REKLAMA

Parlament Europejski stawia ultimatum Komisji Europejskiej żeby wymusić szybsze karanie Polski i Węgier

W wypracowanym przez Polskę i Węgry z niemiecką prezydencją porozumieniu dotyczącym tzw. "mechanizmu warunkowości", który wiąże wypłaty funduszy europejskich z tzw. określaną arbitralnie "praworządnością", miano „zyskać około dwóch lat”. Mechanizm tzw. warunkowości, wiążący tzw. praworządność z unijnymi funduszami, wszedł w życie, ale Polska i Węgry zaskarzyły to rozwiązanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednocześnie ma obowiązywać dżentelmeńsko-polityczna umowa, że do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez TSUE mechanizm ten nie będzie stosowany. Kolejnym elementem porozumienia ma być zawarcie w konkluzjach Rady Europejskiej deklaracji, że „państwa członkowskie zachowują swoje uprawnienia zapisane w traktatach, oraz że warunkowość ma być ograniczona do kwestii korupcyjnych”. Parlament Europejski wg. der Spiegel, widzi to jednak inaczej - UE może zmniejszyć finansowanie dla łamiących zasady państwa prawa (Rechtsstaatssündern), jednak Komisja Europejska nie chce na razie korzystać z nowego instrumentu. Parlament Europejski grozi teraz podjęciem kroków prawnych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości - pisze w internetowej wersji der Spiegel Markus Becker.
Parlament Europejski, Bruksela Parlament Europejski stawia ultimatum Komisji Europejskiej żeby wymusić szybsze karanie Polski i Węgier
Parlament Europejski, Bruksela / Wikipedia CC BY-SA 3,0 Matthias v.d. Elbe

- Parlament Europejski chce wywrzeć presję na Komisję Europejską, aby wreszcie uczyniła więcej dla ochrony praworządności w krajach takich jak Węgry czy Polska. W projekcie rezolucji, która ma zostać przyjęta w przyszłym tygodniu, główne grupy polityczne wzywają Komisję do wdrożenia nowo utworzonego mechanizmu praworządności. Jeżeli Komisja nie podejmie działań do 1 czerwca, Parlament rozważy wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

(...)

Problem w tym, że tylko Komisja Europejska może uruchomić ten mechanizm. Jednak zgodnie z dodatkową, wymuszoną przez Węgry i Polskę deklaracją dołączoną do rezolucji szczytu, musi ona najpierw przedstawić wytyczne co do zasad wykorzystania tego mechanizmu. A jeśli jakiś kraj ma wątpliwości co do zasadności mechanizmu, wytyczne te będą mogły być zastosowane dopiero po wydaniu orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

(...)

Jednak deklaracja uzupełniająca jest dokumentem czysto politycznym, który nie jest prawnie wiążący. Stanie się to przedmiotem wspólnej rezolucji, zaplanowanej przez ugrupowania parlamentarne Chrześcijańskich Demokratów, Socjaldemokratów, Zielonych, Liberałów i Lewicy. Podobnie jak i fakt, że owa skarga Węgier i Polski przed TSUE nie ma skutku zawieszającego.

- pisze Markus Becker na Spiegel.de

[z niemieckiego tłumaczył Marian Panic]

Z całością materiału można się zapoznać TUTAJ


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura