Plan dla Bełchatowa

W październiku PGE Polska Grupa Energetyczna przedstawiła nową strategię. Jej istotą jest „zielona” transformacja. PGE planuje zrezygnować z aktywów węglowych do 2050 r. i jednocześnie znacząco zwiększyć produkcję energii z odnawialnych źródeł. Skorzystać na tym ma także region Bełchatowa, gdzie docelowo powstaną instalacje wiatrowe, solarne, termicznego przekształcania odpadów oraz magazyny energii.
 Plan dla Bełchatowa
PGE - materiały prasowe

Artykuł sponsorowany

 

Plan dekarbonizacji PGE przedstawiony w strategii podzielony został na 3 etapy. W pierwszym ma nastąpić przygotowanie aktywów węglowych do wydzielenia z Grupy PGE oraz pozyskanie funduszy na transformację m.in. z unijnego funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Kluczową rolę na tym etapie będzie miało do odegrania PGE. W drugim etapie nastąpi utworzenie podmiotu skupiającego aktywa węglowe. Podmiot ten poprzez produkcję energii zapewni krajowe bezpieczeństwo energetyczne. Tu wiodąca rola przypadnie państwu polskiemu i UE. W kolejnym etapie nastąpi planowe i stopniowe wygaszanie kopalń i elektrowni opartych na węglu. Za to będzie odpowiedzialny nowo stworzony podmiot. W tym czasie PGE skoncentruje się na rozbudowie swoich aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł. Najpóźniej do 2050 roku 100 proc. energii sprzedawanej klientom detalicznym ma być wytwarzana z OZE.

Twórcy strategii podkreślają, że jej przyjęcie jest szansą dla PGE oraz że w obecnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej strategia przedstawia jedną z niewielu ścieżek postępowania, jakimi koncern może podążyć. Brak podjęcia działań spowoduje nieskoordynowany upadek energetyki konwencjonalnej, uzależnienie Polski od importu i energii z zagranicznych źródeł odnawialnych oraz w konsekwencji utratę miejsc pracy przez pracowników Grupy (strategia zakłada brak masowych zwolnień, część pracowników będzie musiała się przebranżowić, ale największa ich część odejdzie na emerytury – na co wskazuje demografia).

 

Plan dla Bełchatowa

Region Bełchatowa ma się zmienić. W PGE został powołany projekt transformacji regionu Bełchatowa (uchwała Zarządu PGE S.A. o powołaniu Projektu „Sprawiedliwej transformacji Kompleksu Bełchatów”). W ramach projektu PGE zainwestuje w elektrownie słoneczne, farmy wiatrowe, instalacje termicznego przekształcania odpadów oraz magazyny energii. Koncern liczy, że pozyska fundusze na inwestycje w okolicach Bełchatowa od Komisji Europejskiej, która uznała Bełchatów za region górniczy wymagający wsparcia z funduszy unijnych w procesie transformacji. Wydzielona z Grupy Elektrownia i Kopalnia w Bełchatowie ma ściśle współpracować z PGE.

AB

 

Komentarz ekspertów

Nowa strategia poprawi konkurencyjność spółki i pozwoli wykorzystać finansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

– PGE to strategiczny polski podmiot w sektorze energetycznym, w którym kluczowe znaczenie ma polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Nowa strategia dopasuje model funkcjonowania koncernu do nowych warunków. Przekazanie państwu aktywów węglowych pozwoli poprawić konkurencyjność spółki i wykorzystać finansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W konsekwencji powinno to przynieść istotne obniżenie cen energii dla odbiorców komercyjnych i prywatnych – mówi dr Waldemar Kozioł z Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatycznymi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Proces będzie prowadzony bez niepotrzebnego szoku społecznego

– W ogólnym rozrachunku strategia PGE z jednej strony nadąża za panującymi trendami w zakresie ekologii. Z drugiej zaś proces ten ma bardzo realistyczne podłoże. Strategia sięga 2050 roku, co pozwoli przeprowadzić proces dekarbonizacji bez niepotrzebnego szoku w aspekcie społecznym – uważa Jacek Gacoń, twórca bloga JakDorobic.pl.


Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Nowy szef CDU to dla Polski...
Tygodnik

Opinie

Popkultura