach oraz braciach zakonnych i ewentualnie o osobach bardziej zaangażowanych w duszpasterstwo. Jan Paweł II będąc w Pelplinie powiedział: „Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich”. A Papież Benedykt XVI mówił: „Nie jesteśmy żadnym zakładem produkcyjnym, żadnym przedsiębiorstwem nakierunkowanym na zysk. Jesteśmy Kościołem. To oznacza wspólnotę ludzi, którzy wierzą”.

Istnieje jednak pewna trudność z określeniem tego czym, a lepiej nawet mówić kim jest Kościół. Nie jest on jedną z wielu ludzkich organizacji, ale rzeczywistością stanowiącą przedmiot wiary. Wymyka się zatem socjologicznym definicjom. Grecki źródłosłów ek-kalein - „wołać poza” stąd Ecclesia, wskazuje na Kościół jako zwołanie. Źródłem Kościoła jest zatem Bóg. To On zaprasza i gromadzi ludzi. Czyni to od zarania dziejów i na wiele sposobów. Ale najpełniej przez swojego Syna i Ducha Świętego. 
 
Wśród określeń przybliżających misterium Kościoła jest Mistyczne Ciało. Kościół pod pewnymi względami jest podobny do Jezusa Chrystusa. Jest Boski i zarazem ludzki, niebieski i ziemski, duchowy i cielesny, widzialny i niewidzialny. Wywodzi się z Bożej miłości, jest jej głosicielem i pielgrzymuje ku spełnieniu w wieczności. Jest żywym organizmem w wielości charyzmatów i komplementarnych powołań.
 

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura