Czarnek: Trzeba zadbać o wzmocnienie etosu nauczyciela

Trzeba zadbać o wzmocnienie etosu nauczyciela – powiedział PAP kandydat na ministra edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Podkreślił też, że postawy niezgodne z polskim prawem, w tym podważające wartości chrześcijańskie, spotkają się z jego sprzeciwem.
 Czarnek: Trzeba zadbać o wzmocnienie etosu nauczyciela
PAP/Radek Pietruszka


W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że resorty edukacji narodowej oraz nauki i szkolnictwa wyższego zostaną połączone, a na czele nowego ministerstwa stanie Przemysław Czarnek. Kandydat na ministra edukacji i nauki w latach 2015-2019 sprawował funkcję wojewody lubelskiego. W ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat posła, startując z listy PiS w okręgu lubelskim.

Czarnek zapytany przez PAP o zadania, jakie będzie przed sobą stawiał jako minister, odpowiedział, że będzie o nich mówił dopiero po nominacji.

– Trzeba poczekać na ostateczne powołanie w skład Rady Ministrów przez pana prezydenta – oświadczył.

Zapowiedział jednak, że będzie chciał zadbać o wzmocnienie etosu nauczyciela.

– Polska ma wielkie bogactwo wspaniałych nauczycieli, których trzeba wzmacniać. Trzeba wzmocnić w polskim społeczeństwie przekonanie, że nauczyciele są niezwykle ważni w procesie wychowania młodych pokoleń, mają kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o przyszłość dzieci i młodzieży – zaznaczył.

– Jeśli chodzi o naukę, we wszystkich naszych uniwersytetach, wszystkich bez wyjątku i bez dzielenia na centralne i niecentralne, od Rzeszowa po Szczecin i od Białegostoku po Wrocław, drzemie, ogromny potencjał, który będziemy powoli uwalniać – dodał.

 

 


„Trzeba odróżnić ideologię od ludzi”

Zapytany, czy w związku ze swoimi wypowiedziami na temat LGBT będzie poruszał tę kwestię jako minister, Czarnek zauważył, że w preambule do Prawa oświatowego jest jednoznaczne sformułowanie, które wskazuje na konieczność respektowania wartości chrześcijańskich, które leżą u podstaw naszego społeczeństwa.

– Minister edukacji i nauki działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie działania niezgodne z Prawem oświatowym i prawem powszechnie obowiązującym w Polsce będą musiały spotkać się ze sprzeciwem. Minister edukacji i nauki nie jest od atakowania i wykluczania kogokolwiek w sposób generalny. Wręcz przeciwnie. Niemniej jednak, stojąc na gruncie przepisów prawa, ma obowiązek sprzeciwu wobec postaw, które z polskim prawem nie mają nic wspólnego. M.in. takie postawy znajdujemy u niektórych przedstawicieli ideologii LGBT, bo trzeba odróżnić ideologię LGBT od ludzi LGBT, ludzi o odmiennej orientacji seksualnej – podkreślił Czarnek.

Dodał, że w przestrzeni publicznej jego słowa są manipulowane i zawsze mówił o osobach LGBT i ideologii LGBT.

– W ideologii LGBT mamy założenia rewolucji społecznej, genderowskiej i rewolucji obyczajowej zmierzającej do oderwania sfery seksualnej człowieka od moralności i przekazywania coraz to młodszym pokoleniom, że jest to coś dobrego. To nie ma nic wspólnego z polskimi przepisami prawa i Prawem oświatowym. Tego typu postawy będą musiały spotkać się ze sprzeciwem w granicach przepisów prawa. Na tym polega praworządność – podkreślił.

Zaapelował do wszystkich o wyciszenie emocji i zadeklarował, że po nominacji na ministra będzie otwarty na dyskusję ze wszystkimi, którzy będą chcieli merytorycznej rozmowy.

Czarnek odniósł się też do kwestii pracy placówek oświatowych i szkół wyższych w warunkach epidemii. Jego zdaniem dotychczasowe procedury w dużej mierze sprawdziły się i są bardzo dobrym fundamentem do tego, by nauka w miarę możliwości odbywała się normalnie, ale z zachowaniem bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i rodziców.

– Co nie znaczy, że te procedury nie będą na bieżąco korygowane i uzupełniane – dodał.

 

 


Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy popierasz zniesienie przesłanki eugenicznej?
Tygodnik

Opinie

Popkultura