REKLAMA

[Tylko u nas] Nie chcą pomnika "w kształcie świdra". Wzywają do budowy Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej 1920

W zeszłym roku wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński zaprezentował projekt, który zwyciężył w konkursie na monument mający upamiętnić Bitwę Warszawską 1920. Projekt wzbudził liczne kontrowersje zarówno ze względu na skalę jak i na formę. Niektórzy dopatrzyli się w jego formie "świdra".
Bitwa Warszawska 1920 [Tylko u nas] Nie chcą pomnika
Bitwa Warszawska 1920 / Wikipedia domena publiczna

W tym roku szereg organizacji patriotycznych i kombatanckich, powołał Społeczny Komitet na Rzecz Łuku Triumfalnego w Warszawie - Pomnika Polskiego Zwycięstwa 1920 roku. Oświadczenie Komitetu publikujemy w całości.

- Społeczny Komitet na rzecz Łuku Triumfalnego w Warszawie - Pomnika Polskiego Zwycięstwa 1920r. 
00-108 Warszawa ul. Zielna 39 tel. 624-25-91, 888-297-269, 503-042-812 
Oświadczenie Społecznego Komitetu na rzecz Łuku Triumfalnego 
w Warszawie - Pomnika Polskiego Zwycięstwa 1920 r. 

Organizacje patriotyczne i kombatanckie oraz osoby zaangażowane w upamiętnianie narodowej historii, działając z inicjatywy Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, powołują Społeczny Komitet na rzecz Łuku Triumfalnego w Warszawie - Pomnika Polskiego Zwycięstwa 1920 r. 
Celem Komitetu jest doprowadzenie do upamiętnienia polskiego zwycięstwa nad bolszewikami, którego kulminacją była Bitwa Warszawska zwana Cudem nad Wisłą, poprzez budowę Łuku Triumfalnego w stolicy Polski i na odpowiednio eksponowanym miejscu. 

Działanie Komitetu poprzedzone jest wysiłkami Federacji podejmowanymi od 2017 roku i równoległymi działaniami Towarzystwa Patriotycznego oraz wcześniejszymi Koła Weteranów Wojny Polsko-Bolszewickiej, które chciały doprowadzić do realizacji zamiaru pokolenia Polski niepodległej najpóźniej w stulecie Bitwy Warszawskiej. Mimo podejmowanych działań strony społecznej z powodu zbyt późnego porozumienia strony rządowej i strony samorządowej oraz ze względu na trwającą epidemię nie doszło do postawienia pomnika w formie łuku triumfalnego. Doszło natomiast do wyłonienia w trakcie pospiesznego konkursu budzącego kontrowersje projektu pomnika, który pozostał w sferze planów. W ocenie Komitetu popełniono różnorakie błędy odpowiedniego pomnika w odpowiednim czasie i miejscu, jednak dzisiaj zaistniała sposobność do koniecznej i szybkiej refleksji w tej arcyważnej dla Polaków sprawie. 

Komitet przypomina władzom publicznym i całemu społeczeństwu, że w utrwalonym kanonie kultury europejskiej od tysięcy lat jednoznacznym i niepodważalnym wyrazem czci wielkich zwycięstw militarnych jest forma łuku triumfalnego. Tym bardziej tej szczególnej formy architektonicznej wymaga jedno z kilku najważniejszych wydarzeń w dziejach narodu polskiego. 
Dlatego Komitet, czując się uprawnionym reprezentantem w tej sprawie suwerena, jakim jest Naród Polski, w zakresie przysługującego mu prawa do decydowania, jaka formę ideową powinien spełniać oczekiwany pomnik, wnosi do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o następujące pilne działania: 

- odstąpienie od spóźnionej realizacji pomnika w formie wyłonionej w konkursie rządowo samorządowym i budzącej kontrowersje społeczne; - przeprowadzenie ponownej analizy przestrzennej i wyłonienie szczególnie eksponowanego miejsca w historycznym centrum stolicy Polski;

- przeprowadzenie nowego konkursu na projekt pomnika w formie łuk - doprowadzenie do budowy Łuku Triumfalnego - Pomnika Polskiego Zwycięstwa 1920 r. 

Komitet będzie monitorował, analizował i oceniał oraz publikował informacje o postępach działań właściwych władz w sprawie budowy Łuku Triumfalnego w Warszawie - Pomnika Polskiego Zwycięstwa 1920 r. 

ppłk dr inż. Leonard Kapiszewski 
przewodniczący Społecznego Komitetu

Komitet, jak i wcześniej organizacje go dziś tworzące, wysyłały do władz listy w tej sprawie.

 

Grupa założycielska powstałego 24 marca br. Społecznego Komitetu na rzecz Łuku Triumfalnego w Warszawie – Pomnika Polskiego Zwycięstwa 1920 r. od chwili powstania skupia ponad trzydzieści osób prawnych (zarejestrowanych stowarzyszeń i związków społecznych) oraz fizycznych w dostateczny sposób reprezentujących populację narodu polskiego, tj. obejmujących konkretne osoby w wieku od 20+ do 90+ ze środowisk zaangażowanych w inicjatywy patriotyczne i historyczne. W załączeniu przekazujemy oświadczenie Społecznego Komitetu na rzecz Łuku Triumfalnego w Warszawie – Pomnika Polskiego Zwycięstwa 1920 r. zawierające cztery postulaty do rozpatrzenia przez rząd i ministerstwa.


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura