Strajk zakładowy w W&W Polska!

1 sierpnia 2022 załoga zakładu pracy W&W Polska sp. z o.o. w Lubsku przystąpiła do strajku zakładowego. Strajk będzie trwał także w następnych dniach.
 Strajk zakładowy w W&W Polska!
/ fot. arch.

Strajk rozpoczął się 1 sierpnia. Tego dnia trwał dwie godziny. Przez cztery kolejne dni (do 5 sierpnia) pracownice W&W Polska będą strajkowały po cztery godziny dziennie.

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” W&W Polska sp. z o.o. w Lubsku postanowiła, że po przerwie urlopowej (8–19.08.2022 r.) od dnia 23 sierpnia 2022 r. strajk będzie kontynuowany do skutku, każdego dnia po 8 godzin (od godz. 6.00 do godz. 14.00).

Strajk zainicjowano, ponieważ po przeprowadzeniu negocjacji z udziałem mediatora w dniach 14 i 29 czerwca, 19 lipca oraz 1 sierpnia 2022 r. nie osiągnięto porozumienia w sporze między załogą W&W Polska a kierownictwem zakładu.

W czasie rozmów strony sporu uzgodniły nowe stawki wynagrodzeń oraz podwyżkę zasadniczej stawki zaszeregowania dla pracowników, których zasadnicze stawki zaszeregowania określono w umowach o pracę, o kwotę nie mniejszą niż 450 PLN.

Uzgodniono również, że w regulaminie wynagradzania zostanie zlikwidowana premia motywacyjna w wysokości do 18% płacy zasadniczej oraz premia kwartalna kwotowa do 150 PLN. Zamiast niej ma zostać wprowadzona premia miesięczna kwotowa do 100 PLN według zasad obowiązujących w Regulaminie Wynagradzania.

Strony nie osiągnęły jednak porozumienia co do terminu wejścia w życie powyższych uregulowań.

Jak przekazują przedstawiciele strajkujących, pracodawca uważa, iż ze względu na obecną sytuację finansowo-ekonomiczną spółki uzgodnione nowe uregulowania mogą wejść w życie od 1 listopada 2022 r., z możliwością wcześniejszego ich wprowadzenia od 1 października 2022 r., w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki.

Strona związkowa zaś stoi na stanowisku, iż uzgodnione nowe uregulowania powinny wejść w życie najpóźniej od 1 maja 2022 r. Ze strony załogi istnieje możliwość szukania kompromisu i porozumienia w sprawie terminu wprowadzenia podwyżki, o czym negocjatorzy związkowi poinformowali kierownictwo zakładu podczas mediacji przed podpisaniem protokołu rozbieżności.

Strajkujący podkreślają również, że spór zbiorowy w W&W Polska trwa już od 8 marca 2022 r., a Komisja Zakładowa, uwzględniając wnioski kierownictwa firmy, w tym czasie dwukrotnie zmieniła swoje stanowisko w sprawie terminu wprowadzenia podwyżek: z 1 marca na 1 kwietnia, następnie z 1 kwietnia na 1 maja.

„Jednocześnie negocjatorzy związkowi wyrazili gotowość do wznowienia negocjacji w każdej chwili, gdy kierownictwo firmy zgłosi ich rozpoczęcie, w dobrej wierze, w celu osiągnięcia porozumienia” – piszą przedstawiciele Zakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” W&W Polska sp. z o.o. w Lubsku i Regionalnego Sztabu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Regionu Zielonogórskiego.

Spółka W&W Polska zatrudnia około 120 kobiet. Zajmuje się produkcją obuwia skórzanego.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:

 

POLECANE
Powinniśmy przyjąć imigrantów Łukaszenki?
Udostępnij:
Koronawirus
Vademecum Pracownika
Emerytury
Stażowe