[TYLKO U NAS] Marine Le Pen w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność”: Francja mogłaby zapłacić za Polskę i odliczyć to od składki

Ten frontalny atak na Polskę, suwerenny kraj, powinien być ostrzeżeniem dla wszystkich narodów europejskich, które się troszczą o swoje wolności (…) Francja mogłaby zapłacić karę nałożoną na Warszawę i odliczyć ją od swojej składki do budżetu europejskiego – mówi Marine Le Pen, szefowa francuskiego Frontu Narodowego i kandydatka w zbliżających się wyborach prezydenckich, w rozmowie z Patrickiem Ederym i Cezarym Krysztopą.
Marine Le Pen [TYLKO U NAS] Marine Le Pen w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność”: Francja mogłaby zapłacić za Polskę i odliczyć to od składki
Marine Le Pen / fot. Flickr / Gilbert-Noël Sfeir Mont-Liban / CC BY 2.0

*Rozmowa została przeprowadzona przed eskalacją kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej


– Komisja Europejska i TSUE stopniowo zastępują wartości europejskie (wolność słowa, naród, rodzina, korzenie chrześcijańskie itp.) wartościami ideologii postępu (poprawność polityczna, świat bez granic, teorie gender itp.), jak Pani postrzega tę inżynierię społeczną?

– Unia Europejska i jej instytucje realizują swój plan polityczny, idąc w kierunku federalizmu europejskiego, który dąży do standaryzacji norm i wartości i do stopniowego zanikania państw narodowych i ich specyfiki.

Polityka Komisji Europejskiej stała się dla ludzi strefą zakazaną 

Polityka Komisji Europejskiej stała się dla ludzi strefą zakazaną. Główne założenie Unii Europejskiej opiera się na zrzeczeniu się suwerenności przez jej państwa członkowskie. Obejmuje to prawo narodów do samostanowienia, ale także do obrony ich kultury, wartości, stylu życia i tradycji. To ogromne przedsięwzięcie demontażu i usuwania, które Anglosasi nazywają „kulturą unieważniania” (cancel culture), jest kulminacją tego fatalnego procesu.

CZYTAJ TAKŻE: „Trzeba zrobić wszystko, aby przyjść z pomocą Polsce”. Marine Le Pen wspiera Polaków

– Czy zdaje sobie Pani sprawę, jak krytyczna jest sytuacja, gdy z jednej strony wolą technokratów z UE jest uwalnianie się coraz bardziej od powszechnego prawa wyborczego, a z drugiej pakt migracyjny (który powinien pozwolić na wejście do Europy od 50 do 100 milionów migrantów w ciągu jednego pokolenia)?

– Ten zorganizowany, zaplanowany zalew migracyjny jest projektem od dawna realizowanym przez Unię Europejską. Wszystkie przepisy w tej dziedzinie doprowadziły do likwidacji ustawodawstwa krajowego i utrudnienia polityki deportacyjnej.

Przyspieszone przeprowadzanie polityki zachęcającej, a nawet organizującej masową imigrację, zostało mocno poparte przez przywódców europejskich.

Przypomnijmy sobie słowa komisarza UE Dimitrisa Avramopoulosa z 2017 roku: „Wszyscy musimy być gotowi zaakceptować imigrację, mobilność i różnorodność jako nową normę i odpowiednio dostosować naszą politykę. Jest to moralny, ale także gospodarczy i społeczny imperatyw dla naszego starzejącego się kontynentu”. Podzielając to zdanie, Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, powiedziała to samo w czerwcu 2017 roku: „z powodów ekonomicznych i kulturowych migracja jest koniecznością dla Europy”.
Pakt migracyjny jest konkretnym wyrazem tej szalonej i nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej.

– Co Pani sądzi o skoordynowanych atakach Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i TSUE na Polskę?

– Są one wynikiem pewnego rodzaju zamachu stanu, pewnego rodzaju przemocy, która ma na celu zmuszenie kraju, poprzez szantaż, groźby i retorsje, do rezygnacji z kolejnej części suwerenności, w obszarze sprawiedliwości, który nie należy do kompetencji przekazanych, ale jest wyłącznym prawem narodów.

Atak KE, PE i TSUE to pewnego rodzaju zamach stanu

Unia Europejska nie rozwija się w duchu demokracji i jej przywódcy nigdy tego nie ukrywali. Również w tym przypadku wystarczy przypomnieć jednoznaczne słowa Viviane Reding z 2013 r., ówczesnej komisarz ds. sprawiedliwości i wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej: „Musimy powoli, ale skutecznie zrozumieć, że nie ma już krajowych polityk wewnętrznych. Istnieją jedynie wspólne polityki europejskie w ramach wspólnej suwerenności”. Moi rodacy dobrze o tym wiedzą, ponieważ ich suwerenny głos został zlekceważony po referendum w sprawie Konstytucji europejskiej w 2005 roku (Francuzi odrzucili w drodze referendum Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy).

Ten frontalny atak na Polskę, suwerenny kraj, powinien być ostrzeżeniem dla wszystkich narodów europejskich, które się troszczą o swoje wolności.

CZYTAJ TAKŻE: Francja: Sędziowie krytykują plany reformy sądownictwa zapowiedziane przez prezydenta Marcona

– W Parlamencie Europejskim tylko Zgromadzenie Narodowe popiera Polskę, w przeciwieństwie do Republikanów (francuska partia centroprawicowa), którzy za każdym razem głosują przeciwko niej, chociaż we Francji głoszą politykę bardzo zbliżoną do polityki polskiego rządu. Dlaczego prowadzą podwójną grę?

– Francuska prawica już dawno zdradziła naród, podobnie jak lewica porzuciła lud. Rozłam między tym, co się głosi, a czyni, i zdrada danego słowa sięga 2005 roku. Odrzucenie przez Francuzów Konstytucji europejskiej skłoniło Nicolasa Sarkozy’ego dwa lata później do zaproponowania uproszczonego traktatu, tym razem ratyfikowanego przez Parlament.

W tym właśnie momencie francuska prawica zgodziła się na aktywną współpracę z Unią Europejską w celu budowy federalnej struktury politycznej. Jest to wyrzeczenie się wszystkiego, co stanowiło o specyfice wypowiedzi państwa francuskiego, w szczególności pod rządami generała de Gaulle’a, który wszędzie i w każdych okolicznościach potwierdzał prymat prawa francuskiego i obronę interesów narodowych.

– Czy rozmowy w sprawie utworzenia dużej frakcji w Parlamencie Europejskim trwają, czy zostały zawieszone?

– Kontynuujemy prace nad utworzeniem grupy, która w znaczący sposób zmieni krajobraz polityczny Parlamentu Europejskiego, jak również kierunek polityki, która została ustalona.

Kontynuujemy prace nad utworzeniem grupy, która w znaczący sposób zmieni krajobraz polityczny Parlamentu Europejskiego

Wraz z zainteresowanymi grupami podzielamy ideę Europy, która nie jest budowana przeciwko państwom, ale która je wzmacnia poprzez swobodnie wybierane i uzgadniane polityki współpracy w ukierunkowanych i strategicznych obszarach, takich jak badania, innowacje, sztuczna inteligencja itp.

Jestem przekonana, że to wspólne podejście odniesie sukces, ponieważ stawka jest naprawdę ogromna: zagwarantowanie i przywrócenie suwerenności państw w funkcjonowaniu organizacji europejskiej.

CZYTAJ TAKŻE: Patrick Edery w popularnym francuskim radio: 90% wiadomości nt. Polski we francuskich mediach jest fałszywa

– Co Pani sądzi o szantażu gazowym, któremu Rosja poddaje dziś Europę?

– Głęboko wierzę w rozsądek i spokojną debatę w stosunkach międzynarodowych i uważam, że należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć polityki napięcia i konfrontacji, która prowadzi jedynie do szkód dla wszystkich zainteresowanych stron.

Wierzę również w zalety dialogu i inteligencji zbiorowej i jestem przekonana, że te różnice znajdą pozytywne rozwiązanie.

– Jak zmieniłaby się Francja, gdyby Pani doszła do władzy?

– Francja odzyskałaby atrybuty narodu: suwerenność, która zabrania powierzania naszych interesów organom ponadnarodowym, niezależność, która wyklucza wasalizację naszych pozycji i środków oraz jedność, która jest nieodzownym warunkiem wielkości.

Nasza demokracja została osłabiona i uszkodzona przez koncepcję władzy, która stopniowo wykluczała ludzi ze sprawowania władzy, co jest samą w sobie definicją demokracji.

Zamierzam umieścić ich z powrotem w centrum priorytetów i polityki publicznej, zamierzam uczynić ich jedynym sędzią i jedynym suwerenem polityki, która musi zostać wdrożona, aby doprowadzić do zdecydowanej zmiany kierunku.

W tym właśnie duchu postanowiłam, jeśli Francuzi oddadzą władzę w moje ręce, poddać pod referendum, zaraz po moim wyborze, projekt ustawy o imigracji, tożsamości i narodowości.

Wybór i wola narodu francuskiego nadadzą większą moc prawom, które zdecydował się przyjąć.

– Kościół we Francji wykonał ogromną pracę introspekcyjną nad problemem pedofilii, natomiast Francuska Partia Socjalistyczna i francuskie media (które były bardzo krytyczne wobec Kościoła w tym temacie), pomimo różnych skandali, nie wykonały tej pracy, podobnie jak system edukacji narodowej czy francuski wymiar sprawiedliwości. Co Pani zrobi w tej dziedzinie, jeśli dojdzie Pani do władzy?

– Ochrona dzieci i ich niewinności to sprawa, która musi wykraczać poza opinie i ideologie.

Pedofilia jest przestępstwem i zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest nieugięte ściganie i skazywanie tych, którzy się jej dopuszczają.

Wykorzystywanie dzieci, nie tylko seksualne, jest poważnym wyzwaniem, które musi dotyczyć wszystkich podmiotów publicznych. W obliczu takich czynów nie może być miejsca na niezdecydowanie, opieszałość, obojętność czy jakieś przyzwolenie.

CZYTAJ TAKŻE: Éric Zemmour ze wsparciem: Czas przywrócić prymat prawa francuskiego nad prawem europejskim

– Jak powinny wyglądać stosunki francusko-polskie?

– Polska jest dziś polityczną i demograficzną potęgą w Europie, a jej głos ma swoją wagę i się liczy. Znają państwo moje przywiązanie do stosunków dwustronnych, zwłaszcza z krajami, z którymi łączy nas długa i trwała przyjaźń.

Polska jest dziś polityczną i demograficzną potęgą w Europie, a jej głos ma swoją wagę i się liczy

O niej świadczy wieloletnia obecność na naszej ziemi społeczności polskiego pochodzenia, a także tak znane osobistości jak Fryderyk Chopin, Maria Curie czy Georges Charpak, które przez wieki łączyły nasze dwa narody.

Ta wieloletnia przyjaźń powinna się wyrażać także w solidarności, szczególnie w sytuacji, gdy Polska jest objęta niesprawiedliwymi sankcjami finansowymi ze strony Unii Europejskiej. Wskazałam zatem, że Francja mogłaby zapłacić karę nałożoną na Warszawę i że odliczyłaby ją od swojej składki do budżetu europejskiego.

Możliwe jest rozważenie strategicznego partnerstwa w dziedzinie energii jądrowej

Dziś Francja jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym Polski i zależy mi na tym, aby te relacje i ta wymiana były nadal tak samo dynamiczne. Uważam również, że jak najbardziej możliwe jest rozważenie strategicznego partnerstwa w dziedzinie energii jądrowej, której znaczenie Państwo znają, jak też rolę, jaką zamierzam jej nadać w pejzażu energetycznym naszego kraju.

PRZECZYTAJ najnowszy numer "Tygodnika Solidarność" - MARINE LE PEN: Atak na Polskę ostrzeżeniem

– Ma Pani wspólną pasję z Jarosławem Kaczyńskim: to koty. W przypadku gdy dojdzie Pani do władzy, jakie środki podejmie w celu zapewnienia dobrostanu zwierząt?

– Koty to wyjątkowo inteligentne zwierzęta, które przynoszą radość, łagodność i ukojenie, są niezależne, ale nigdy nie zamknięte w sobie.

Rola zwierząt domowych w naszych nowoczesnych społeczeństwach jest istotna, zwłaszcza dla ludzi samotnych, osłabionych lub odizolowanych, dla których są one niezbędną obecnością emocjonalną.

Nasz ruch zawsze zajmował się ochroną i zachowaniem dobrostanu zwierząt. Wiele z naszych interwencji i naszych działań publicznych zmierza w tym kierunku.

Kwestia ta została już poruszona w moim projekcie prezydenckim w 2017 roku i oczywiście zostanie poruszona również w 2022 roku, gdzie rozważamy kilka środków, takich jak stworzenie w kodeksie cywilnym niezależnego statusu dla zwierząt.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Król Karol III przekłada wizytę we Francji. Ma ważny powód Wiadomości
Król Karol III przekłada wizytę we Francji. Ma ważny powód

Wizyta brytyjskiego króla Karola III we Francji, która miała rozpocząć się w niedzielę, została przełożona z powodu protestów przeciwko reformie emerytalnej w całym kraju – poinformował w piątek Pałac Elizejski.

PiS pewnie na czele stawki, Konfederacja w górę, fatalny wynik Hołowni. Zobacz najnowszy sondaż Wiadomości
PiS pewnie na czele stawki, Konfederacja w górę, fatalny wynik Hołowni. Zobacz najnowszy sondaż

Na PiS chce zagłosować 34 procent badanych; Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 27 proc. ankietowanych; trzecią siłą w Sejmie byłaby Konfederacja z poparciem 11 proc. - wynika z sondażu Ipsos przeprowadzonego na zlecenie TOK FM i OKO.press.

Napięcia kulturowe. Renesans duchowości Wiadomości
Napięcia kulturowe. Renesans duchowości

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zaprasza na cykl publicznych dyskusji z udziałem artystów, autorów, kuratorów i myślicieli z Europy, których celem jest otwarcie nowych perspektyw w myśleniu o kwestiach dzielących współczesne społeczeństwa, takich jak religia, migracja, prawa kobiet, tożsamość płciowa i kulturowa, Unia Europejska i kultura ponowoczesna. Nie zabraknie też czasu na pytania i wypowiedzi słuchaczy.

Kłótnia w UE. Grupa państw na czele z Niemcami przeciwna energii jądrowej Wiadomości
Kłótnia w UE. Grupa państw na czele z Niemcami przeciwna energii jądrowej

Francja, a także Polska, Węgry oraz Czechy chcą uznania paliw opartych na energii jądrowej w celach Unii Europejskiej w zakresie energii odnawialnej. Najbliższe negocjacje odbędą się 29 marca.

Lego pochwaliło się figurką Szymborskiej. Internauta przypomniał stalinowski wiersz noblistki. Zobacz reakcję Lego [FOTO] Wiadomości
Lego pochwaliło się figurką Szymborskiej. Internauta przypomniał stalinowski wiersz noblistki. Zobacz reakcję Lego [FOTO]

„Na górze róże, na dole klocki LEGO. Świętujemy #MiędzynarodowyDzieńPoezji! A w 2023 roku świętujemy ten dzień (jak i cały rok) razem z Wisławą Szymborską” – czytamy na oficjalnym profilu Lego.

Joe Biden skreślił Turcję i Węgry z listy zaproszonych na wielki szczyt w przyszłym tygodniu Wiadomości
Joe Biden skreślił Turcję i Węgry z listy zaproszonych na wielki szczyt w przyszłym tygodniu

Jak donosi amerykański magazyn „Foreign Policy”, decyzją Joe Bidena Węgry i Turcja nie zostały zaproszone na wielki Szczyt na rzecz Demokracji, który odbędzie się w przyszłym tygodniu.

Niemcy: Atak na lotnisku Kolonia/Bonn. „Celowo wjechał w ludzi” Wiadomości
Niemcy: Atak na lotnisku Kolonia/Bonn. „Celowo wjechał w ludzi”

Mężczyzna celowo wjechał w ludzi na parkingu lotniska Kolonia/Bonn – informuje agencja dpa.

„Netanjahu do więzienia!” Premier Izraela powitany gwizdami w Londynie Wiadomości
„Netanjahu do więzienia!” Premier Izraela powitany gwizdami w Londynie

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, który w piątek przebywa z wizytą w Londynie, został tam powitany nieprzychylnymi okrzykami i gwizdami przez setki demonstrantów protestujących przeciwko reformie sądownictwa proponowanej przez izraelski rząd.

„Przeżyłam piekło, ale mam czyste sumienie”. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów Wiadomości
„Przeżyłam piekło, ale mam czyste sumienie”. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

– Przeżyłam piekło na tej ziemi, ale mam czyste sumienie, bo nikogo nie skrzywdziłam i nie zdradziłam – powiedziała Zofia Gargasz, która ukrywała w czasie okupacji żydowską koleżankę Henię Katz. To jedna z historii Polaków ratujących Żydów pod okupacja niemiecką, których święto obchodzone jest 24 marca.

Nitras: Jestem zwolennikiem „małżeństw” homoseksualnych. Z takim programem idę do wyborów Wiadomości
Nitras: Jestem zwolennikiem „małżeństw” homoseksualnych. Z takim programem idę do wyborów

– Ja jestem zwolennikiem związków partnerskich, nie wykluczam, że nawet małżeństw, i nie widzę powodu, żeby jakiś Pan Jędraszewski mówił, że ma być inaczej – mówił na antenie Radia Plus poseł Sławomir Nitras.

Marsz
Godności
Emerytury
Stażowe