[TYLKO U NAS] Marine Le Pen w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność”: Francja mogłaby zapłacić za Polskę i odliczyć to od składki

Ten frontalny atak na Polskę, suwerenny kraj, powinien być ostrzeżeniem dla wszystkich narodów europejskich, które się troszczą o swoje wolności (…) Francja mogłaby zapłacić karę nałożoną na Warszawę i odliczyć ją od swojej składki do budżetu europejskiego – mówi Marine Le Pen, szefowa francuskiego Frontu Narodowego i kandydatka w zbliżających się wyborach prezydenckich, w rozmowie z Patrickiem Ederym i Cezarym Krysztopą.
Marine Le Pen [TYLKO U NAS] Marine Le Pen w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność”: Francja mogłaby zapłacić za Polskę i odliczyć to od składki
Marine Le Pen / fot. Flickr / Gilbert-Noël Sfeir Mont-Liban / CC BY 2.0

*Rozmowa została przeprowadzona przed eskalacją kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej


– Komisja Europejska i TSUE stopniowo zastępują wartości europejskie (wolność słowa, naród, rodzina, korzenie chrześcijańskie itp.) wartościami ideologii postępu (poprawność polityczna, świat bez granic, teorie gender itp.), jak Pani postrzega tę inżynierię społeczną?

– Unia Europejska i jej instytucje realizują swój plan polityczny, idąc w kierunku federalizmu europejskiego, który dąży do standaryzacji norm i wartości i do stopniowego zanikania państw narodowych i ich specyfiki.

Polityka Komisji Europejskiej stała się dla ludzi strefą zakazaną 

Polityka Komisji Europejskiej stała się dla ludzi strefą zakazaną. Główne założenie Unii Europejskiej opiera się na zrzeczeniu się suwerenności przez jej państwa członkowskie. Obejmuje to prawo narodów do samostanowienia, ale także do obrony ich kultury, wartości, stylu życia i tradycji. To ogromne przedsięwzięcie demontażu i usuwania, które Anglosasi nazywają „kulturą unieważniania” (cancel culture), jest kulminacją tego fatalnego procesu.

CZYTAJ TAKŻE: „Trzeba zrobić wszystko, aby przyjść z pomocą Polsce”. Marine Le Pen wspiera Polaków

– Czy zdaje sobie Pani sprawę, jak krytyczna jest sytuacja, gdy z jednej strony wolą technokratów z UE jest uwalnianie się coraz bardziej od powszechnego prawa wyborczego, a z drugiej pakt migracyjny (który powinien pozwolić na wejście do Europy od 50 do 100 milionów migrantów w ciągu jednego pokolenia)?

– Ten zorganizowany, zaplanowany zalew migracyjny jest projektem od dawna realizowanym przez Unię Europejską. Wszystkie przepisy w tej dziedzinie doprowadziły do likwidacji ustawodawstwa krajowego i utrudnienia polityki deportacyjnej.

Przyspieszone przeprowadzanie polityki zachęcającej, a nawet organizującej masową imigrację, zostało mocno poparte przez przywódców europejskich.

Przypomnijmy sobie słowa komisarza UE Dimitrisa Avramopoulosa z 2017 roku: „Wszyscy musimy być gotowi zaakceptować imigrację, mobilność i różnorodność jako nową normę i odpowiednio dostosować naszą politykę. Jest to moralny, ale także gospodarczy i społeczny imperatyw dla naszego starzejącego się kontynentu”. Podzielając to zdanie, Federica Mogherini, wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, powiedziała to samo w czerwcu 2017 roku: „z powodów ekonomicznych i kulturowych migracja jest koniecznością dla Europy”.
Pakt migracyjny jest konkretnym wyrazem tej szalonej i nieodpowiedzialnej polityki migracyjnej.

– Co Pani sądzi o skoordynowanych atakach Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i TSUE na Polskę?

– Są one wynikiem pewnego rodzaju zamachu stanu, pewnego rodzaju przemocy, która ma na celu zmuszenie kraju, poprzez szantaż, groźby i retorsje, do rezygnacji z kolejnej części suwerenności, w obszarze sprawiedliwości, który nie należy do kompetencji przekazanych, ale jest wyłącznym prawem narodów.

Atak KE, PE i TSUE to pewnego rodzaju zamach stanu

Unia Europejska nie rozwija się w duchu demokracji i jej przywódcy nigdy tego nie ukrywali. Również w tym przypadku wystarczy przypomnieć jednoznaczne słowa Viviane Reding z 2013 r., ówczesnej komisarz ds. sprawiedliwości i wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej: „Musimy powoli, ale skutecznie zrozumieć, że nie ma już krajowych polityk wewnętrznych. Istnieją jedynie wspólne polityki europejskie w ramach wspólnej suwerenności”. Moi rodacy dobrze o tym wiedzą, ponieważ ich suwerenny głos został zlekceważony po referendum w sprawie Konstytucji europejskiej w 2005 roku (Francuzi odrzucili w drodze referendum Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy).

Ten frontalny atak na Polskę, suwerenny kraj, powinien być ostrzeżeniem dla wszystkich narodów europejskich, które się troszczą o swoje wolności.

CZYTAJ TAKŻE: Francja: Sędziowie krytykują plany reformy sądownictwa zapowiedziane przez prezydenta Marcona

– W Parlamencie Europejskim tylko Zgromadzenie Narodowe popiera Polskę, w przeciwieństwie do Republikanów (francuska partia centroprawicowa), którzy za każdym razem głosują przeciwko niej, chociaż we Francji głoszą politykę bardzo zbliżoną do polityki polskiego rządu. Dlaczego prowadzą podwójną grę?

– Francuska prawica już dawno zdradziła naród, podobnie jak lewica porzuciła lud. Rozłam między tym, co się głosi, a czyni, i zdrada danego słowa sięga 2005 roku. Odrzucenie przez Francuzów Konstytucji europejskiej skłoniło Nicolasa Sarkozy’ego dwa lata później do zaproponowania uproszczonego traktatu, tym razem ratyfikowanego przez Parlament.

W tym właśnie momencie francuska prawica zgodziła się na aktywną współpracę z Unią Europejską w celu budowy federalnej struktury politycznej. Jest to wyrzeczenie się wszystkiego, co stanowiło o specyfice wypowiedzi państwa francuskiego, w szczególności pod rządami generała de Gaulle’a, który wszędzie i w każdych okolicznościach potwierdzał prymat prawa francuskiego i obronę interesów narodowych.

– Czy rozmowy w sprawie utworzenia dużej frakcji w Parlamencie Europejskim trwają, czy zostały zawieszone?

– Kontynuujemy prace nad utworzeniem grupy, która w znaczący sposób zmieni krajobraz polityczny Parlamentu Europejskiego, jak również kierunek polityki, która została ustalona.

Kontynuujemy prace nad utworzeniem grupy, która w znaczący sposób zmieni krajobraz polityczny Parlamentu Europejskiego

Wraz z zainteresowanymi grupami podzielamy ideę Europy, która nie jest budowana przeciwko państwom, ale która je wzmacnia poprzez swobodnie wybierane i uzgadniane polityki współpracy w ukierunkowanych i strategicznych obszarach, takich jak badania, innowacje, sztuczna inteligencja itp.

Jestem przekonana, że to wspólne podejście odniesie sukces, ponieważ stawka jest naprawdę ogromna: zagwarantowanie i przywrócenie suwerenności państw w funkcjonowaniu organizacji europejskiej.

CZYTAJ TAKŻE: Patrick Edery w popularnym francuskim radio: 90% wiadomości nt. Polski we francuskich mediach jest fałszywa

– Co Pani sądzi o szantażu gazowym, któremu Rosja poddaje dziś Europę?

– Głęboko wierzę w rozsądek i spokojną debatę w stosunkach międzynarodowych i uważam, że należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć polityki napięcia i konfrontacji, która prowadzi jedynie do szkód dla wszystkich zainteresowanych stron.

Wierzę również w zalety dialogu i inteligencji zbiorowej i jestem przekonana, że te różnice znajdą pozytywne rozwiązanie.

– Jak zmieniłaby się Francja, gdyby Pani doszła do władzy?

– Francja odzyskałaby atrybuty narodu: suwerenność, która zabrania powierzania naszych interesów organom ponadnarodowym, niezależność, która wyklucza wasalizację naszych pozycji i środków oraz jedność, która jest nieodzownym warunkiem wielkości.

Nasza demokracja została osłabiona i uszkodzona przez koncepcję władzy, która stopniowo wykluczała ludzi ze sprawowania władzy, co jest samą w sobie definicją demokracji.

Zamierzam umieścić ich z powrotem w centrum priorytetów i polityki publicznej, zamierzam uczynić ich jedynym sędzią i jedynym suwerenem polityki, która musi zostać wdrożona, aby doprowadzić do zdecydowanej zmiany kierunku.

W tym właśnie duchu postanowiłam, jeśli Francuzi oddadzą władzę w moje ręce, poddać pod referendum, zaraz po moim wyborze, projekt ustawy o imigracji, tożsamości i narodowości.

Wybór i wola narodu francuskiego nadadzą większą moc prawom, które zdecydował się przyjąć.

– Kościół we Francji wykonał ogromną pracę introspekcyjną nad problemem pedofilii, natomiast Francuska Partia Socjalistyczna i francuskie media (które były bardzo krytyczne wobec Kościoła w tym temacie), pomimo różnych skandali, nie wykonały tej pracy, podobnie jak system edukacji narodowej czy francuski wymiar sprawiedliwości. Co Pani zrobi w tej dziedzinie, jeśli dojdzie Pani do władzy?

– Ochrona dzieci i ich niewinności to sprawa, która musi wykraczać poza opinie i ideologie.

Pedofilia jest przestępstwem i zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest nieugięte ściganie i skazywanie tych, którzy się jej dopuszczają.

Wykorzystywanie dzieci, nie tylko seksualne, jest poważnym wyzwaniem, które musi dotyczyć wszystkich podmiotów publicznych. W obliczu takich czynów nie może być miejsca na niezdecydowanie, opieszałość, obojętność czy jakieś przyzwolenie.

CZYTAJ TAKŻE: Éric Zemmour ze wsparciem: Czas przywrócić prymat prawa francuskiego nad prawem europejskim

– Jak powinny wyglądać stosunki francusko-polskie?

– Polska jest dziś polityczną i demograficzną potęgą w Europie, a jej głos ma swoją wagę i się liczy. Znają państwo moje przywiązanie do stosunków dwustronnych, zwłaszcza z krajami, z którymi łączy nas długa i trwała przyjaźń.

Polska jest dziś polityczną i demograficzną potęgą w Europie, a jej głos ma swoją wagę i się liczy

O niej świadczy wieloletnia obecność na naszej ziemi społeczności polskiego pochodzenia, a także tak znane osobistości jak Fryderyk Chopin, Maria Curie czy Georges Charpak, które przez wieki łączyły nasze dwa narody.

Ta wieloletnia przyjaźń powinna się wyrażać także w solidarności, szczególnie w sytuacji, gdy Polska jest objęta niesprawiedliwymi sankcjami finansowymi ze strony Unii Europejskiej. Wskazałam zatem, że Francja mogłaby zapłacić karę nałożoną na Warszawę i że odliczyłaby ją od swojej składki do budżetu europejskiego.

Możliwe jest rozważenie strategicznego partnerstwa w dziedzinie energii jądrowej

Dziś Francja jest czwartym co do wielkości partnerem handlowym Polski i zależy mi na tym, aby te relacje i ta wymiana były nadal tak samo dynamiczne. Uważam również, że jak najbardziej możliwe jest rozważenie strategicznego partnerstwa w dziedzinie energii jądrowej, której znaczenie Państwo znają, jak też rolę, jaką zamierzam jej nadać w pejzażu energetycznym naszego kraju.

PRZECZYTAJ najnowszy numer "Tygodnika Solidarność" - MARINE LE PEN: Atak na Polskę ostrzeżeniem

– Ma Pani wspólną pasję z Jarosławem Kaczyńskim: to koty. W przypadku gdy dojdzie Pani do władzy, jakie środki podejmie w celu zapewnienia dobrostanu zwierząt?

– Koty to wyjątkowo inteligentne zwierzęta, które przynoszą radość, łagodność i ukojenie, są niezależne, ale nigdy nie zamknięte w sobie.

Rola zwierząt domowych w naszych nowoczesnych społeczeństwach jest istotna, zwłaszcza dla ludzi samotnych, osłabionych lub odizolowanych, dla których są one niezbędną obecnością emocjonalną.

Nasz ruch zawsze zajmował się ochroną i zachowaniem dobrostanu zwierząt. Wiele z naszych interwencji i naszych działań publicznych zmierza w tym kierunku.

Kwestia ta została już poruszona w moim projekcie prezydenckim w 2017 roku i oczywiście zostanie poruszona również w 2022 roku, gdzie rozważamy kilka środków, takich jak stworzenie w kodeksie cywilnym niezależnego statusu dla zwierząt.


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Nieoficjalnie: Pilne spotkanie Morawieckiego z Lewandowskim Wiadomości
Nieoficjalnie: Pilne spotkanie Morawieckiego z Lewandowskim

Jak poinformował dziennikarz sportowy Mateusz Borek, we wtorek Robert Lewandowski ma spotkać się z premierem Mateuszem Morawieckim.

Nie żyje gwiazda serii filmów I kto to mówi Wiadomości
Nie żyje gwiazda serii filmów "I kto to mówi"

Nie żyje znana aktorka Kirstie Alley.. Jak poinformowała rodzina i jej agent, zmarła z powodu niedawno zdiagnozowanej choroby nowotworowej. Miała 71 lat.

Dramat pod Lublińcem. Nie żyją trzy osoby Wiadomości
Dramat pod Lublińcem. Nie żyją trzy osoby

Trzy osoby zginęły wskutek wypadku drogowego, do jakiego doszło we wtorek rano w miejscowości Boronów nieopodal Lublińca (woj. śląskie). Przyczepa samochodu ciężarowego z węglem uderzyła w auto osobowe, które znalazło się pod przyczepą. Zablokowana została droga nr 905.

Holenderskie media: Angela Merkel spada z piedestału Wiadomości
Holenderskie media: Angela Merkel spada z piedestału

„Ze względu na rozpętaną przez Rosję wojnę z Ukrainą była niemiecka kanclerz Angela Merkel spada z piedestału” – ocenia w poniedziałek holenderski dziennik „Trouw”. „Wojna Putina i kryzys energetyczny rodzą pytania o jej przywództwo” – dodaje gazeta.

Syn Wałęsy zabrany przez policję Wiadomości
Syn Wałęsy zabrany przez policję

Według informacji „Super Expressu” Sławomir Wałęsa, syn Lecha Wałęsy, został dziś rano zabrany przez policję z własnego domu.

Burza w reprezentacji Polski. Ważne dni dla Kuleszy i Michniewicza Wiadomości
Burza w reprezentacji Polski. Ważne dni dla Kuleszy i Michniewicza

Do końca roku powinna rozstrzygnąć się przyszłość trenera Czesława Michniewicza w reprezentacji Polski, a decyzję podejmie prezes federacji Cezary Kulesza. Media i kibice muszą uzbroić się w cierpliwość. PZPN raczej nie planuje, przynajmniej teraz, konferencji podsumowującej występ na mundialu.

Trwa rozładunek pierwszych czołgów K-2 i armatohaubic K-9 w porcie w Gdyni Wiadomości
Trwa rozładunek pierwszych czołgów K-2 i armatohaubic K-9 w porcie w Gdyni

W porcie w Gdyni trwa rozładunek pierwszych koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9, które wkrótce trafią na wyposażenie Wojska Polskiego – poinformowało w poniedziałek wieczorem na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej.

Wiadomości
Sensacja w Pałacu Buckingham. Książę William może złamać żelazną zasadę

W Pałacu Buckingham wrze. Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego serialu dokumentalnego Netfliksa „Harry i Meghan”. Brytyjskie media nie mają wątpliwości, że książę William tym razem nie będzie milczał.

Amerykańskie media: USA potajemnie ograniczyły zasięg wyrzutni HIMARS przekazanych Ukrainie Wiadomości
Amerykańskie media: USA potajemnie ograniczyły zasięg wyrzutni HIMARS przekazanych Ukrainie

USA potajemnie zmodyfikowały przekazane Ukrainie wyrzutnie artylerii rakietowej HIMARS, by uniemożliwić używanie ich do wystrzeliwania rakiet dalszego zasięgu – podał w poniedziałek „The Wall Street Journal”, powołując się na przedstawicieli amerykańskiej administracji.

Nie żyje legendarny trener Wiadomości
Nie żyje legendarny trener

Nick Bollettieri, były trener gwiazd tenisa takich jak Andre Agassi i Maria Szarapowa, zmarł w wieku 91 lat – poinformowała w poniedziałek IMG Academy, słynna szkoła tenisowa, którą ufundował w 1978 roku w Bradenton na Florydzie.

Marsz
Godności
Emerytury
Stażowe