REKLAMA

Łódzka Solidarność podpisała porozumienie z OIP

2 kwietnia 2021 r. Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” zawarł porozumienie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi. Ze strony NSZZ „Solidarność” porozumienie podpisali przewodniczący Zarządu Regionu Waldemar Krenc oraz zastępca przewodniczącego Piotr Ścieśko. OIP reprezentował p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Artur Szymbara.
 Łódzka Solidarność podpisała porozumienie z OIP
Solidarność

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz ochrony stosunku pracy, popularyzowania dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszenia efektywności społecznej kontroli warunków pracy. Porozumienie przewiduje m.in. współorganizowanie Konferencji „Bezpieczna praca” w ramach obchodów uroczystości związanych ze Światowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Spotkanie przedstawicieli Solidarności i OIP było także okazją do omówienia szczegółów dotyczących tegorocznych obchodów ŚDPOWpPiChZ. Ustalono, iż w tym roku konferencja odbędzie się 26 kwietnia w formie wideokonferencji.


Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Donald Tusk dzieli Polaków?
Tygodnik

Opinie

Popkultura