REKLAMA

Narodowy Holding Spożywczy coraz bliżej

Po wielu konsultacjach i spotkaniach w Ministerstwie Aktywów Państwowych przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”, przewodniczącego Zbigniewa Sikorskiego i Stanisława Lubasia – przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Cukrowniczego NSZZ „Solidarność” – oraz przedstawicieli Sekretariatu Rolnictwa NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Dariuszem Łąckim na czele otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Aktywów Państwowych dotyczące ostatniego etapu działania w sprawie powołania Narodowego Holdingu Spożywczego. Jednocześnie dalsze spotkania w sprawie Holdingu Spożywczego dotyczące szczegółów będą kontynuowane z przedstawicielami obu sekretariatów branżowych.
 Narodowy Holding Spożywczy coraz bliżej
/ Pixabay License

Pismo Ministerstwa Aktywów Państwowych:

Szanowni Państwo,

mając na uwadze dotychczasową dobrą współpracę ze stroną społeczną, przedstawiamy Państwu dalsze informacje dotyczące realizacji strategicznego projektu rządowego, jakim jest proces konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej. Projekt ma na celu stworzenie na bazie zasobów Skarbu Państwa silnego podmiotu, który swoją skalą i szerokim wachlarzem działalności będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych.

Po przeprowadzonych w Ministerstwie Aktywów Państwowych analizach, podjęto decyzję o wyborze wariantu budowy holdingu w oparciu o wiodącą rolę Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (dalej: „KSC”) jako największego podmiotu z udziałem Skarbu Państwa działającego w ramach grupy kapitałowej w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Ponadto do konsolidacji wybrane zostały następujące spółki:

1) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

2) Elewarr sp. z o.o. wraz z Zamojskimi Zakładami Zbożowymi sp. z o.o.,

3) Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.,

4) Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o.,

5) Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.,

6) Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.,

7) Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o.,

8) Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o.,

10 )Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o.

W ramach zrealizowanych prac w dniu 15 października 2021 r. zawarta została pomiędzy MAP i KOWR umowa zbycia 100% udziałów spółki Elewarr sp. z o.o. na rzecz Skarbu Państwa. Jednocześnie w dniu 19 listopada 2021 r. Pan Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin oraz Pan Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu holdingu spożywczego. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zadeklarował wsparcie niezbędne do realizacji działań, celem których będzie wniesienie na kapitał zakładowy KSC udziałów pozostałych spółek KOWR ujętych w ww. wniosku MAP do KOWR, jak również zadeklarował wszelkie niezbędne wsparcie merytoryczne, które może przyczynić się do dalszego rozwoju tworzonego podmiotu.

Konsolidacja podmiotów w ramach holdingu spożywczego będzie polegała na wniesieniu udziałów spółek wyznaczonych do konsolidacji na kapitał zakładowy KSC w zamian za objęcie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji. Celem realizacji procesu przeprowadzono nowelizację ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym niezbędną do umożliwienia obejmowania przez Skarb Państwa akcji zwykłych w kapitale zakładowym KSC, która weszła w życie dniu 26 czerwca 2021 r.

Budowa holdingu spożywczego pozwoli na uzyskanie efektów ekonomicznych poprzez wzrost przychodów holdingu oraz dywersyfikację działalności, m.in.: rozpoczęcie działalności w nowych segmentach jak nasiennictwo, hodowla roślin, wzrost przychodów w sektorze zboża i mąki oraz w sektorze skrobi. Jednocześnie możliwe będzie osiągnięcie szeregu efektów synergii pomiędzy spółkami wybranymi do konsolidacji, jak również rozwój współpracy holdingu z rolnikami i plantatorami, a także budowa nowych miejsc pracy.

Z poważaniem

Wojciech Krysztofik

dyrektor departamentu nadzoru I

Ministerstwo Aktywów Państwowych


Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?

 

POLECANE
Wydarzenia

Związek

Ankieta
Czy Polska powinna budować mur na granicy?
Tygodnik

Opinie

Popkultura