MON odnosi się do kontrowersji w sprawie zakupu samolotów dla VIP-ów

Ministerstwo Obrony Narodowej wydało komunikat w sprawie umowy podpisanej przez Inspektorat Uzbrojenia ze spółką The Boeing Company. Kontrakt dotyczy dostawy samolotów „średnich” do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP).
 MON odnosi się do kontrowersji w sprawie zakupu samolotów dla VIP-ów
/ mon.gov.pl
Umowa została podpisana 31 marca 2017 r.

"Zawarcie umowy nastąpiło zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, po uprzednim uchyleniu przez Krajową Izbę Odwoławczą zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku (art. 183 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Oznacza to, iż umowa zawarta została zgodnie z prawem i jest ważna" - napisano w komunikacie resortu obrony.

MON dodaje: podkreślić należy, iż ogłoszony w dniu 3 kwietnia 2017 r. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej jestnieprawomocny. Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, podjęte zostaną decyzje o skorzystaniu z przysługujących zamawiającemu środków ochrony prawnej, tj. złożeniu do sądu okręgowego skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Do tego momentu – szanując ogłoszony wyrok – Ministerstwo Obrony Narodowej nie będzie komentować przedmiotowej sprawy.

"Dziwi zatem fakt, że w przestrzeni publicznej prezentowane są jednoznaczne opinie, a nawet zarzuty wobec Ministerstwa Obrony Narodowej oparte jedynie na informacjach prasowych, bez dokładnej analizy materiałów w tej sprawie. Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w tak krótkim czasie jest wynikiem sprawności organizacyjnej oraz skuteczności negocjacyjnej komisji zamawiającego, aniżeli próby działania na szkodę interesu publicznego i bezpieczeństwa państwa" - zaznaczono w komunikacie MON.

IK
 

Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe